C#. Оператор вибору switch
Оператор вибору switch


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Яке застосування в програмі має оператор вибору switch?

Оператор вибору switch забезпечує багатонаправлене розгалуження програми. Цей оператор дозволяє зробити вибір серед декількох альтернативних варіантів подальшого виконання програми.

В деяких випадках оператор вибору switch може мати більш ефективне використання ніж використання вкладених операторів if.

 


2. Який загальний вигляд має оператор варіанту switch?

Загальний вигляд оператора switch:

switch (вираз)
{
  case константа1:
    оператори1;
  break;
  case константа2:
    оператори2;
  break;

  ...

  case константаN:
    операториN;
  break;

  ...

  default:
    оператори;
  break;
}

де

 • вираз – заданий вираз цілочисельного (char, byte, short, int), зчисленого або рядкового (string) типу;
 • константа1, константа2, … константаN – константи вибору, тип яких має бути сумісний з типом виразу. Серед констант вибору не повинно бути двох з однаковими значеннями;
 • оператор1, оператор2, …, операторN, оператор – послідовність операторів, які виконуються у випадку, коли значення константи вибору співпаде зі значенням виразу.

Якщо ні одна з констант вибору не співпадає з заданим виразом, то виконуються оператори, що слідують за словом default.

 


3. Яке призначення блоку default в операторі switch?

Оператори, вказані після слова default, виконуються в тому випадку, якщо значення виразу не співпадає з жодною з констант. Блок (гілка) default не є обов’язковою.

У випадку, коли блок default відсутній в операторі switch і жодна з констант не співпадає зі значенням виразу, то ніяких дій не виконується.

 

4. Приклад використання оператора switch без використання блоку default.

Дано ціле число n, що вказує номер дня тижня від 1 до 7. За вказаним номером n вивести назву відповідного дня тижня.

Фрагмент коду, що розв’язує дану задачу з використанням оператора switch:

int n;

n = 7;

switch (n)
{
  case 1: label1.Text = "Понеділок";
  break;
  case 2: label1.Text = "Вівторок";
  break;
  case 3: label1.Text = "Середа";
  break;
  case 4: label1.Text = "Четвер";
  break;
  case 5: label1.Text = "П'ятниця";
  break;
  case 6: label1.Text = "Субота";
  break;
  case 7: label1.Text = "Неділя";
  break;
}

 


5. Приклад використання оператора switch з використанням блоку default.

Написати фрагмент програмного коду, який за заданим номером місяця n визначає кількість днів у цьому місяці. Кількість днів заноситься у змінну k.

...

int n, k;

...

switch (n)
{
  case 2:
    k = 28;
  break;
  case 4: case 6: case 9: case 11:
    k = 30;
  break;
  default:
    k = 31;
  break;
}

...

 

6. Приклад програми, що використовує вкладений оператор switch

Оператор switch може бути вкладеним в інший управляючий оператор, яким може бути:

 • оператор умовного переходу if;
 • оператор вибору switch;
 • оператор циклу for;
 • оператор циклу while;
 • оператор циклу do..while;
 • оператор циклу foreach.

Кількість рівнів вкладення може бути довільною. Отже, і оператор switch може розміщуватись на довільному рівні вкладення.

У прикладі, в операторі switch розміщуються вкладений оператор if та вкладений оператор switch.

Програма обчислює кількість днів у місяці на основі введеного значення номера місяця month та року year. Враховується високосний рік, чи не високосний.

Текст програми, створеної за шаблоном Console Application, наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
        {
            // Вкладений оператор switch
            int year; // номер року
            int month; // місяць в році
            int days; // кількість днів у році

            // ввести номер року
            Console.Write("Year = ");
            year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Month = ");
            month = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            // оператор switch, який містить інший вкладений оператор switch
            switch (month)
            {
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    days = 30;
                    break;
                case 2:
                    bool f; // прапорець, що визначає, чи високосний рік

                    // вкладений оператор if
                    if (year % 400 == 0)
                        f = true;
                    else
                        if (year % 100 == 0)
                            f = false;
                        else
                            if (year % 4 == 0)
                                f = true;
                            else
                                f = false;

                    // вкладений оператор switch
                   switch (f)
                   {
                       case true:
                           days = 29;
                           break;
                       default:
                           days = 28;
                           break;
                   }
                   break;                  
               default:
                   days = 31;
                   break;
           }
           Console.WriteLine("Days = {0}", days);
       }
   }
}

Результат виконання програми

Year = 2100
Month = 2
Days = 28

 

7. Застосування рядків в операторі switch. Приклад

Крім цілочисельних даних, в операторі switch можуть бути використані рядки символів.

Приклад. У прикладі за назвою місяця виводиться кількість днів у цьому місяці. Приймається, що в лютому 28 днів.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
    {
      // Використання рядків в операторі вибору switch
      string month; // назва місяця

      // 1. Ввести назву місяця
      month = Console.ReadLine();

      // 2. Вивести кількість днів у місяці
      switch (month)
      {
        case "January":
        case "March":
        case "May":
       case "July":
        case "August":
        case "October":
        case "December":
          Console.WriteLine("Number of days = 31");
          break;
        case "February":
          Console.WriteLine("Number of days = 28");
          break;
        case "April":
        case "June":
       case "September":
        case "November":
         Console.WriteLine("Number of days = 30");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Incorrect input");
          break;
      }
    }
 }
}

 


Зв’язані теми