007 – Створення меню. Компонент TMainMenu

Приклад створення головного меню. Компонент TMainMenu


Зміст

Умова задачі

Задано головну форму додатку. Використовуючи засоби системи Embarcadero Delphi 2010 створити меню за прикладом, як показано на рисунку 1.

Delphi. Створення меню. Компонент TMainMenu

Рис. 1. Меню додатку, яке потрібно створити


Виконання

1. Запустити Delphi. Зберегти проект

Приклад створення нового проекту за шаблоном VCL Forms Application детально описується тут.

 

2. Створення головного меню

Виносимо на форму компонент TMainMenu з палітри компонентів Standard (рис. 2). Формується об’єкт (змінна) з іменем MainMenu1.

Delphi. Головна форма програми з компонентом MainMenu1

Рис. 2. Головна форма програми з компонентом MainMenu1

Викликаємо режим формування меню (рис. 3).

Це здійснюється двома способами:

  • подвійний клік мишкою на компоненті MainMenu1;
  • виклик команди “Menu Designer…” з контекстного меню.

 

Delphi. Команда вибору вікна створення меню

Рис. 3. Команда вибору вікна створення меню

У результаті виклику “Menu Designer…” відкривається вікно формування меню (рис. 4).

Delphi. Вікно для створення меню

Рис. 4. Вікно для створення меню

У комірки меню вводимо назви елементів меню. Можна утворювати складну структуру з спадаючих меню. У нашому випадку створюємо меню так як показано на рисунку 5.

Delphi. Компонент TMainMenu. Сформоване меню

Рис. 5. Сформоване меню

Меню “File…” містить підменю з командами:

  • New…
  • Open…
  • Save
  • Save As…
  • Exit

Команда “Exit” не має підменю.

 

3. Призначення клавіш швидкого виклику елементів меню

Здійснимо призначення комбінації клавіш “Ctrl+N” для команди “New…” з меню “File“. Це означає, що при натиску “Ctrl+N” буде викликатись команда “New…“.

Для цього потрібно виконати таку послідовність дій (рис. 6):

  • активувати команду “New…” в редакторі “Menu Designer…“;
  • в Object Inspector занести у властивість ShortCut значення “Ctrl+N” (вибрати зі спадного списку).

 

Delphi. Призначення комбінації клавіш "Ctrl+N" команді "New..."

Рис. 6. Призначення комбінації клавіш “Ctrl+N” команді “New…” з меню “File

Згідно з умовою задачі призначаємо іншим командам меню клавіші швидкого виклику.

Вікно “Menu Designer…” матиме вигляд так як зображено на рисунку 7.

Delphi. Вікно "Menu Designer" після остаточного формування

Рис. 7. Вікно “Menu Designer” після остаточного формування

 

4. Запуск програми і тестування

Можна протестувати програму і запустити її на виконання. Вікно програми матиме вигляд як показано на рисунку 8.

Delphi. Компонент TMainMenu. Програма в режимі виконання з розгорнутим меню "File"

Рис. 8. Програма в режимі виконання з розгорнутим меню “File”