001 – Приклад програмування події в Delphi 2010
Програмування будь-якої події в Delphi 2010 на прикладі компонента типу “кнопка”

У даній темі розглянемо як програмуються події в системі Delphi будь-якої версії. Події в програмах виникають внаслідок деяких дій користувача (клік мишкою, переміщення мишки по екрану, натиск клавіші на клавіатурі і т.д.) або програми.
Для демонстрації роботи події розв’яжемо задачу, в якій після натиску на кнопці буде виводитись повідомлення “Привіт!” на основній формі програми.

Виконання

1. Створення додатку

Створюємо Windows-додаток в Embarcadero RAD Studio 2010 – Delphi 2010.

2. Розміщення компонент на формі

Виносимо на основну форму додатку один компонент типу TLabel та один компонент типу TButton з такими іменами:
Label1 – призначений для виведення повідомлення “Привіт!”;
Button1 – реалізує обробку події виведення повідомлення “Привіт!”.

Після розміщення компонент форма має наступний вигляд (рис. 1):

01_02_00_001_01_

Рис. 1. Основний вигляд форми додатку

3. Проектування інтерфейсу

Змінюємо властивості Caption основної форми Form1 та кнопки Button1. Даємо відповідні назви (рис. 2).

01_02_00_001_02u

Рис. 2. Проектування інтерфейсу

4. Програмування події

Залишається тільки запрограмувати подію клацання мишкою на кнопці “Вивести“.

В результаті натискання на кнопці в операційній системі виникає подія натиску на кнопці, яка в Delphi називається OnClick. Цій події відповідає фрагмент програмного коду. Система дозволяє перепрограмовувати код цієї події на власний, тобто в цьому місці потрібно написати власний код.

Для програмування події потрібно активувати кнопку Button1, потім вибрати вкладку Events (події) в Object Inspector, знайти подію OnClick і в вільному рядку вводу двічі клацнути мишкою (рис. 3). На рис. 3 червоним олівцем обведено подію OnClick в Object Inspector.

 

01_02_00_001_03u

Рис. 3. Подія OnClick компонента Button1

Системою Delphi 2010 автоматично буде створено фрагмент програмного коду, який буде викликатися кожного разу як тільки користувач буде клацати мишкою на кнопці Button1. Створений код має вигляд:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

end;

Між словами begin та end вписуємо такий текст:

Label1.Caption := 'Привіт!';

Таким чином, процедура обробки події має такий вигляд:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := 'Привіт!';
end;

 

5. Запуск програми

Здійснимо запуск програми (клавіша F9). Натиснемо мишкою на кнопці “Вивести”. Результат виконання програми зображений на рис. 4.

01_02_00_001_04u

Рис. 4. Вивід повідомлення “Привіт” після натиску на кнопці

Підсумки

У сучасних системах програмування, що проектуються на платформі Windows (та й інших платформах), взаємодія користувача з програмою здійснюється з допомогою подій.

У даній темі було розглянуто програмування події OnClick на прикладі компонента “кнопка”. Ця подія є досить поширеною і присутня в програмному коді інших компонент Delphi.


Подібні теми: