C#. Оператор циклу while. Загальна форма. Приклади рішення задач

Оператор циклу while. Загальна форма. Приклади рішення задач


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

 
1. Призначення оператора циклу while. Загальна форма. Особливості використання

Оператор циклу while призначений для організації циклічного процесу, в якому кожна наступна ітерація визначається на основі істинності наперед заданої умови. Оператор циклу while ще називають оператором циклу з передумовою.

Загальна форма оператора циклу while має такий вигляд:

while (умова) оператор;

тут

 • умова – деяка умова згідно синтаксису мови C#. Інструкція оператор виконується до тих пір, поки значення умова = true. Як тільки значення умова стає рівним false, то циклічний процес припиняється і виконуються наступні після while оператори;
 • оператор – один або декілька операторів. Якщо у циклі while потрібно виконати декілька операторів одночасно, то ці оператори беруться у фігурні дужки { }.

Тіло циклу (оператор) виконується, поки значення умова є істинним (true). Оператор циклу повинен бути організований таким чином, щоб в кінцевому випадку значення умови стало рівним false. Інакше, програма “зависне”, тому що вийде вічний цикл.

Загальна форма оператора циклу while, в якому виконуються декілька (два і більше) операторів має наступний вигляд

while (умова)
{
   оператор1;
   оператор2;
   ...
   операторN;
}

 

2. Поняття вкладених циклів while

Цикл while може бути вкладеним в інші конструкції. Цими конструкціями можуть бути:

 • цикли for, while, do…while;
 • оператор умовного переходу if;
 • оператор вибору switch.

Кількість рівнів вкладення, в яких може використовуватись цикл while, є необмеженою.

 

3. Схема оператора циклу while

На рисунку 1 зображена схема оператора while. Як видно зі схеми, спочатку відбувається перевірка умови. Якщо значення умови рівне True, то виконується тіло циклу. Вихід з циклічного процесу відбувається у випадку, якщо значення умови стає рівне False.

C#. Схема оператора циклу while

Рисунок 1. Схема оператора циклу while

 

4. Приклади розв’язку задач з оператором циклу while
4.1. Виведення результатів обчислення в циклі

Умова задачі. Одержати таблицю температур за Цельсієм tc від -50 до +50 градусів та їх еквівалентів за шкалою Фаренгейта tf, використовуючи співвідношення

Формула перетворення градусів Цельсія в градуси Фаренгейту

Розв’язок. Текст програми розв’язку даної задачі для додатку типу Console Application, з використанням циклу while наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           // шкала температур Цельсій => Фаренгейт
           int tc; // поточне значення температури за Цельсієм
           double tf; // значення температури за Фаренгейтом

            tc = -50;

           Console.WriteLine("Шкала температур: Цельсій - Фаренгейт");
           while (tc <= 50)
           {
               tf = 9.0 / 5.0 * tc + 32;
               tc++;
               Console.WriteLine("{0} C   => {1} F", tc, tf);
           }
       }
   }
}

 

4.2. Рекурентні алгоритми. Обчислення n-го члена послідовності

Умова задачі. Визначити n-й член числової послідовності (n>2):

xn=xn1 + xn2; x0 = x1 = 1

Розв’язок.

Текст програми рішення даної задачі наступний:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
   class Program
   {

       static void Main(string[] args)
       {
           // обчислення n-го члена послідовності
           int n; // n>2
           int x0, x1, x2;
           int i;

            // ввести значення n
           Console.Write("n = ");
           n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            // початкові присвоєння
           x0 = x1 = 1;
           x2 = x0 + x1;
           i = 1;

            while (i <= n - 3) // обчислення
           {
               x0 = x1;
               x1 = x2;
               x2 = x0 + x1;
               i++;
           }
           Console.WriteLine("{0} ", x2);
       }
   }
}

У результаті виконання вищенаведеного коду буде отримано наступний результат

n = 7
13

 

4.3. Обчислити значення числа π з заданою точністю

Умова задачі. Обчислити значення числа π, використовуючи формулу:

Формула числа Пі

Визначити, яку кількість доданків потрібно для визначення числа π з точністю 7 знаків після коми.

