C#. Ключові слова. Зарезервовані слова. Контекстні слова
Ключові слова C#. Зарезервовані слова. Контекстні слова


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Визначення ключового слова

В загальному випадку ключове слово – це засіб мови програмування, який:

 • вбудований в мову програмування;
 • використовується для побудови (розробки) програми на цій мові.

У мові програмування C# існує ряд ключових слів, які використовуються для побудови програм.

 

2. Які загальні типи ключових слів визначені у мові C#?

У мові програмування C# визначені два загальних типи ключових слів:

 • зарезервовані ключові слова. Це ключові слова, які є вбудовані в мову C# і які забороняється використовувати в іменах змінних, констант, методів (функцій), класів і т.д.;
 • контекстні ключові слова. Це спеціальні слова, які набувають певний зміст в залежності від контексту.

 

3. Зарезервовані ключові слова. Перелік

У мові програмування C# використовуються наступні зарезервовані ключові слова:

abstract   as         base       bool       break
byte       case       catch      char       checked
class       const      continue   decimal    default
delegate   do         double     else       enum
event       explicit   extern     false      finally
fixed       float      for        foreach    goto
if         implicit   in         int        interface
internal   is         lock       long       namespace
new         null       object     operator   out
override   params     private    protected  public
readonly   ref        return     sbyte      sealed
short       sizeof     stackalloc static     string
struct     switch     this       throw      true
try         typeof     uint       ulong      unchecked
unsafe     unshort    using     virtual    volatile
void        while

 

4. Контекстні слова. Перелік

Контекстні слова набувають особливе значення при визначених умовах (визначеному контексті). В цих умовах (контексті) ці слова мають значення зарезервованих слів. За межами контексту ці слова можуть використовуватись в якості імен інших елементів програми (змінних, констант, класів і т.д.). Тому, вважається, що контекстні слова є формально зарезервованими. Однак, використання за межами контексту контекстних слів може призвести до плутанини в програмі.Висновок: за межами контексту рекомендовано вибирати імена елементам програми так, щоб вони не співпадали з контекстними словами.

У мові C# використовуються наступні контекстні слова:

add         dynamic     from       get         global
group       into       join       let         orderby
partial     remove     select     set         value
var         where       yield

 

5. В яких елементах мови програмування заборонено використовувати ключові слова в якості імен? Приклад

При написанні програм, програміст зустрічається з завданням вибору імені для тієї чи іншої змінної, методу, класу і т.д. Вибір імені залежить від призначення змінної, методу, класу і т.д. Однак, в C# (та й в інших мовах програмування) існують обмеження на вибір імені. Дозволяється вибирати імена змінних будь-які, крім тих, що належать до ключових слів.

Ключові слова заборонено використовувати в іменах:

 • змінних (екземплярів класу);
 • констант;
 • методів;
 • класів;
 • структур;
 • зчислень (enum).

Приклад. Якщо у програмі спробувати оголосити зчислення з іменем int

...
enum int // це є помилка!
{
  Mon = 1, Tue
}
...

то компілятор видасть помилку

Error  1       Identifier expected; 'int' is a keyword

Це є логічно, оскільки ім’я int є ключовим словом яке визначає цілочисельний тип даних.

 


Зв’язані теми