Онлайн-навчання

Онлайн-навчання

Загальна інформація

Якщо Вам сподобався наш сайт і Ви бажаєте краще закріпити свої знання на практиці під керівництвом фахівців, то є можливість пройти онлайн-навчання. Нижче подано умови навчання та перелік дисциплін.

 1. Умови навчання. Контактна інформація.
 2. Основи програмування мовою Python.
 3. Основи мови програмування з використанням мови C++.
 4. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням мови C++.
 5. Програмування мовою C# .Net.
 6. Теорія баз даних.
 7. Робота в СКБД MS SQL Server
 8. Основи мови програмування Java.
 9. Технологія доступу до баз даних ADO .Net
 10. Розробка додатків з використанням технології Windows Forms
 11. Розробка додатків з використанням технології WPF
 12. Паттерни проектування

1. Умови навчання. Контактна інформація

Індивідуальне заняття: один викладач – один студент.

Гнучкий графік, підлаштований під студента.

Кількість занять на тиждень: 1-2.

Видача та перевірка домашніх завдань (обов’язково). Доступ студента до бази домашніх завдань.

Тривалість заняття: 60 хвилин (тривалість може варіюватись в незначних межах в залежності від теми та засвоюваності матеріалу студентом).

Вік студентів: 15+ років.

Заняття проводяться онлайн (платформи Zoom, Skype).

Додаткову інформацію можна отримати через електронну пошту best_prog@ukr.net.

 


2. Основи програмування мовою Python

Об’єм курсу: 30-40 занять. За необхідності кількість занять може бути відкореговано (в залежності від віку та засвоюваності матеріалу).

Базові навички: відсутні.

Вивчаються наступні теми:

 • Типи, числа, операції
 • Керуючі інструкції
 • Рядки
 • Списки
 • Словники
 • Кортежі
 • Файли
 • Функції
 • Анонімні функції. Лямбда-вирази
 • Класи
 • Перевантаження операторів у класах
 • Генератори. Ітератори. Модулі
 • Стандартна бібліотека
 • Інші теми

 


3. Основи програмування з використанням мови C++

Об’єм курсу: 30-40 занять. За необхідності кількість занять може бути відкореговано.

Базові навички: відсутні.

Вивчаються:

 • Змінні. Типи даних
 • Логічні оператори. Оператори розгалуження
 • Цикли
 • Масиви. Одновимірні масиви. Багатовимірні масиви
 • Функції
 • Покажчики
 • Рядки
 • Динамічні масиви. Багатовимірні динамічні масиви
 • Структури
 • Робота з файловою системою
 • Різне

 


4. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням мови C++

Об’єм курсу 40-60 занять в залежності від засвоюваності матеріалу студентом.

Базові навички: Знання основ програмування мовою C++.

Вивчаються наступні теми:

 • Принципи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Поняття класу та об’єкту класу
 • Інкапсуляція в класі. Специфікатори доступу
 • Змінні-члени та методи класу
 • Порівняння структур та класів
 • Конструктор. Деструктор
 • Покажчики на об’єкти. Масиви об’єктів
 • Ініціалізація в класах
 • Покажчик this. Конструктор копіювання
 • Перевантаження операторів
 • Рядки. Клас string
 • Шаблони класів
 • Спадковість
 • Поліморфізм. Віртуальні функції
 • Виключні ситуації
 • Перетворення типів. Потоки. Розумні покажчики
 • Різне

 


5. Програмування мовою C# .Net

Об’єм курсу: 30-40 занять.

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • Основи програмування мовою C++
 • Принципи об’єктно-орієнтованого програмування, зокрема мовою C++

Перелік тем, що вивчаються:

 • Основи програмування мови C#
 • Масиви та рядки
 • Класи
 • Властивості
 • Простори імен
 • Перевантаження операторів. Індексатори
 • Успадкування
 • Інтерфейси
 • Винятки
 • Структури. Зчислення (перелічування)
 • Делегати, події, анонімні функції, лямбда-вирази
 • Узагальнення (Generics)
 • Збирання сміття
 • Взаємодія з файловою системою
 • Вступ до LINQ
 • Серіалізація об’єктів. Логування
 • Парсери XML. XML-документи
 • Успадкований програмний код. DLL-модулі

 


6. Теорія баз даних

Об’єм курсу: 20-30 занять.

