Patterns. Паттерн Singleton (Одинак). Особливості реалізації на C#

Паттерн Singleton (Одинак). Особливості реалізації на C#

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Структура паттерну Singleton. Рисунок

Структура паттерну Singleton зображена на рисунку 1.

 

Структура паттерну Singleton

Рисунок 1. Структура паттерну Singleton

 

2. Структура паттерну Singleton з прив’язкою до коду C#. Рисунок з поясненням

 

Структура паттерну Singleton. Приклад на C#

Рисунок 2. Структура паттерну Singleton. Приклад на C#

Екземпляр (об’єкт) класу Singleton отримується шляхом виклику методу Instance(). У методі Instance() відбувається створення екземпляру завдяки виклику конструктора класу в операторі new.

Оскільки конструктор класу Singleton реалізований з модифікатором доступу protected, то створити екземпляр цього класу з методів інших класів не вдасться. Однак, розширити можливості даного класу можна.

Якщо в задачі допускається можливість розширення класу-одинака успадкованими підкласами, то конструктор оголошується як protected. Якщо потрібно заборонити розширення класу-одинака, то конструктор повинен бути оголошений як private.

 

3. Текст програми на C#, який реалізує паттерн Singleton

 

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp9
{
 // Реалізація паттерну Singleton - Одиночка
 class Singleton
 {
  // Статичний метод, який повертає екземпляр класу Singleton.
  // Даний метод може бути замінений відповідною властивістю.
  public static Singleton Instance()
  {
   if (_instance == null)
   {
    _instance = new Singleton();
    return _instance;
   }
   else
   {
    return null;
   }
  }

  // Конструктор класу, оголошений як protected, для того щоб:
  // - заборонити створення екземпляру класу оператором new;
  // - можна було успадковувати даний клас.
  protected Singleton()
  {
  }

  // Статична внутрішня змінна, яка зберігає екземпляр класу.
  // До цієї змінної є доступ з методів даного класу
  // З методів інших класів доступу до змінної немає.
  private static Singleton _instance = null;

  // -------------------------------------------------
  // Інші внутрішні поля класу
  private int d;

  // Властивість для доступу до поля d
  public int D
  {
   get { return d; }
   set { d = value; }
  }

  // Метод, що виводить значення поля d
  public void Print(string text)
  {
   WriteLine("------------------");
   WriteLine("{0}. d = {1}", text, d);
  }
 }

 // Клас, що виступає клієнтом
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Це є код клієнта.
   // Створити єдиний екземпляр класу Singleton
   Singleton obj1 = Singleton.Instance();

   // Перевірити obj1 на рівність null
   if (obj1 != null)
   {
    obj1.D = 25;
    obj1.Print("obj1");
   }
   else
    WriteLine("obj1 == null");

   // Спроба створити другий екземпляр класу
   Singleton obj2 = Singleton.Instance();

   if (obj2 != null)
   {
    obj2.D = 77;
    obj2.Print("obj2");
   }
   else
    WriteLine("obj2 == null");
  }
 }
}

Результат виконання програми

------------------
obj1. d = 25
obj2 == null

 

4. Використання статичної властивості замість методу

Мова C# допускає використання властивостей замість методів. Тому, за бажанням, у вищенаведеному коді метод Instance() може бути замінений на властивість. Нижче наведено приклад оголошення такої властивості

// Статична властивість, яка повертає екземпляр класу Singleton
public static Singleton Instance
{
 get
 {
  if (_instance == null)
  {
   _instance = new Singleton();
   return _instance;
  }
  else
   return null;
 }
}

Використання властивості в методі клієнта може бути, наприклад, таким

...

// Це є код клієнта.
// Використати властивість Instance
Singleton obj1 = Singleton.Instance;

// Перевірити obj1 на рівність null
if (obj1 != null)
{
 obj1.D = 25;
 obj1.Print("obj1");
}
else
 WriteLine("obj1 == null");

// Спроба створити другий екземпляр класу
Singleton obj2 = Singleton.Instance;

if (obj2 != null)
{
 obj2.D = 77;
 obj2.Print("obj2");
}
else
 WriteLine("obj2 == null");

...

 


Зв’язані теми