База даних. Поняття системи баз даних. Схема бази даних. Дані. Апаратне та програмне забезпечення. Користувачі баз даних

Поняття системи баз даних. Схема бази даних. Дані. Апаратне та програмне забезпечення. Користувачі баз даних


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Визначення системи баз даних. Що називається системою баз даних?

Система баз даних – це компʼютеризована система, яка призначена для збереження інформації, що представлена у вигляді записів і може бути корисною для даного користувача чи організації які її експлуатують. Система баз даних забезпечує зручні засоби для отримання та модифікації необхідної інформації. Інформація, що розміщується у записах, представляє собою базу даних.

Наприклад. На деякому підприємстві є відділ кадрів. Для відділу кадрів важливою є загальна інформація про працівників деякого підприємства, а саме:

 • прізвище, імʼя та по-батькові працівника;
 • дата народження працівника;
 • адреса проживання.

Для відділу бухгалтерії важливою є наступна інформація про працівника:

 • прізвище, імʼя та по-батькові;
 • дата народження;
 • тарифний розряд.

Організацію роботи з інформацією про працівників виконує система баз даних або система керування базами даних.

2. Як визначаються терміни “дані” та “інформація” з точки зору теорії баз даних?

Дані в базі даних – це реальні значення даних що зберігаються в базі даних. Інформація в базі даних – це пояснення змісту або суті реально збережених даних в базі даних.

3. Як класифікуються системи баз даних за критерієм кількості користувачів? Які існують види систем баз даних з точки зору доступу до бази даних різної кількості користувачів?

За доступом до бази даних деякої кількості користувачів, системи баз даних є двох видів:

 • однокористувацькі (single user system). В однокористувацьких системах доступ до бази даних може отримати одночасно не більше одного користувача;
 • багатокористувацькі (multi user system). У багатокористувацькій системі доступ до бази даних можуть мати одночасно декілька користувачів. Для користувача робота в багатокористувацькій системі нічим не відрізняється від роботи в однокористувацькій системі. У багатокористувацькій системі усі труднощі, повʼязані при спільному доступі до ресурсів бази даних є непомітними для користувача.

4. Схема багатокористувацької бази даних. Основні компоненти системи баз даних

На рисунку 1 зображена схема багатокористувацької бази даних.

База даних схема рисунок

Рис. 1. Схема багатокористувацької бази даних

На рисунку 1 можна виділити 4 основні компоненти системи баз даних:

 • дані;
 • апаратне забезпечення;
 • програмне забезпечення;
 • користувачі.

5. Що означає термін “інтегрованість даних”?

“Інтегрованість даних” – це можливість представити базу даних різними файлами даних, які:

 • можуть бути між собою обʼєднані. Наприклад, база даних реалізована в декількох файлах даних, інформація в яких доповнює одна одну;
 • повністю або частково виключають надлишковість інформації. У цьому випадку структура файлів організована таким чином, що немає потреби задавати додаткову уточнюючу інформацію в одному файлі, яка вже є представлена в іншому файлі.


6. Що означає термін “розділюваність даних”?

Розділюваність даних – це можливість доступу до одного й того ж елементу даних, що розміщується в базі даних, різними користувачами. Іншими словами, кожен з користувачів може використовувати (мати доступ) один і той же елемент даних на свій розсуд. Користувачі можуть мати паралельний доступ до елементу даних.

Елементом даних може служити, наприклад, інформація з конкретного поля таблиці бази даних.

Приклад. На рисунку 2 зображено таблицю Worker, яка містить загальну інформацію про співробітника деякої установи. Дані з полів Name, Surname, Patronymic можуть використовуватись у різних відділах установи. Цими відділами можуть бути: відділ бухгалтерії та відділ кадрів.

База даних таблиця рисунок

Рис. 2. Дані з таблиці Worker можуть використовуватись різними користувачами бази даних

7. Які бази даних називаються базами даних спеціального призначення?

База даних спеціального призначення – це така база даних, яка не підтримує розділюваність даних. У такій базі даних доступ до одного й того ж елементу бази даних має тільки один користувач. База даних спеціального призначення ще називається особистою базою даних.


8. Які основні категорії пристроїв відносяться до апаратного забезпечення системи баз даних?

Апаратне забезпечення систем баз даних включає в себе дві основні категорії пристроїв:

 • засоби що забезпечують зберігання інформації. До цих засобів відносяться різноманітні томи зовнішньої (вторинної) памʼяті (як правило дискові накопичувачі), відповідні пристрої вводу виводу (дисководи, розʼєми для флеш-носії, карти памʼяті та інші), контролери пристроїв, канали вводу-виводу та інше;
 • засоби що підтримують роботу програмного забезпечення системи баз даних. До цих засобів відноситься апаратний процесор в поєднанні з основною (первинною) памʼяттю.

9. Які програмні компоненти входять до складу програмного забезпечення баз даних?

До програмного забезпечення систем баз даних відносяться:

 • система керування базами даних СКБД (Database Management System – DBMS). Систему керування базами даних ще називають менеджером баз даних (Database Manager) або сервер баз даних (Database Server). СКБД є рівнем, що звʼязує між собою фізичну базу даних (дані, які реально зберігаються) та користувача системи;
 • утиліти для організації роботи з базою даних;
 • засоби розробки додатків, що взаємодіють з відомими базами даних;
 • засоби проектування баз даних;
 • генератори звітів на основі даних, що містяться у базі даних;
 • менеджер транзакцій (transaction manager) або диспетчер виконання транзакцій (TP monitor).

10. Класифікація користувачів бази даних

Користувачі бази даних поділяються на 3 взаємозвʼязані групи:

 • прикладні програмісти. Це люди, що розробляють програмне забезпечення яке використовує базу даних;
 • кінцеві користувачі, які працюють з базою даних з допомогою спеціального програмного забезпечення. Як правило, програмне забезпечення чи користувач працює з базою даних з допомогою спеціальної мови запитів. Найпоширеніша мова запитів до бази даних це мова SQL (Structured Query Language);
 • адміністратори баз даних. Це люди, які забезпечують необхідну технічну підтримку бази даних. Вони здійснюють створення баз даних, організовують технічний контроль, проводять дії з забезпечення необхідної швидкодії та її технічне обслуговування.


Зв’язані теми