001 – Приклад створення локальної бази даних MS SQL Server в MS Visual Studio

Приклад створення локальної бази даних MS SQL Server в MS Visual Studio

У даній темі показано розв’язання задачі побудови бази даних типу SQL Server з допомогою MS Visual Studio:

 • робота з вікном Server Explorer в MS Visual Studio;
 • створення локальної бази даних типу SQL Server Database;
 • створення таблиць в базі даних;
 • редагування структури таблиць (якщо потрібно);
 • зв’язування таблиць бази даних між собою;
 • внесення даних у таблиці засобами MS Visual Studio.

Зміст

Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Використовуючи засоби MS Visual Studio, створити базу даних типу MS SQL Server з іменем Education. База даних містить дві таблиці Student та Session. Таблиці між собою зв’язані за деяким полем.

Структура першої таблиці «Student».

Бази даних Таблиця фото

Структура другої таблиці “Session”.

Бази даних Таблиця Session


Виконання

1. Завантажити MS Visual Studio.


2. Активувати вікно Server Explorer.

Для роботи з базами даних корпорація Microsoft пропонує полегшений сервер баз даних Microsoft SQL Server. Існують різні версії Microsoft SQL Server, наприклад: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2014 та інші версії.

Завантажити ці версії можна з сайту Microsoft www.msdn.com.

Цей сервер добре підходить для роботи з базами даних. Він є безкоштовний а також представляє графічний інтерфейс для створення та адміністрування баз даних з допомогою SQL Server Management Tool.

Перш за все, перед створенням бази даних, потрібно активувати утиліту Server Explorer. Для цього, у MS Visual Studio потрібно викликати (рис. 1)

View -> Server Explorer

Утиліта Server Explorer командаРис. 1. Виклик Server Explorer

Після виклику вікно Server Explorer матиме приблизний вигляд як показано на рисунку 2.

Утиліта Server Explorer рисунокРис. 2. Вікно Server Explorer


3. Створення бази даних “Education”.

Щоб створити нову базу даних, яка базується на постачальнику даних Microsoft SQL Server, потрібно клікнути на вузлі Data Connections а потім вибрати “Create New SQL Server Database …” (рис. 3).

команда база даних SQL ServerРис. 3. Виклик команди створення бази даних SQL Server

У результаті відкриється вікно «Create New SQL Server Database» (рис. 4).

У вікні, в полі «Server Name» вказується ім’я локального сервера, встановленого на вашому комп’ютері. У нашому випадку це ім’я “SQLEXPRESS”.

У полі «New database name:» вказується ім’я створюваної бази даних. У нашому випадку це ім’я Education.

Опцію Use Windows Autentification залишити без змін і натиснути кнопку OK.

база даних SQL Server 2008 Express створенняРис. 4. Створення нової бази даних SQL Server 2008 Express з допомогою MS Visual Studio 2010

Після виконаних дій, вікно Server Explorer прийме вигляд, як показано на рисунку 5. Як видно з рисунку 5 у список наявних баз даних додано базу даних Education з іменем

sasha-pc\sqlexpress.Education.dbo

Вікно Server Explorer рисунокРис. 5. Вікно Server Explorer після додавання бази даних Education


4. Об’єкти бази даних Education.

Якщо розгорнути базу даних Education (знак «+»), то можна побачити перелік наступних основних об’єктів:

 • Database Diagrams – діаграми бази даних. Діаграми показують зв’язки між таблицями бази даних, співвідношення між полями різних таблиць тощо;
 • Tables – таблиці, в яких містяться дані бази даних;
 • Views – представлення. Відмінність між представленнями і таблицями полягає в тому, що таблиці баз даних містять дані, а представлення даних не містять а їх вміст вибирається з інших таблиць чи представлень;
 • Stored procedures – збережені процедури. Вони представляють собою групу зв’язаних операторів на мові SQL, що забезпечує додаткову гнучкість при роботі з базою даних.5. Створення таблиці Student.

На даний момент база даних Education абсолютно пуста і не містить ніяких об’єктів (таблиць, збережених процедур, представлень і т.д.).

Щоб створити таблицю, потрібно викликати контекстне меню (клік правою кнопкою мишки) і вибрати команду “Add New Table” (рисунок 6).

SQL Server додавання нової таблиціРис. 6. Команда додавання нової таблиці

Існує й інший варіант додавання таблиці бази даних з допомогою команд меню Data:

Data -> Add New -> Table

SQL Server додавання таблицяРис. 7. Альтернативний варіант додавання нової таблиці

У результаті відкриється вікно додавання таблиці, яке містить три стовпці (рисунок 8). У першому стовпці “Column Name” потрібно ввести назву відповідного поля таблиці бази даних. У другому стовпці “Data Type” потрібно ввести тип даних цього поля. У третьому стовпці “Allow Nulls”вказується опція про можливість відсутності даних у полі.

MS SQL Server створення таблиціРис. 8. Вікно створення нової таблиці

З допомогою редактора таблиць потрібно сформувати таблицю Student як показано на рисунку 9. Ім’я таблиці потрібно задати при її закритті.

У редакторі таблиць можна задавати властивості полів у вікні Column Properties. Для того, щоб задати довжину рядка (nvchar) в символах, у вікні Column Properties є властивість Length. За замовчуванням значення цієї властивості рівне 10.

MS SQL Server таблиця структураРис. 9. Таблиця Student

Наступним кроком потрібно задати ключове поле. Це здійснюється викликом команди “Set Primary Key” з контекстного меню поля Num_book. З допомогою ключового поля будуть встановлені зв’язки між таблицями. У нашому випадку ключовим полем є номер залікової.

SQL Server таблиця ключове полеРис. 10. Задавання ключового поля

Після встановлення первинного ключа вікно таблиці матиме вигляд як зображено на рисунку 11.

