Python. Приклади розв’язку задач на рядки символів. Частина 2

Приклади розв’язку задач на рядки символів. Частина 2


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Функція ChangeCharToStr(). Заміна символа в рядку

 

# Заміна символа в рядку.
# Параметри:
# - s - вихідний рядок;
# - c_old - символ, який потрібно замінити;
# - c_new - символ, який замінює символ c_old.
# Функція повертає новий (змінений) рядок.
def ChangeCharToStr(s, c_old, c_new):
  # Початкові присвоєння
  s2 = ""
  i = 0

  # Цикл заміни символу
  while i<len(s):
    if s[i]==c_old:
      s2 = s2+c_new
    else:
      s2 = s2+s[i]
    i = i+1

  return s2

# Демонстрація використання методу
s = "asd sdks slkdj sss"

s2 = ChangeCharToStr(s, 's', 'X')
print("s =   ", s)
print("s2 = ", s2)

Результат виконання програми

s =   asd sdks slkdj sss
s2 = aXd XdkX Xlkdj XXX

 

2. Функція ChangeCharToStrPair(). Заміна символа на інший символ в рядку на парних позиціях

Функція ChangeCharToStrPair() має подібний з попередньою функцією ChangeCharToStr() код. Щоб визначити, чи парна позиція, використовується умова

i%2 == 0

де i – номер позиції.

 

# Заміна символа на інший символ, що лежить на парній позиції.
# Парні позиції вважаються позиції 0, 2, 4, ...
# Параметри:
# - s - вихідний рядок;
# - c_old - символ, який потрібно замінити;
# - c_new - символ, який замінює символ c_old.
# Функція повертає новий (змінений) рядок.
def ChangeCharToStrPair(s, c_old, c_new):
  # Початкові присвоєння
  s2 = ""
  i = 0

  # Цикл заміни символів на парних позиціях
  while i<len(s):
    if (s[i]==c_old)and(i%2==0):
      s2 = s2+c_new
    else:
      s2 = s2+s[i]
    i = i+1

  return s2

# Демонстрація використання методу
s = "sad sdks slkdj sss"
s2 = ChangeCharToStrPair(s, 's', 'X')
print("s = ", s)
print("s2 = ", s2)

Результат виконання програми

s =   sad sdks slkdj sss
s2 = Xad Xdks slkdj sXs

 

3. Функція DelCharAtPos(). Видалення букви зі слова, заданої номером позиції

Для видалення букви зі слова в заданій позиції, використовується зріз.

 

# Видалення букви зі слова, заданої номером позиції
# Параметри:
# - s - рядок, з якого видаляється символ;
# - pos - позиція символу в рядку, що видаляється.
def DelCharAtPos(s, pos):
  # 1. Перевірка, чи коректні дані
  if (pos<0) or (pos>=len(s)):
    return s

  # 2. Видалення символу через зріз
  return s[:pos]+s[pos+1:]

s = "0123456789"
s2 = DelCharAtPos(s, 0)

print("s = ", s)
print("s2 = ", s2)

Результат виконання програми

s =   0123456789
s2 = 123456789

 

4. Функція DelChar(). Видалення всіх входжень заданого символа з рядка

У функції DelChar() з вихідного рядка s створюється новий рядок s2, який не містить заданого символа c.

 

# Видалення всіх входжень заданого символа з рядка
# Параметри:
# - s - рядок, з якого видаляється символ;
# - c - символ, що видаляється.
def DelChar(s, c):
  # новостворений рядок
  s2 = ""

  for sym in s:
    if sym!=c: # до рядка s2 додаються усі символи крім sym
      s2 += sym
  return s2

s = "012345363738494"
s2 = DelChar(s, '3')

print("s =   ", s)
print("s2 = ", s2)

Результат виконання програми

s =   012345363738494
s2 = 01245678494

 

5. Функція DelSubstring(). Видалення всіх входжень заданого підрядка в рядку

Модифікацією попередньої функції DelChar() є функція DelSubstring(), яка видаляє усі входження підрядка з заданого рядка.

# Видалення всіх входжень заданого підрядка з рядка
# Параметри:
# - s - рядок, з якого видаляється підрядок;
# - sub - підрядок, що видаляється.
def DelSubstring(s, sub):
  # новостворений рядок
  s2 = ""
  index_s = 0

  while index_s<len(s):
    # отримати підрядок з допомогою зрізу
    sub2 = s[index_s : index_s+len(sub)]

    # перевірка на рівність вихідного підрядка sub з поточним sub2
    if sub2==sub:
      index_s = index_s + len(sub)
    else:
      s2 = s2+s[index_s]
      index_s = index_s+1

  return s2

s = "12344334343455"
s2 = DelSubstring(s, '3')
print("s =   ", s)
print("s2 = ", s2)

Результат виконання програми

s =   12344334343455
s2 = 124444455

 

6. Функція FormArrayWords(). Формування масиву частоти входжень слів у рядку

Функція FormArrayWords() визначає частоту повторень слів у заданому рядку. Функція повертає словник, що містить пари рядок:кількість. Символи розділювачі задаються параметром функції у вигляді списку.

# Словник визначає кількість входжень слова у рядку.
# Параметри:
# - s - рядок, який розглядається;
# - chars - масив символів-розділювачів слів.
def FormArrayWords(s, chars):
  # 1. Врахувати, що символи розділювачі можуть бути на початку рядка
  index_s = 0
  while (index_s<len(s))and(s[index_s] in chars):
    index_s = index_s+1

  # 2. Початкові налаштування
  prev_index = index_s # позиція початку слова
  A = [] # список слів

  # 3. Цикл виділення слів у рядку у вигляді списку
  while index_s < len(s):
    if s[index_s] in chars: # якщо s[index_s] - символ-розділювач
      sub = s[prev_index:index_s] # отримати підрядок
      A = A+[sub] # додати підрядок до масиву

      # перемотка, якщо декілька символів-розділювачів йде підряд
      while (index_s<len(s))and(s[index_s] in chars):
        index_s = index_s+1
      prev_index = index_s

    else: # якщо символа-розділювача немає
      index_s = index_s+1

      # перевірка, чи останнє слово
      if index_s==len(s):
        sub = s[prev_index:index_s]
        A = A + [sub]

  # 4. формування словника на основі списку A
  D = {}
  for word in A:
    if word not in D:
      D[word] = 1
    else:
      D[word] = D[word]+1

  return D

# Демонстрація використання методу
# 1. Вихідний рядок
s = " ,, abc defg hjk, , mm nn, op op mm abc, "

# 2. Масив символів-розділювачів
chars = [ ' ', ',']

# 3. Формування частотного словника
D = FormArrayWords(s, chars)
print("D = ", D)

Результат виконання програми

D = {'abc': 2, 'defg': 1, 'hjk': 1, 'mm': 2, 'nn': 1, 'op': 2}

 


Зв’язані теми