Kotlin. Практика. Створення найпростішого проекту

Kotlin. Практика. Створення найпростішого проекту. Програма “Hello World!”. Перше знайомство з інтерфейсом IntelliJ IDEA


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Створення найпростішого проекту

Інтегроване середовище розробки програм на різних мовах IntelliJ IDEA від компанії JetBrains дозволяє створювати програмне забезпечення на різних мовах: Java, Python, Scala, Kotlin, PHP, Java Script та інших.

Для створення нового проекту на мові Kotlin викликається окреме вікно (рисунок 1) в одному з випадків:

 • коли запускається система перший раз і не було ще створено нових проектів;
 • коли попередньо-створений (активний) проект закривається.

Kotlin. IntelliJ IDEA. Вікно створення нового проекту

Рисунок 1. Вікно створення нового проекту

 

2. Команда New Project

Для задавання нового проекту в системі IntelliJ IDEA і створення нового проекту на мові Kotlin потрібно виконати таку послідовність дій (рисунок 2):

 • у лівій частині вікна активувати вкладку Projects;
 • у верхній частині вікна вибрати команду New Project (рисунок 2). У результаті система відкриє наступне вікно з вибором мови/шаблону проектування.

Kotlin. Створення проекту. Команда New Project з меню Projects

Рисунок 2. Команда New Project з меню Projects

 

3. Вікно вибору шаблону на мові Kotlin

Після вибору команди створення нового пректу (New Project) відкривається вікно, в якому потрібно уточнити платформу на основі якої буде побудовано новий проект.

На рисунку 3 зображено вибір мови Kotlin та шаблону Application, який дає можливість створювати Backend-додатки з Kotlin/JVM. Відповідно до поставленої задачі можна вибирати інший шаблон проекту (наприклад, для мобільних додатків тощо).

Також є можливість вибирати:

 • назву проекту. За замовчуванням встановлюється ім’я untitled;
 • папку, в якій буде розміщуватись проект;
 • тип системи автоматичної збірки, яка забезпечує автоматизацію задач, що вирішуються програмістом (Gradle Kotlin, Gradle Groovy та інші);
 • інструментарій (бібліотеку) розробника Java (JDK) у вигляді бібліотек різних версій.

Вибір типу додатку на мові Kotlin. Вибирається шаблон Application

Рисунок 3. Вибір типу додатку на мові Kotlin. Вибирається шаблон Application

Після вибору кнопки Next система перейде до наступного вікна.

 

4. Задавання додаткових опцій створення проекту

На цьому етапі відбувається уточнення наступних опцій проекту (рисунок 4):

 • шаблон (Console Application, Web server);
 • середовище тестування (за замовчуванням пропонується JUnit4);
 • версія цільової віртуальної машини Java (JVM).

Kotlin. IntelliJ IDEA. Вікно налаштування додаткових опцій проекту

Рисунок 4. Вікно налаштування додаткових опцій проекту

У нашому випадку можна змінити шаблон на Console Application як показано на рисунку 5. Цей шаблон зручний для вивчення основ мови Kotlin. Підтвердити задавання необхідних опцій можна з допомогою кнопки Finish.

Kotlin. Встановлення шаблону Console Application в IntelliJ IDEA

Рисунок 5. Встановлення шаблону Console Application (консольний додаток)

Після кліку на кнопці Finish буде створено новий консольний додаток і система завершить процес створення нового додатку.

 

5. Вікно програми “Hello World!”

На цьому етапі консольний додаток (Console Application) створено і вікно програми має приблизно такий вигляд, як показано на рисунку 6.

Тут важливо знайти модуль (файл) main.kt. Прийнято, що файли на мові Kotlin мають розширення *.kt. У модулі main.kt розміщується головна функція програми main(), яка є точкою входу в програму. Програма може містити будь-яку кількість модулів (файлів).

Kotlin. Консольний додаток. Модуль main.kt. Програма "Hello World!"

Рисунок 6. Консольний додаток (Console Applicaiton). Модуль main.kt. Програма “Hello World!”

За замовчуванням, система пропонує програмний код, який виводить на екран класичне повідомлення “Hello World!”.

fun main(args: Array<String>) {
 println("Hello World!")
}

 

6. Запуск проекту на виконання

Створений проект запускається одним з наступних способів:

 • вибором команди Run… з меню Run (рисунок 7);
 • натиском комбінації клавіш Alt+Shift+F10.

 

Kotlin. IntelliJ IDEA. Команда запуску проекту на виконання

Рисунок 7. Команда запуску проекту на виконання

Якщо програма запускається перший раз, то наступним відкриється вікно зображене на рисунку 8. Тут задається модуль з функцією main(). У нашому випадку це модуль main.kt.

Kotlin. IntelliJ IDEA. Вікно задавання (уточнення) модуля, який потрібно запустити

Рисунок 8. Вікно задавання (уточнення) модуля, який потрібно запустити

 

7. Перегляд результату. Подальші запуски проекту (програми)

Результат виконання програми відображається у нижній частині як показано на рисунку 9. Тепер можна змінювати код програми, розв’язувати різні задачі. Подальші запуски програми будуть більш спрощеними і доступними. На рисунку 9 стрілочками показано способи запуску нашої програми.

Kotlin. Вікно IntelliJ IDEA після запуску проекту на виконання

Рисунок 9. Вікно IntelliJ IDEA після запуску проекту на виконання

 


Зв’язані теми