Архів позначки: множина

Python. Модуль pickle. Серіалізація об’єктів. Приклади використання для запису/читання інформації з бінарних файлів

Продовжувати читання Python. Модуль pickle. Серіалізація об’єктів. Приклади використання для запису/читання інформації з бінарних файлів

Python. Операції та функції для визначення надмножин та підмножин. Порівняння множин
Продовжувати читання Python. Операції та функції для визначення надмножин та підмножин. Порівняння множин

Python. Множини. Основні поняття. Створення множини. Операція in. Операції над множинами, які утворюють нову множину
Продовжувати читання Python. Множини. Основні поняття. Створення множини. Операція in. Операції над множинами, які утворюють нову множину