Patterns. Розв’язок задачі з використанням паттерну Адаптер на Java та C#. Лабораторна робота. Адаптація трьох методів
Розв’язок задачі з використанням паттерну Адаптер на Java та C#. Лабораторна робота. Адаптація трьох методів

Перед використанням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Умова задачі

Використовуючи засоби мови програмування Java розв’язати наступну задачу.
Нехай задано клас з іменем Original, в якому є 3 методи з іменами OriginalDouble(), OriginalInt(), OriginalChar(). Кожен з методів отримує по одному параметру:

 • метод OriginalDouble() отримує значення типу double і виводить його на екран;
 • метод OriginalInt() отримує значення типу int і виводить його на екран;
 • метод , OriginalChar отримує значення типу char та виводить його на екран.

Потрібно адаптувати клас Original до потреб класу Client, який має наступні вимоги:

 • метод OriginalDouble() потрібно перейменувати в ClientDouble(). Робота методу залишається незмінною;
 • метод OriginalInt() потрібно замінити методом ClientInt(). Метод ClientInt() повинен виводити подвійне значення (помножене на 2) параметру типу int;
 • метод OriginalChar() потрібно замінити методом ClientChar(). Метод ClientChar() виводить параметр типу char 5 разів.

Клас Client повинен отримувати посилання на інтерфейс ITarget в конструкторі.

 

Розв’язок

1. Розв’язок з використанням паттерну Adapter для класу
1.1. Структурна схема, яка відображає розв’язок задачі

На рисунку 1 зображено структурну схему, яка відображає розв’язок даної задачі з допомогою паттерну Adapter для класу.

Паттерн Adapter для класу. Адаптація трьох методів

Рисунок 1. Розв’язок задачі. Паттерн Adapter для класу

 

1.2. Текст програми з рішенням на мові Java

 

// Рішення задачі. Використання паттерну Adapter для класу.

// Вихідний клас Original, який містить 3 методи:
// OriginalDouble(), OriginalInt(), OriginalChar()
class Original {
 void OriginalDouble(double value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalDouble(), value = " + value);
 }

 void OriginalInt(int value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalInt(), value = " + value);
 }

 void OriginalChar(char value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalChar(), value = " + value);
 }
}

 // Оголосити інтерфейс ITarget, який містить назви методів,
 // які потрібні клієнту
 interface ITarget {
  void ClientDouble(double value);
  void ClientInt(int value);
  void ClientChar(char value);
 }

 // Оголосити клас Adapter, який успадковує клас Original
 // та реалізує інтерфейс ITarget
 class Adapter extends Original implements ITarget {
  // Потрібно обов'язково реалізувати 3 методи інтерфейсу ITarget
  public void ClientDouble(double value) {
   // тут викликати метод OriginalDouble() - заміна імені
   this.OriginalDouble(value);
  }

  public void ClientInt(int value) {
   // Вивести подвійне значення типу int
   this.OriginalInt(value*2);
  }

  public void ClientChar(char value) {
   // Вивести 5 разів значення value
   for (int i=0; i<5; i++)
    OriginalChar(value);
  }
 }

 class Client {
  // Посилання на клієнта
  private ITarget client;

  // Конструктор класу
  Client(ITarget _client) {
   client = _client;
  }

  // Метод, що викликає усі методи інтерфейсу
  void Show() {
   client.ClientDouble(2.88);
   client.ClientInt(39);
   client.ClientChar('f');
  }
 }

 public class TestOrigin {

  public static void TestClient() {
   // Тестування роботи клієнта - інший спосіб
   // 1. Оголосити посилання на інтерфейс ITarget
   ITarget client;

   // 2. Реалізувати адаптацію
   client = (ITarget) new Adapter();

   // 3. Продемонструвати роботу методів
   client.ClientDouble(3.77);
   client.ClientInt(255);
   client.ClientChar('z');
 }

 public static void main(String[] args) {

  // Оголосити екземпляр класу Adapter
  Adapter adapter = new Adapter();

