Створення нової таблиці в локальній базі даних типу MS SQL Server, яка зберігається в “*.mdf”-файлі

Створення нової таблиці в локальній базі даних типу MS SQL Server, яка зберігається в “*.mdf”-файлі

У даній темі наводиться приклад створення нової таблиці в локальній базі даних, яка зберігається у файлі “*.mdf”. База даних призначена для роботи в системі керування реляційними базами даних (СКРБД) Microsoft SQL Server.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Дано базу даних “MyDataBase.mdf”. Створити в цій базі даних таблицю з іменем Source, яка має таку структуру.

Назва поля Тип Пояснення
ID_Source int Унікальний ідентифікатор запису
Name char[50] Назва джерела
Address char[100] Адреса джерела

 


Виконання

1. Завантаження MS Visual Studio. Підготовка бази даних

Завантажити MS Visual Studio.

З допомогою утиліти Server Explorer підключити базу даних “MyDataBase.mdf” до системи MS Visual Studio. Завантажити архів готової (раніше створеної) бази даних можна тут.

Процес підключення бази даних до майбутніх проектів у MS Visual Studio більш детально описується в статті:

 

2. Створення таблиці Source

Поки що база даних не містить ніяких елементів: таблиць, переглядів, діаграм, тощо (рисунок 1).

база даних SQL ServerРис. 1. База даних “MyDataBase.mdf” – початковий стан

Для створення таблиці використовується команда “Add New Table” з контекстного меню, яке викликається кліком правої кнопки “мишки” на елементі “Tables” бази даних “MyDataBase.mdf” (рисунок 2).

SQL Server Команда нова таблицяРис. 2. Команда додавання нової таблиці “Add New Table”

У результаті відкриється вікно створення полів таблиці (рисунок 3).

SQL Server поле таблицяРис. 3. Вікно створення полів таблиці

Призначення полів вікна наступне:

  • поле Column Name – містить назви полів таблиці, що створюється. У нашому випадку це поле має містити назви “ID_Source”, “Name” та “Address”;
  • “Data type” – містить тип даних, що задається для кожного поля;
  • “Allow Nulls” визначає, чи можуть комірки містити значення NULL. Значення NULL для комірки означає, що дані не були введені (дані відсутні).

Після заповнення назв полів, типів вікно вводу таблиці буде мати вигляд, як показано на рисунку 4.

SQL Server назва поле таблицяРис. 4. Задавання назв полів таблиці та їх типів

Назви полів та їх типи задаються згідно з умовою задачі.

Поле ID_Column не містить опції “Allow Nulls”, тому що це поле має бути унікальним лічильником. У зв’язку з цим тип поля ID_Column вибрано як ціле число (int).

Після натиску на кнопці закриття вікна введення таблиці (або збереження) потрібно вказати ім’я Source новоствореної таблиці (рисунок 5).

SQL Server ім'я таблицяРис. 5. Задавання імені таблиці

Після виконаних дій буде створено таблицю з іменем Source (рисунок 6).

SQL Server таблиця рисунокРис. 6. Новостворена таблиця Source

 

3. Команди роботи з таблицею Source

Після створення таблиці, система пропонує ряд команд для оперування даними таблиці та корегування структури таблиці.3.1. Команда корегування структури таблиці “Open Table Definition”

Якщо потрібно перебудувати структуру таблиці (кількість полів, назви полів, типи полів і т.д.), потрібно виконати такі дії:

  • розкрити вкладку Tables в базі даних MyDataBase.mdf (рисунок 6);
  • у вкладці Tables зробити правий клік “мишкою” і з контекстного меню викликати команду “Open Table Definition” (рисунок 7). У результаті відкриється вікно визначення полів таблиці (рисунок 8).

SQL Server команда таблиця

Рис. 7. Команда “Open Table Definition”

SQL Server таблиця структураРис. 8. Таблиця Source в режимі редагування структури

Після редагування структури таблиці, її потрібно закрити і зберегти.

 

3.2. Команда внесення даних в таблицю

Дані в таблицю можна вносити вручну або програмно.

Якщо потрібно вносити дані, то слід виконати такі дії:

  • викликати контекстне меню з допомогою кліку правою кнопкою мишки на таблиці Source (рисунок 9). У результаті відкриється вікно вводу даних в таблицю (рисунок 10);
  • з допомогою клавіатури ввести дані (записи) в таблицю Source (рисунок 10).

Після закінчення вводу даних, таблицю можна закрити. Дані будуть автоматично збережені.

Якщо одне з полів допускає ввід NULL-значень (у структурі таблиці була включена опція “Allow Nulls”), то у такі комірки можна значення не вводити. В іншому випадку система буде видавати попереджуючі повідомлення.

SQL Server команда дані таблицяРис. 9. Команда “Show Table Data”

SQL Server ввід дані таблиця

Рис. 10. Ввід даних в таблицю Source

 


Зв’язані теми