база даних SQL Server таблицяРис. 11. Таблиця Student після остаточного формування

Після можна закривати таблицю. У вікні збереження таблиці потрібно задати її ім’я – Student (рис. 12).

SQL Server таблиця ім'яРис. 12. Задавання імені таблиці Student


6. Створення таблиці Session.

За зразком створення таблиці Student створюється таблиця Session.

На рисунку 13 зображено вигляд таблиці Session після остаточного формування. Первинний ключ (Primary Key) встановлюється в полі Num_book. Ім’я таблиці задається Session.

База даних SQL Server таблиця

Рис. 13. Таблиця Session

Після виконаних дій, у вікні Server Explorer буде відображатись дві таблиці Student та Session.

Таким чином, в базу даних можна додавати будь-яку кількість таблиць.


7. Редагування структури таблиць.

Бувають випадки, коли потрібно змінити структуру таблиці бази даних.

Для того, щоб вносити зміни в таблиці бази даних в MS Visual Studio, спочатку потрібно зняти опцію “Prevent Saving changes that require table re-creation” як показано на рисунку 14. Інакше, MS Visual Studio буде блокувати внесення змін в раніше створену таблицю. Вікно Options, яке показане на рисунку 14 викликається з меню Tools в такій послідовності:

Tools -> Options -> Database Tools -> Table and Database Designers

Visual Studio saving changesРис. 14. Опція “Prevent Saving changes that require table re-creation

Після настроювання можна змінювати структуру таблиці. Для цього використовується команда “Open Table Definition” (рисунок 15) з контекстного меню, що викликається для вибраної таблиці (правий клік мишкою).

Visual Studio команда “Open Table Definition”Рис. 15. Виклик команди “Open Table Definition

Також ця команда розміщується в меню Data:

Data -> Open Table Definition

Попередньо таблицю потрібно виділити.


8. Встановлення зв’язків між таблицями.

Згідно з умовою задачі, таблиці зв’язані між собою за полем Num_book.

Щоб створити відношення між таблицями, спочатку потрібно (рисунок 16):

  • виділити об’єкт Database Diagram;
 • вибрати команду Add New Diagram з контекстного меню (або з меню Data).

база даних діаграма Visual StudioРис. 16. Виклик команди додавання нової діаграми

У результаті відкриється вікно додавання нової діаграми Add Table (рисунок 17). У цьому вікні потрібно вибрати послідовно дві таблиці Session та Student і натиснути кнопку Add.

SQL Server діаграма таблицяРис. 17. Вікно додавання таблиць до діаграми

У результаті буде створено новий об’єкт з двома таблицями Student та Session (рис. 18).

база даних таблиця діаграмаРис. 18. Таблиці Student та Session після додавання їх до діаграми

Щоб почати встановлювати відношення між таблицями, треба зробити клік на полі Num_book таблиці Student, а потім (не відпускаючи кнопку мишки) перетягнути його на поле Num_book таблиці Session.

У результаті послідовно відкриються два вікна: Tables and Columns (рис. 19) та Foreign Key Relationship (рис. 20), в яких потрібно залишити все як є і підтвердити свій вибір на OK.

У вікні Tables and Columns задається назва відношення (FK_Session_Student) та назви батьківської (Student) та дочірньої таблиць.

зв'язок таблиця база данихРис. 19. Вікно Tables and Columns

відношення властивості база данихРис. 20. Вікно налаштування властивостей відношення

Після виконаних дій буде встановлено відношення між таблицями (рисунок 21).

база даних відношення таблицяРис. 21. Відношення між таблицями Student та Session

Збереження діаграми здійснюється так само як і збереження таблиці. Ім’я діаграми вибрати на свій розсуд (наприклад Diagram1).

Після задавання імені діаграми відкриється вікно Save, в якому підтвердити свій вибір (рисунок 22).

таблиця база даних збереження зміниРис. 22. Підтвердження збереження змін в таблицях


9. Внесення даних до таблиць.

Система Microsoft Visual Studio дозволяє безпосередньо вносити дані в таблиці бази даних.

У нашому випадку, при встановленні зв’язку (рис. 19) первинною (Primary Key Table) обрано таблицю Student. Тому, спочатку потрібно вносити дані в комірки саме цієї таблиці. Якщо спробувати спочатку внести дані до таблиці Session, то система заблокує такий ввід з відповідним повідомленням.

Щоб викликати режим вводу даних в таблицю Student, потрібно викликати команду Show Table Data з контекстного меню (клік правою кнопкою мишки) або з меню Data (рис. 23).

база даних таблиця ввідРис. 23. Команда Show Table Data

Відкриється вікно, в якому потрібно ввести вхідні дані (рис. 24).

таблиця дані ввід базаРис. 24. Ввід даних до таблиці Student

Після внесення даних у таблицю Student потрібно внести дані у таблицю Session.

При внесенні даних у поле Num_book таблиці Session потрібно вводити такі самі дані які є введені в полі Num_book таблиці Student. Тому що ці поля є зв’язаними між собою.

Наприклад, якщо в полі Num_book таблиці Student введено значення “101”, “102”, “103” (див. рис. 24), то слід вводити саме ці значення у поле Num_book таблиці Session. Якщо спробувати ввести інше значення, система видасть приблизно наступне вікно (рис. 25).

дані таблиця помилка ввідРис. 25. Повідомлення про помилку у введенні даних зв’язаних таблиць Student та Session

Таблиця Session з введеними даними зображена на рисунку 26.

база даних таблиця ввідРис. 26. Таблиця Session з введеними даними

Тепер база даних готова до роботи. Ввід та обробку даних в таблицях можна реалізувати програмним шляхом.


Зв’язані теми