Бази даних. Перманентні дані. Тимчасові дані

Перманентні дані. Тимчасові дані


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Які види даних може містити база даних, що керується СКБД?

Будь-яка база даних, що керується СКБД, містить два види даних:

  • перманентні (persistent) або постійні дані;
  • тимчасові (transient) дані.

2. Що таке перманентні (persistent) дані? Які дані в базі даних називаються перманентними?

Перманентні дані – це дані бази даних які є постійними по відношенню до інших, більш мінливих, даних. Слово “постійний” не означає, що перманентні дані незмінні. Перманентні дані також можуть змінюватись. Це дані, які безпосередньо представляють ту інформацію в базі даних, яка стосується суті чи призначення цієї бази даних. Фактично, база даних – це набір перманентних (постійних) даних, що використовуються прикладними системами деякої організації, підприємства тощо.

Щоб видалити перманентні дані з бази даних, потрібно виконати спеціальний запит з боку користувача чи адміністратора бази даних.

Тимчасові дані можуть бути видалені без застосування спеціального запиту або як результат деякої побічної дії виконання СКБД чи прикладної системи.

3. Які дані в базі даних не відносяться до перманентних даних? Поняття тимчасових (transient) даних

Оскільки, організацію керування базою даних займається СКБД або деяка прикладна система, то крім перманентних, в базі даних можуть використовуватись додаткові (не перманентні) дані. Ці дані ще називають тимчасові (transient) дані. Вони необхідні СКБД для забезпечення правильного керування базою даних.

До даних, які не є перманентними можна віднести:

  • проміжні результати;
  • вхідні та вихідні дані;
  • керуючі оператори;
  • робочі черги;
  • керуючі блоки;
  • інші тимчасові дані.


4. Приклад, що демонструє перманентні дані

Нехай задано елементарну базу даних, що містить інформацію про наявні книги у книжному магазині.

Будь-яка книга описується таблицею з іменем Books, що має таку структуру:

№ поля Назва поля Тип Пояснення
1 Title Текстовий, 255 символів Заголовок книги
2 Author Текстовий, 255 символів Назва автора книги
3 Price Float, 2 знаки після коми Вартість книги
4 Code Text, 30 символів Код книги в бібліотеці
5 Year Integer Рік випуску

У нижченаведеній таблиці відображено безпосередню інформацію про книги, що містяться в магазині. Дані, що були внесені в таблицю є перманентними даними.

Title Author Price Code Year
Foundation for Object Relational Databases Christopher J. Date 195.55 342345A 1998
Relational Database Writing Christopher J. Date 205.99 342345B 1994
A Guide to the SQL Standard Christopher J. Date 187.00 342345C 1997
A Guide to DB2 Christopher J. Date 113.55 342345D 1993
A Guide to Sybase and SQL Server Christopher J. Date 256.25 342345E 1992

Усі інші дані, що формуються користувачем, є тимчасовими. Це можуть бути результати запитів, записані керуючі оператори на мові SQL тощо.


Зв’язані теми