Елементарні конструкції мови Паскаль

Елементарні конструкції мови Паскаль


Зміст

 1. Що включають в себе елементарні конструкції мови Паскаль?
 2. Що утворює алфавіт мови Паскаль?
 3. Які основні символи містить мова Паскаль?
 4. Що таке ім’я? Які вимоги до побудови імен в мові Паскаль? Приклади імен.
 5. Які слова не дозволяється використовувати в якості імен в мові Паскаль?
 6. Що називається елементами мови?
 7. Приклади запису цілих чисел в десятковій та шістнадцятковій системах числення.
 8. Як представляються символьні значення у мові Паскаль?

1. Що включають в себе елементарні конструкції мови Паскаль?

Відповідь: елементарні конструкції мови Паскаль містять у собі імена, числа і рядки.


2. Що утворює алфавіт мови Паскаль?

Алфавіт мови Паскаль утворюють основні символи. Основні символи мови це: букви, цифри і спеціальні символи.


3. Які основні символи містить мова Паскаль?

Класичний Паскаль включає наступний набір основних символів:

1. 26 латинських рядкових (a z) та 26 латинських прописних букв (AZ).

2. Символ ‘_‘ підкреслення.

3. 10 цифр від 0 до 9.

4. Знаки операцій:

+ - * / = <> < > <= >= := @

5. Обмежники:

. , ' ( ) [ ] (. .) { } (* *) .. : ;

6. Специфікатори:

^ # $

7. Службові (зарезервовані) слова:

ABSOLUTE   EXPORTS      LIBRARY    SET
ASSEMBLER  EXTERNAL      MOD      SHL
AND     FAR        NAME      SHR
ARRAY    FILE        NIL      STRING
ASM     FOR        NEAR      THEN
ASSEMBLER  FORWARD      NOT      TO
BEGIN    FUNCTION      OBJECT    TYPE
CASE     GOTO        OF      UNIT
CONST    IF        OR      UNTIL
CONSTRUCTOR IMPLEMENTATION  PACKED    USES
DESTRUCTOR  IN        PRIVATE    VAR
DIV     INDEX      PROCEDURE  VIRTUAL
DO      INHERITED    PROGRAM    WHILE
DOWNTO    INLINE      PUBLIC    WITH
ELSE     INTERFACE    RECORD    XOR
END     INTERRUPT    REPEAT
EXPORT    LABEL      RESIDENT

Крім перерахованих, у набір основних символів входить пробіл. Пробіл не можна використовувати всередині здвоєних символів і зарезервованих слів.


4. Що таке ім’я? Які вимоги до побудови імен в мові Паскаль? Приклади імен.

Ім’я – це послідовність букв і цифр, яка починається з букви. В іменах може використовуватись також символ підкреслення.
Ім’я може містити довільну кількість символів, але значущими є перші 63 символи.

Приклади імен в мові Паскаль:

A
b12
r1m
SIGMA 
gamma
I80_86

У програмі не може бути двох однакових імен.


5. Які слова не дозволяється використовувати в якості імен в мові Паскаль?

Відповідь. В якості імен не дозволяється використовувати службові слова і стандартні імена, якими названі стандартні константи, типи, процедури, функції і файли.

Наприклад: begin, and, label, for, repeat, integer, real, implementation та інші.
6. Що називається елементами мови?

Відповідь: це константи, мітки, типи, змінні, процедури, функції, модулі, об’єкти тощо.


7. Приклади запису цілих чисел в десятковій та шістнадцятковій системах числення.

Числа в мові Паскаль найчастіше записуються в десятковій системі числення.

Однак цілі числа можна записувати і шіснадцятковій системі числення. Для запису числа в шіснадцятковій системі числення перед числом ставиться символ ‘$’.

Приклади чисел в десятковій системі числення:

217
-45
8954
+483

Приклади чисел в шіснадцятковій системі числення:

$7F
$40
$ABCD


8. Як представляються символьні значення у мові Паскаль?

Окрема символьна константа – це символ з допустимого набору символів конкретної ЕОМ.

Символьна константа може записуватись в тексті програми двома способами.

1. Як один символ, розміщений між апострофами, наприклад:

'A'
'a'
'5'

2. За допомогою конструкції виду #K, де K – код відповідного символу, при цьому значення K повинно знаходитись в межах 0..255. Наприклад, символьну константу ‘R‘ можна записати як #82.