C#. Передача у функцію одновимірних та багатовимірних масивів екземплярів класу як ref та out параметрів
Передача у функцію одновимірних та багатовимірних масивів екземплярів класу як ref та out параметрів


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Особливості передачі посилань на масиви екземплярів класу з використанням модифікаторів ref та out

Існує 2 способи передачі у функцію посилань на масиви екземплярів класу:

 • передача за значенням. У цьому випадку, масив повністю копіюється у функцію. Зміна значень масиву всередині функції не змінить ці значення у викликаючому коді;
 • передача за посиланням. У цьому випадку використовуються модифікатори ref або out. При такій передачі можна змінити кількість елементів у масиві, перерозподілити пам’ять для кожного елементу, заповнити новими значеннями ці елементи масиву.

Отже, при передачі масиву з модифікаторами ref або out:

 • можна змінювати значення самого посилання. Це означає, що можна перерозподілити пам’ять для масиву та його елементів і заповнити новими значеннями елементи масиву;
 • зміна значень елементів масиву всередині функції буде відображатись у викликаючому коді.

 

2. Передача одновимірного масиву типу int як ref параметру. Приклад

У нижченаведеному прикладі розроблено клас Integer, що містить один внутрішній параметр value.

В тестуючому класі Program оголошуються наступні елементи:

 • статична функція GetArray(), яка формує масив випадкових чисел типу Integer. Функція отримує вхідним параметром масив A типу Integer[] як ref-параметр і перевизначає пам’ять для самого посилання A. Функція ще раз виділяє пам’ять для кожного екземпляру і заповнює поля екземпляру значеннями. Зміна значень фіксується у викликаючій функції main();
 • статична функція SumIntegers() – призначена для обчислення суми цілочисельних значень value масиву типу Integer. Функція отримує вхідним параметром масив типу Integer[] як ref-посилання.


Після завершення роботи програми не потрібно звільняти пам’ять. Цим всім займається так званий “прибирач сміття”.

using System;

namespace ConsoleApp2
{
 // Клас Integer - посилальний тип
 class Integer
 {
  public int value; // цілочисельне значення
 }

 class Program
 {
  // Статична функція GetArray() генерує (формує) масив випадкових чисел,
  // масив передається як ref-параметр, можна змінювати саме посилання A
  static void GetArray(ref Integer[] A)
  {
   // 1. Ініціалізувати генератор випадкових чисел
   Random rnd_num = new Random();

   // 2. Змінити кількість елементів у масиві A - перерозподілити пам'ять
   A = new Integer[6]; // змінюється саме посилання - виділити пам'ять для 6 екземплярів

   // 3. Виділити пам'ять для кожного екземпляру окремо
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    A[i] = new Integer();
   }

   // 4. Заповнити масив випадковими цілими числами в межах [0; 10]
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    // Усі зміни в масиві будуть відображатись за межами даної функції
    A[i].value = rnd_num.Next(0, 10);
   }

   // 5. Повернення з функції
   return;
  }

  // Статична функція, яка знаходить суму елементів масиву,
  // масив передається за посиланням (з модифікатором ref)
  static int SumIntegers(ref Integer[] A)
  {
   int sum = 0;
   for (int i=0; i<A.Length; i++)
   {
    sum += A[i].value;
   }
   return sum;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
   // Передача ref-масиву екземплярів класу в метод

   // 1. Оголосити масив типу Integer
   const int MAX_ITEMS = 8; // максимально-допустима к-сть елементів у масиві
   Integer[] Array;

   // 2. Виділити пам'ять для MAX_ITEMS елементів, сформованих випадково
   Array = new Integer[MAX_ITEMS];

   // 3. Виділити пам'ять для кожного елементу типу Integer
   for (int i = 0; i < Array.Length; i++)
    Array[i] = new Integer();

   // 4. Заповнити масив Array фіксованими значеннями від 1 до Array.Length
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Array[i].value = i + 1;
   }

   // 5. Вивести масив на екран в рядок
   Console.WriteLine("Items in Array:");
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Console.Write($"{Array[i].value}\t");
   }

