Python. Вбудовані функції для роботи з рядками len(), max(), min()
Вбудовані функції для роботи з рядками len(), max(), min()


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Вбудована функція len(). Довжина рядка

У Python вбудована функція len() є завжди доступною і визначає кількість елементів у об’єкті. У випадку з рядками функція повертає кількість символів у рядку.

Загальна форма використання функції наступна:

count = len(s)

де

  • s – деякий рядок символів;
  • count – кількість символів у рядку s.

Приклад.

# Функція str.len() - довжина рядка
s = 'bestprog.net'
d = len(s) # d = 12

# Пустий рядок
d = len('') # d = 0

 

2. Функція min(). Визначення елементу з мінімальним кодом в рядку

Вбудована функція min() може бути застосована до об’єктів різних типів, в тому числі і рядків. Функція знаходить найменший елемент в послідовності.
У випадку рядків, функція min() може застосовуватись в одному з двох аспектів:

  • для одного рядка. У цьому випадку в рядку вибирається символ, що має найменший код. Цей символ є результатом функції min();
  • для декількох рядків. У цьому випадку вибирається рядок, що в лексикографічному порядку слідує першим за алфавітом.

Згідно документації Python загальна форма використання функції для рядків наступна:

res_str = min(s)

або

res_str = min(s1[, s2[, ... sn]])

тут

  • s, s1, s2, …, sn – рядок або декілька рядків;
  • res_str – результуючий рядок.

Приклад.

# Операція min - застосування для рядків

# Випадок 1. Застосовується для одного рядка
s = 'abc+,_+'
minimum = min(s) # min = '+'

minimum = min('2450') # min = '0'

# Випадок 2. Застосовується для декількох рядків
minimum = min('abc', 'def', 'jklmn') # min = 'abc' - розглядається рядок
minimum = min('+', '-', '*', '/') # min = '*'
minimum = min('Ivanov', 'Petrov', 'Sidorov') # min = 'Ivanov'

 

3. Функція max(). Визначення елементу з максимальним кодом в рядку

Вбудована функція max() може бути застосована до об’єктів різних типів, в тому числі і до рядків.

Функція max() може мати дві форми виклику:

  • виклик з одним параметром-рядком. У цьому випадку рядок розглядається як послідовність символів. Результатом функції є символ, що має найбільший код у таблиці символів;
  • виклик з двома і більше параметрами-рядками. У цьому випадку кожен рядок розглядається окремо. Рядки утворюють послідовність. Результатом повернення з функції є рядок, що в лексикографічному порядку слідує останнім.

Згідно документації Python загальна форма використання функції для рядків наступна:

res_str = max(s)

або

res_str = max(s1[, s2[, ... sn]])

тут

  • s, s1, s2, …, sn – рядок або декілька рядків;
  • res_str – результуючий рядок.

Приклад.

# Операція max - застосування для рядків

# Випадок 1. Застосовується для одного рядка
s = '+-ajwF 28'
maximum = max(s) # max = 'w'

maximum = max('2450') # max = '5'

# Випадок 2. Застосовується для декількох рядків
maximum = max('abc', 'def', 'jklmn') # max = 'jklmn'
maximum = max('+', '-', '*', '/') # max = '/'
maximum = max('Ivanov', 'Petrov', 'Sidorov') # max = 'Sidorov'

 


Зв’язані теми