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • Загальні відомості про бази даних з курсу Інформатики;
 • Робота з програмами на зразок MS Visual Studio.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Вступ до теорії баз даних
 • Особливості використання MS SQL Server
 • Таблиці
 • Типи даних
 • Вступ в мову запитів SQL. Стандарти SQL
 • Поняття DDL, DML, DCL
 • Створення таблиць
 • Обробка даних в таблицях. Оператори INSERT, UPDATE, DELETE
 • Витягуванння даних з  таблиці оператором SELECT
 • Базові оператори, що використовуються в поєднанні з оператором SELECT
 • Модифікація структури таблиці. Видалення таблиці
 • Зв’язування двох і більше таблиць. Аномалії
 • Нормалізація. Нормальні форми
 • Запити до зв’язаних таблиць
 • Функції агрегування
 • Запити, що використовують групування
 • Підзапити
 • Об’єднання
 • Різне

 


7. Робота в СКБД MS SQL Server

Об’єм курсу: 20-30 занять.

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • Знання основ дисципліни “Теорія баз даних”.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Створення, модифікація та видалення таблиць
 • Схеми
 • Представлення
 • Тимчасові (temporal) таблиці
 • Тригери
 • Транзакції
 • Збережені процедури
 • Користувацькі функції
 • Індекси
 • Статистика
 • Обробка помилок
 • Безпека. Створення логінів та ідентифікація користувачів
 • Ролі
 • Зв’язування додатку з базою даних
 • Резервне копіювання та відновлення
 • Різне

 


8. Основи мови програмування Java

Об’єм курсу: 30-40 занять

Базові навички:

 • знання мови C++ або C#. Знання синтаксису C-орієнтованих мов;
 • знання принципів ООП.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Вступ в мову Java. Змінні, типи даних, оператори
 • Об’єктно-орієнтоване програмування на Java
 • Виключення (винятки, exceptions)
 • Java Collection Framework
 • Анотації. Анонімні класи. Лямбда-вирази
 • Робота з файцлами
 • Багатопотоковість
 • Мережна взаємодія
 • Stream API
 • Використання jUnit
 • Розробка серверних рішень в Java
 • Різне

 


9. Технологія доступу до баз даних ADO .Net

Об’єм курсу: 30-40 занять.

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • мова програмування C# .Net;
 • мова запитів SQL;
 • адміністрування та програмування MS SQL Server;
 • одна з технологій розробки додатків Windows Forms, WPF тощо.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Вступ в ADO .Net
 • Приєднаний режим
 • Провайдери. Фабрика провайдерів
 • Від’єднаний режим
 • LINQ to SQL
 • Entity Framework
 • Різне

 


10. Розробка додатків з використанням технології Windows Forms (20-30 занять)

Об’єм курсу: 20-30 занять

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • основи мови C#;
 • знання принципів об’єктно-орієнтованого програмування (зокрема, мовою C#);
 • знання базових стандартних бібліотек C# .Net.

Вивчаються наступні теми:

 • Загальні відомості про Windows Forms
 • Стандартні діалогові вікна
 • Базові елементи управління. Статичний текст. Поле вводу. Кнопки
 • Програмування подій
 • Створення та виклик користувацьких форм
 • Програмування таймера
 • Компоненти для роботи з датою і часом
 • Клас Control. Взаємодія з елементами управління
 • Списки. Список з селекторами. Комбіновані списки
 • Смуги прокрутки. Індикатори. Лічильники
 • Спливаючі підказки. Рядок стану. Системний трей (System tray)
 • Стандартні діалоги OpenFileDialog, SaveFileDialog
 • Клас FolderBrowserDialog
 • Створення і використання меню
 • Використання бібліотеки GDI+ (окремий розділ)

 


11. Розробка додатків з використанням технології WPF

Об’єм курсу: 30-40 занять

Необхідні навички для вивчення дисципліни:

 • знання основ мови C#;
 • базові знання об’єктно-орієнтованого програмування мовою C#;
 • середній рівень знань технології Windows Forms.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Загальні поняття WPF
 • Контейнери (панелі)
 • Базові елементи управління
 • Зв’язування даних та елементів управління
 • Паттерни MVP, MVVM
 • Локалізація
 • Ресурси. Стилі
 • Шаблони
 • Створення користувацьких елементів управління
 • Робота з графікою (додаткова опція)

 


12. Паттерни проектування

Об’єм курсу: 20-30 занять.

Базові навички для вивчення дисципліни:

 • об’єктно-орієнтоване програмування однією з мов C++, Java, C#.

Перелік тем, що вивчаються:

 • Вступ в паттерни проектування
 • Породжуючі паттерни
 • Структурні паттерни
 • Паттерни поведінки
 • Паттерн MVC
 • Принципи проектування класів SOLID
 • Різне

 


 

Програмування: теорія та практика