Розв’язок. Для розв’язку подібних задач цикл while підходить якнайкраще. Програмний код розв’язку задачі для додатку типу Console Application наведено нижче

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           // обчислити значення числа Пі
           double pi; // результат
           int denom; // знаменник
           int sign; // змінна, що змінює знак числа + на -, і навпаки
           double t; // додаткова змінна - поточна точність
           const double eps = 0.0000001; // точність 7 знаків після коми
           int k; // кількість доданків для отримання заданої точності

            // початкові приготування
           k = 0;
           pi = 0;         
           denom = 1;
           sign = 1;
           t = 1.0 / denom * sign;

            // цикл while - обчислення
           while (t > eps)
           {
               pi = pi + 4 * t * sign;
               sign = -sign; // змінити знак
                denom += 2; // змінити знаменник
               t = 1.0 / denom;
               k++; // збільшити на 1 кількість доданків
           }

            // вивід результату
           Console.WriteLine("Pi = {0}", pi);
           Console.WriteLine("k = {0}", k);
       }
   }
}

У результаті виконання вищенаведеного коду буде отримано наступний результат

Pi = 3.14159245358978
k = 5000000

 

5. Приклади розв’язку задач, в яких оператор while є вкладеним
5.1. Цикл while є вкладеним в оператор вибору switch

У прикладі цикл while є вкладеним в оператор вибору switch. В залежності від значення змінної a, вибирається відповідний варіант знаходження суми:

 • якщо a=1, то обчислюється s = 5+10+…+100;
 • якщо a=2, то обчислюється s = 5+10+…+20;
 • якщо a=3, то обчислюється s = 5+10;
 • інакше обчислюється s=100.


Програмний код додатку типу Console Application, який розв’язує дану задачу наведено нижче.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           int a;
           int s = 0;
           int i;          

            a = 7;

            // вибір алгоритму рішення задачі в залежності від значення a
           switch (a)
           {
               case 1:
                   i = 0;
                   while (i < 100)
                   {
                       i = i + 5;
                       s = s + i;
                   }
                 break;
               case 2:
                   i = 0;
                   while (i < 20)
                   {
                       i = i + 5;
                       s = s + i;
                   }
                   break;
              case 3:
                   i = 0;
                   while (i < 10)
                   {
                       i = i + 5;
                       s = s + i;
                   }
                   break;
               default:
                   s = 100;
                   break;
           }
            Console.WriteLine("s = {0}", s);
       }
   }
}

У результаті виконання вищенаведеного коду, на екран буде виведено наступний результат:

s = 100

 

5.2. Цикл while є вкладеним в операторі циклу for

Умова задачі. Знайти кількість дільників кожного з цілих чисел від 120 до 140.

Розв’язок. Нижче наведено програмний код, який розв’язує дану задачу для додатку типу Console Application:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
   class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           // кількість дільників кожного з цілих чисел від 120 до 140
           int i;
           int up;
           int t;
           int k;

           for (i = 120; i <= 140; i++)
           {
               // визначити максимально-допустиме значення дільника
               up = i / 2;
               k = 0; // кількість дільників
               t = 1;
                while (t <= up) // вкладений цикл while
               {
                   if (i % t == 0) // визначення, чи дільник, чи не дільник
                       k++;
                   t++;
               }

                // Вивести на екран дільник
               Console.WriteLine("{0}: k = {1}", i, k);
           }
       }
   }
}

У результаті виконання вищенаведеного коду, буде виведено наступний результат

120: k = 15
121: k = 2
122: k = 3
123: k = 3
124: k = 5
125: k = 3
126: k = 11
127: k = 1
128: k = 7
129: k = 3
130: k = 7
131: k = 1
132: k = 11
133: k = 3
134: k = 3
135: k = 7
136: k = 7
137: k = 1
138: k = 7
139: k = 1
140: k = 11

 


Зв’язані теми