Pascal. Алгоритмічна мова. Склад алгоритмічної мови

Алгоритмічна мова. Склад алгоритмічної мови. Опис мови


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Склад алгоритмічної мови

У склад звичайної розмовної мови входять наступні складові:

 • символи;
 • слова;
 • словосполучення;
 • речення.

В алгоритмічній мові подібна класифікація тільки деякі елементи змінені:

 • слова – це елементарні конструкції;
 • словосполучення – це вирази;
 • речення – це оператори.

Отже, алгоритмічна мова містить наступні складові:

 • символи – основні неподільні знаки, у термінах яких пишуться всі тексти мов;
 • елементарні конструкції – мінімальні змістовні одиниці мови, що утворюються з символів;
 • вирази – елементи мови, що складаються з елементарних конструкцій та символів. Вирази задають правило обчислення деякого значення;
 • оператори – дозволяють описувати повністю деяку дію і складаються з виразів, елементарних конструкцій та символів. Оператори можуть утворювати групи операторів, які формуються в блок операторів або складений оператор.

Оператори виконують деякі дії над даними. Виходячи з цього контексту, у програмах розрізняють невиконувані оператори або описи. Описи – оператори, які містять відомості про типи даних на основі речень алгоритмічної мови.

Програма на алгоритмічній мові утворюється на основі поєднання (об’єднання) алгоритму, сукупності описів і операторів.

 

2. Опис алгоритмічної мови. Поняття

Для будь-якої алгоритмічної мови важливим є правильний опис її складових. Опис алгоритмічної мови – це опис чотирьох елементів, що визначають склад цієї мови, а саме:

 • опис символів. Суть цього опису полягає в перерахуванні допустимих символів мови;
 • опис елементарних конструкцій – це є правила утворення цих конструкцій;
 • опис виразів визначає правила побудови будь-яких виразів, які мають зміст у даній алгоритмічній мові;
 • опис операторів включає в себе перелік усіх можливих типів операторів, що є допустимими в даній мові.

Кожен з вищевказаних елементів мови описується згідно з синтаксисом і семантикою. Синтаксис визначає правила побудови елементів мови. Семантика встановлює зміст і правила використання тільки для тих елементів мови, які були синтаксично визначені.

 


Споріднені теми