Типи даних Java
Типи даних JavaПошук на інших ресурсах:

1. Які примітивні типи даних існують в Java?

Примітивні типи даних можна використовувати безпосередньо або для створення власних типів класів. Примітивні типи служать основою для всіх інших типів даних.

В Java визначені 8 примітивних (простих) типів даних:

byte
short
int
long
char
float
double
boolean

2. Які переваги дає використання примітивних типів в Java?

Примітивні типи представляють собою одинарні значення, вони не є складними об’єктами. Примітивні типи є простими типами. На основі примітивних типів можна створювати власні складні типи.

Примітивні типи доцільно використовувати в програмах, тому що це суттєво збільшує продуктивність. Якщо реалізувати примітивні типи у вигляді об’єктів, то це призвело би до суттєвого зниження продуктивності.

Примітивні типи мають строго визначений діапазон допустимих значень.

3. Які цілочисельні типи даних існують в Java?

Цілочисельні типи даних представляють цілі значення, які можуть бути як додатними так і від’ємними.

До цілочисельних типів даних належать такі типи:

byte
short
int
long

В Java не існує беззнакових цілочисельних типів даних.

4. Яка довжина цілочисельних типів даних?

Довжина цілочисельних типів даних наступна:

 • byte – 8 розрядів (біт);
 • short – 16 розрядів;
 • int – 32 розряди;
 • long – 64 розряди.

5. Приклади опису та ініціалізації змінних цілочисельних типів
byte b;  // змінна з іменем b типу byte
short sh; // змінна типу short
int i=67; // ініціалізація змінної i типу int значенням 67
long l = 39009284783278l; // змінна l типу long

b = -13;
sh = 1000;


6. Які типи даних належать до типів з плаваючою комою (дійсних типів)?

В Java до типів з плаваючою комою (дійсних типів) належать типи:

float
double

До типу float належать числові значення одинарної точності. До типу double належать числові значення подвійної точності.

Змінна типу float займає 32 біти в пам’яті. Змінна типу double займає 64 біти.

7. Приклад опису та використання змінних з плаваючою комою
float f; // змінна з іменем типу float

f = 3.998f; // змінній f присвоїти значення 3.998

double d; // змінна з іменем d типу double
d = -340.349489287;

float ff = -3.99f; // ініціалізація змінної ff типу float
double dd = 779303028.3398; // ініціалізація змінної dd типу double

8. Які особливості застосування символьного типу даних char?

В Java для представлення символів введено тип даних char.

Змінні типу char займають в пам’яті комп’ютера 16 біт. Це зв’язано з тим, що для представлення символів char в Java використовується кодування Юнікод (Unicode). Діапазон допустимих значень цього типу складає від 0 до 65535.

Використання кодування Unicode пов’язане з тим, що програми на Java використовуються у всьому світі.


9. Приклади опису та використання змінних типу char
char c; // змінна з іменем c типу char
c = 'Z'; // присвоєння літералу
c = 90; // c = 'Z'
c--;   // c = 'Y'

char cc = '2'; // ініціалізація

10. Яке призначення в програмах має тип boolean?

Тип boolean призначений для зберігання логічних значень. Змінні типу boolean можуть приймати тільки два значення: true або false.

Приклад використання змінних типу boolean.

boolean b;
b = true;

boolean bb = false; // bb = false
bb = 5>4;      // bb = true
bb = 55==6;     // bb = false

11. Які відмінності між примітивними типами і типами-посиланнями?

Між примітивними типами і типами посилання існують наступні відмінності:

 • змінна примітивного типу не є змінною-посиланням (об’єктом);
 • змінна примітивного типу є “автоматичною” і зберігається в стеку. Об’єкт (змінна) зберігається в “купі”. Тому продуктивність роботи зі змінними примітивного типу вище;
 • при оголошенні змінної примітивного типу не потрібно виділяти пам’ять оператором new;
 • змінна примітивного типу напряму зберігає значення на відміну від змінної-посилання.

12. Чи існують беззнакові примітивні типи?

Ні. У мові Java усі примітивні типи є знаковими, тобто можуть приймати від’ємні значення.


Зв’язані теми