   // 6. Заповнити масив Array випадковими числами
   // з допомогою виклику функції GetArray()
   GetArray(ref Array); // функція статична, змінює масив всередині

   // 7. Вивести змінений масив на екран
   Console.WriteLine("\nArray after random forming:");
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Console.Write($"{Array[i].value}\t");
   }

   // 8. Обчислити суму елементів зміненого масиву та вивести її на екран
   int summ = Program.SumIntegers(ref Array);
   Console.WriteLine($"\nsumm = {summ}");
  }
 }
}

Результат виконання програми:

Items in Array:
1 2 3 4 5 6 7 8
Array after random forming:
4 3 8 9 7 7
summ = 38

 

3. Передача одновимірного масиву екземплярів класу як out-параметру. Приклад

Даний приклад дуже подібний до прикладу у п. 2 (передача масиву як ref-параметру). Відмінність тільки у функції GetArray(), в якій модифікатор ref замінено на модифікатор out.

using System;

namespace ConsoleApp2
{
 // Клас Integer - посилальний тип
 class Integer
 {
  public int value; // цілочисельне значення
 }

 class Program
 {
  // Статична функція GetArray() генерує (формує) масив випадкових чисел,
  // масив передається як out-параметр, можна змінювати саме посилання A
  static void GetArrayOut(out Integer[] A)
  {
   // 1. Ініціалізувати генератор випадкових чисел
   Random rnd_num = new Random();

   // 2. Змінити кількість елементів у масиві A
   A = new Integer[6]; // змінюється саме посилання - виділити пам'ять для 6 екземплярів

   // 3. Виділити пам'ять для кожного екземпляру окремо
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    A[i] = new Integer();
   }

   // 4. Заповнити масив випадковими цілими числами в межах [0; 10]
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    // Усі зміни в масиві будуть відображатись за межами даної функції
    A[i].value = rnd_num.Next(0, 10);
   }

   // 5. Повернення з функції
   return;
  }

  // Статична функція, яка знаходить суму елементів масиву,
  // масив передається за посиланням (з модифікатором ref)
  static int SumIntegers(ref Integer[] A)
  {
   int sum = 0;
   for (int i=0; i<A.Length; i++)
   {
    sum += A[i].value;
   }
   return sum;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
   // Передача out-масиву екземплярів класу в метод

   // 1. Оголосити масив типу Integer
   const int MAX_ITEMS = 8; // максимально-допустима к-сть елементів у масиві
   Integer[] Array;

   // 2. Виділити пам'ять для MAX_ITEMS елементів, сформованих випадково
   Array = new Integer[MAX_ITEMS];

   // 3. Виділити пам'ять для кожного елементу типу Integer
   for (int i = 0; i < Array.Length; i++)
    Array[i] = new Integer();

   // 4. Заповнити масив Array фіксованими значеннями від 1 до MAX_ITEMS
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Array[i].value = i + 1;
   }

   // 5. Вивести масив на екран в рядок
   Console.WriteLine("Items in Array:");
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Console.Write($"{Array[i].value}\t");
   }

   // 6. Заповнити масив Array випадковими числами
   // з допомогою виклику функції GetArray()
   GetArrayOut(out Array); // функція статична, змінює масив всередині

   // 7. Вивести змінений масив на екран
   Console.WriteLine("\nArray after random forming:");
   for (int i=0; i<Array.Length; i++)
   {
    Console.Write($"{Array[i].value}\t");
   }

   // 8. Обчислити суму елементів зміненого масиву та вивести її на екран
   int summ = Program.SumIntegers(ref Array);
   Console.WriteLine($"\nsumm = {summ}");
  }
 }
}

Результат виконання програми:

Items in Array:
1 2 3 4 5 6 7 8
Array after random forming:
1 4 5 9 5 2
summ = 26

 

4. Передача двовимірного масиву екземплярів класу як ref-параметру. Приклад

У прикладі демонструється передача у функцію двовимірного масиву екземплярів класу як ref-параметру. Якщо потрібно реалізувати передачу у функцію двовимірного масиву як out-параметру, то модифікатор ref замінюється на модифікатор out.