  // Оголосити екземпляр класу Client та передати йому екземпляр адаптеру
  Client client = new Client(adapter);

  // Викликати метод Show()
  client.Show();
 }
}

 

1.3. Текст програми з рішенням на мові C#

 

// Паттерн Адаптер для класу. Розв'язок на мові C#
using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp10
{
 // Вихідний клас Original, який містить 3 методи
 // OriginalDouble(), OriginalInt(), OriginalChar()
 class Original
 {
  public void OriginalDouble(double value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalDouble(), value = {0}", value);
  }

  public void OriginalInt(int value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalInt(), value = {0}", value);
  }

  public void OriginalChar(char value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalChar, value = {0}", value);
  }
 }

 // Оголосити інтерфейс ITarget,
 // який містить назви методів що потрібні клієнту
 interface ITarget
 {
  void ClientDouble(double value);
  void ClientInt(int value);
  void ClientChar(char value);
 }

 // Клас Adapter - реалізує інтерфейс ITarget, успадковує клас Original
 class Adapter : Original, ITarget
 {
  public void ClientDouble(double value)
  {
   // всередині методу ClientDouble() викликати метод OriginalDouble()
   OriginalDouble(value);
  }

  public void ClientInt(int value)
  {
   OriginalInt(value * 2);
  }

  public void ClientChar(char value)
  {
   for (int i = 0; i < 5; i++)
    OriginalChar(value);
  }
 }

 // Клас Client - отримує посилання на інтерфейс ITarget у конструкторі
 class Client
 {
  private ITarget client; // посилання на інтерфейс ITarget

  // Конструктор
  public Client(ITarget _client)
  {
   client = _client;
  }

  // Метод, що викликає усі методи інтерфейсу
  public void Show()
  {
   client.ClientDouble(2.88);
   client.ClientInt(39);
   client.ClientChar('f');
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація паттерну Adapter для класу.

   // 1. Оголосити екземпляр класу Adapter
   Adapter adapter = new Adapter();

   // 2. Оголосити екземпляр класу Client та передати йому екземпляр адаптеру
   Client client = new Client(adapter);

   // 3. Викликати метод Show() клієнта
   client.Show();
  }
 }
}

 

1.4. Результат роботи програми на обидвох мовах
Method Original.OriginalDouble(), value = 2.88
Method Original.OriginalInt(), value = 78
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f

 

2. Розв’язок з використанням паттерну Adapter для об’єкту

2.1. Структурна схема, що відображає розв’язок задачі

На рисунку 2 зображено структурну схему, яка відображає розв’язок даної задачі з допомогою паттерну Adapter для об’єкту.

Паттерн Adapter для об’єкту. Адаптація трьох методів

Рисунок 2. Паттерн Adapter для об’єкту

 

2.2. Текст програми з рішенням на мові Java

Нижче наведено текст модуля, що відображає рішення задачі з використанням паттерну Адаптер для об’єкту.

// Рішення задачі. Використання паттерну Adapter для об'єкту.

// Вихідний клас Original, який містить 3 методи:
// OriginalDouble(), OriginalInt(), OriginalChar()
class Original {
 void OriginalDouble(double value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalDouble(), value = " + value);
 }

 void OriginalInt(int value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalInt(), value = " + value);
 }

 void OriginalChar(char value) {
  System.out.println("Method Original.OriginalChar(), value = " + value);
 }
}

// Оголосити інтерфейс ITarget, який містить назви методів,
// які потрібні клієнту
interface ITarget {
 void ClientDouble(double value);
 void ClientInt(int value);
 void ClientChar(char value);
}

// Оголосити клас Adapter, який реалізує інтерфейс ITarget
class Adapter implements ITarget {

 private Original obj; // Оголосити посилання на Original

 // Конструктор класу - отримує посилання на Original
 Adapter(Original _obj) {
  obj = _obj;
 }

