C++. Об’єкти класу як члени даних класу. Приклади
Об’єкти класу як члени даних класу. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад оголошення та використання об’єкту класу, який є членом-даних іншого класу

Як відомо, у класах можуть оголошуватись члени даних класу, які є об’єктами інших класів. У даному прикладі продемонстровано використання двох об’єктів, що є членами даних класу.

У прикладі оголошується 2 класи:

 • клас CMyPoint, що визначає точку з координатами x, y;
 • клас CMyLine, що визначає лінію, яка містить два об’єкти типу CMyPoint. Ці об’єкти містять координати кінців відрізка, з яких будується лінія.

Клас CMyPoint містить:

 • внутрішні члени даних x, y;
 • конструктор за замовчуванням CMyPoint();
 • методи читання внутрішніх даних класу GetX(), GetY();
 • метод SetXY(), що встановлює нові значення x, y.

Клас CMyLine містить:

 • внутрішні члени-даних класу типу CMyPoint з іменами mp1, mp2. Ці члени-даних є об’єктами класу CMyPoint. Вони визначають 2 точки, з яких складається лінія;
 • конструктор за замовчуванням CMyLine();
 • методи читання значення об’єктів mp1, mp2 які мають відповідно імена GetPoint1(), GetPoint2();
 • метод SetLine() для встановлення нового значення координат кінців відрізку CMyLine;
 • метод Length(), що обчислює довжину відрізка.

Оголошення та реалізація методів класів CMyPoint та CMyLine

// оголошення класу CMyPoint
class CMyPoint
{
  int x;
  int y;

  public:
  CMyPoint(void); // конструктор за замовчуванням

  // методи класу
  int GetX(void)
  {
    return x;
  }

  int GetY(void)
  {
    return y;
  }

  void SetXY(int nx, int ny)
  {
    x = nx; y = ny;
  }
};

// конструктор за замовчуванням
CMyPoint::CMyPoint(void)
{
  x = y = 0;
}

// ----------------------------------------------
// оголошення та реалізація методів класу CMyLine
class CMyLine
{
  CMyPoint mp1;
  CMyPoint mp2;

  public:
  // конструктор за замовчуванням
  CMyLine(void);

  // методи доступу
  CMyPoint GetPoint1(void)
  {
    return mp1;
  }

  CMyPoint GetPoint2(void)
  {
    return mp2;
  }

  void SetLine(CMyPoint p1, CMyPoint p2);

  // метод, що повертає довжину лінії
  double Length(void);
};

// реалізація методів класу CMyLine
CMyLine::CMyLine(void)
{
  mp1.SetXY(0,0);
  mp2.SetXY(1,1);
}

// встановити нові значення точок 
void CMyLine::SetLine(CMyPoint p1, CMyPoint p2)
{
  int tx, ty;
  tx = p1.GetX();
  ty = p1.GetY();
  mp1.SetXY(tx, ty);
  tx = p2.GetX();
  ty = p2.GetY();
  mp2.SetXY(tx, ty);
}

// метод, що повертає довжину лінії
double CMyLine::Length(void)
{
  int x1, y1, x2, y2;
  double len;

  x1 = mp1.GetX();
  y1 = mp1.GetY();
  x2 = mp2.GetX();
  y2 = mp2.GetY();

  len = System::Math::Sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2));
  return len; 
}

Демонстрація використання класу CMyLine

CMyPoint mp1, mp2;
CMyLine ml;
int d;

// виклик методів класу CPoint
// заповнення значень об'єктів mp1, mp2
mp1.SetXY(5, 8);
d = mp1.GetX(); // d = 5
mp2.SetXY(9, 11);

// виклик методів з класу CMyLine
ml.SetLine(mp1, mp2); // встановити нові значення точок

// виклик методу, що повертає першу точку з лінії
mp1 = ml.GetPoint2();

// перевірка
d = mp1.GetX(); // d = 9
d = mp1.GetY(); // d = 11

// обчислення відстані відрізка ml
// виклик методу Length
double length;
length = ml.Length(); // length = 5.0

2. Яким чином виконується виклик конструкторів, якщо в класі A використовується об’єкт класу B? Яким чином виділяється пам’ять для об’єктів цих класів?

Якщо в класі A оголошується об’єкт класу B, то при оголошенні об’єкту класу A конструктори обох класів викликаються у такій послідовності:

 • конструктор класу B;
 • конструктор класу A.

Таку послідовність дій компілятор формує автоматично.
Пам’ять для членів-даних класу, які є об’єктами класу, виділяється при виділенні пам’яті для класу, в якому ці об’єкти реалізовані. Тобто, якщо описати об’єкт класу A, в якому є об’єкт класу B, то пам’ять для об’єкту класу A виділяється з врахуванням (включає в себе) пам’яті об’єкту класу B.
Наприклад. Якщо взяти клас CMyPoint, що оголошений у п. 1 цієї теми, то при створенні обо’єкту класу CMyLine, спочатку викликається відповідний конструктор класу CMyPoint (виділяється пам’ять), а потім викликається конструктор класу CMyLine.


Зв’язані теми