У програмі реалізовано такі класи та методи:

 • клас Integer – реалізує ціле число;
 • статичний метод GetArray2D(), який отримує параметрами посилання на двовимірний масив A екземплярів класу Integer та посилання на змінні Rows, Columns (кількість рядків та кількість стовпців). У цьому методі виділяється пам’ять для масиву, формуються розміри та значення його елементів. Усі зміни всередині функції будуть відображатись у викликаючому коді (функції main());
 • статичний метод SumIntegers2D(), який отримує параметрами ref-посилання на масив та його розмірність. Метод обчислює суму елементів масиву;
 • статичний метод PrintArray2D(), який отримує масив та його розмірність за значенням (без модифікатора ref чи out). Даний метод виводить масив на екран.

Текст програми наступний

using System;

namespace ConsoleApp2
{
 // Клас Integer - посилальний тип
 class Integer
 {
  public int value;
 }

 class Program
 {
  // Статична функція GetArray2D() генерує (формує) масив випадкових чисел.
  // Масив передається як ref-параметр, можна змінювати саме посилання A.
  // Параметри Rows, Columns повертають к-сть стовпців та рядків масиву.
  static void GetArray2D(ref Integer[,] A, ref int Rows, ref int Columns)
  {
   // 1. Ініціалізувати генератор випадкових чисел
   Random rnd_num = new Random();

   // 2. Сформувати розмір масиву
   Rows = 3; // кількість рядків
   Columns = 4; // кількість стовпців

   // 3. Виділити пам'ять для двовимірного масиву в цілому
   A = new Integer[Rows, Columns];

   // 4. Виділити пам'ять для кожного екземпляру окремо
   for (int i = 0; i < Rows; i++)
    for (int j = 0; j < Columns; j++)
    {
     A[i, j] = new Integer();
    }

   // 5. Заповнити масив випадковими цілими числами в межах [0; 10]
   for (int i = 0; i < Rows; i++)
    for (int j = 0; j < Columns; j++)
    {
     // Усі зміни в масиві будуть відображатись за межами даної функції
     A[i, j].value = rnd_num.Next(0, 10);
    }

   // 6. Повернення з функції
   return;
  }

  // Статична функція, яка знаходить суму елементів двовимірного масиву.
  // Масив передається за посиланням (з модифікатором ref).
  // Параметри Rows, Columns передаються за значенням.
  static int SumIntegers2D(ref Integer[,] A, int Rows, int Columns)
  {
   int sum = 0;
   for (int i = 0; i < Rows; i++)
    for (int j = 0; j < Columns; j++)
    {
     sum += A[i, j].value;
    }
   return sum;
  }

  // Статична функція PringArray2D(), яка виводить двовимірний масив на екран.
  // Функція отримує масив A, розміри масиву m, n. Параметри передаються за значенням
  static void PrintArray2D(Integer[,] A, int m, int n)
  {
   for (int i = 0; i < m; i++)
   {
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
     Console.Write("{0}\t", A[i, j].value);
    }
    Console.WriteLine();
   }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
   // Передача двовимірного ref-масиву екземплярів класу в метод

   // 1. Оголосити посилання на двовимірний масив типу Integer
   Integer[,] Array2D = null;
   // 2. Задати кількість рядків та стовпців у масиві
   int m, n;
   m = 2; // к-сть рядків
   n = 3; // к-сть стовпців

   // 3. Сформувати масив з допомогою функції GetArray2D()
   GetArray2D(ref Array2D, ref m, ref n);

   // 4. Вивести сформований масив на екран
   Console.WriteLine("Array2D:");
   PrintArray2D(Array2D, m, n);

   // 5. Обчислити суму елементів масиву та вивести її на екран
   int summ = SumIntegers2D(ref Array2D, m, n);
   Console.WriteLine($"summ = {summ}");
  }
 }
}

Результат роботи програми

Array2D:
5 1 7 6
7 7 8 9
7 2 3 7
summ = 69

 


Зв’язані теми