 // Потрібно обов'язково реалізувати 3 методи інтерфейсу Original
 public void ClientDouble(double value) {
  // тут викликати метод OriginalDouble() - заміна імені
  obj.OriginalDouble(value);
 }

 public void ClientInt(int value) {
  // Вивести подвійне значення типу int
  obj.OriginalInt(value*2);
 }

 public void ClientChar(char value) {
  // Вивести 5 разів значення value
  for (int i=0; i<5; i++)
   obj.OriginalChar(value);
 }
}

// Клас клієнта
class Client {

 // Посилання на клієнта
 private ITarget client;

 // Конструктор класу
 Client(ITarget _client) {
  client = _client;
 }

 // Метод, що викликає усі методи інтерфейсу
 void Show() {
  client.ClientDouble(2.88);
  client.ClientInt(39);
  client.ClientChar('f');
 }
}

public class TestOrigin {

 public static void main(String[] args) {
  // Оголосити екземпляр класу Original, який потрібно адаптувати
  // до вимог класу Client
  Original obj = new Original();

  // Оголосити екземпляр класу Adapter з ініціалізацією його екземпляром Original
  Adapter adapter = new Adapter(obj);

  // Оголосити екземпляр класу Client та передати йому екземпляр адаптеру
  Client client = new Client(adapter);

  // Викликати метод Show() класу Client
  client.Show();
 }
}

 

2.3. Текст програми з рішенням на мові C#

Текст рішення на мові C# мало чим відрізняється від рішення на мові Java.

// Паттерн Адаптер для об'єкту. Розв'язок на мові C#
using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp10
{
 // Вихідний клас Original, який містить 3 методи
 // OriginalDouble(), OriginalInt(), OriginalChar()
 class Original
 {
  public void OriginalDouble(double value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalDouble(), value = {0}", value);
  }

  public void OriginalInt(int value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalInt(), value = {0}", value);
  }

  public void OriginalChar(char value)
  {
   WriteLine("Method Original.OriginalChar, value = {0}", value);
  }
 }

 // Оголосити інтерфейс ITarget,
 // який містить назви методів що потрібні клієнту
 interface ITarget
 {
  void ClientDouble(double value);
  void ClientInt(int value);
  void ClientChar(char value);
 }

 // Клас Adapter - реалізує інтерфейс ITarget.
 // Клас отримує вхідним параметром посилання на Original у конструкторі.
 class Adapter : Original, ITarget
 {
  // Посилання на клас, який потрібно адаптувати
  private Original obj;

  // Конструктор класу
  public Adapter(Original obj)
  {
   this.obj = obj;
  }

  public void ClientDouble(double value)
  {
   // всередині методу ClientDouble() викликати метод OriginalDouble()
   obj.OriginalDouble(value);
  }

  public void ClientInt(int value)
  {
   obj.OriginalInt(value * 2);
  }

  public void ClientChar(char value)
  {
   for (int i = 0; i < 5; i++)
    obj.OriginalChar(value);
  }
 }

 // Клас Client - отримує посилання на інтерфейс ITarget у конструкторі
 class Client
 {
  private ITarget client; // посилання на інтерфейс ITarget

  // Конструктор
  public Client(ITarget _client)
  {
   client = _client;
  }

  // Метод, що викликає усі методи інтерфейсу
  public void Show()
  {
   client.ClientDouble(2.88);
   client.ClientInt(39);
   client.ClientChar('f');
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація паттерну Adapter для класу.

   // 1. Оголосити екземпляр класу Original
   Original obj = new Original();

   // 2. Оголосити екземпляр класу Adapter, передати йому obj
   Adapter adapter = new Adapter(obj);

   // 3. Оголосити екземпляр класу Client та передати йому екземпляр адаптеру
   Client client = new Client(adapter);

   // 4. Викликати метод Show() клієнта
   client.Show();
  }
 }
}

 

2.4. Результат виконання програми
Method Original.OriginalDouble(), value = 2.88
Method Original.OriginalInt(), value = 78
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f
Method Original.OriginalChar(), value = f

 


Зв’язані теми