C#. Windows Form. Приклад створення меню. Елемент управління MenuStrip

Приклад створення меню в C#. Елемент управління menuStrip


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

 

Умова задачі

Створити додаток типу Windows Forms Application. На формі додатку створити меню за зразком, як показано на рисунку 1.

02_02_00_008_01_

Рис. 1. Меню, яке потрібно створити

 


Виконання

1. Запустити Microsoft Visual Studio. Створити проект за шаблоном Windows Forms Application

Детальний приклад створення проекту за шаблоном Windows Forms Application описується тут.

 

2. Елемент управління MenuStrip

Для створення меню використовується елемент управління MenuStrip. Він розміщується на панелі Toolbox у вкладці “Menus&Toolbars” (рис. 2).

C# Windows Forms Елемент управління MenuStrip

Рис. 2. Елемент управління MenuStrip

Після винесення компонента на форму (з допомогою мишки) форма додатку прийме вигляд, як показано на рисунку 3. У нижній частині вікна проектування форми розміщується об’єкт з іменем menuStrip1. З допомогою цього імені можна доступатись до властивостей та методів меню.

C# Windows Forms Форма додатку

Рис. 3. Форма додатку після розміщення компонента MenuStrip

Якщо навести курсор миші на елемент меню TypeHere, то з’явиться кнопка виклику спадного меню. Якщо розкрити спадне меню (клік мишкою), то відкриється можливість вибору одного з трьох видів елементів управління в меню (рис. 4):

  • MenuItem – стандартний елемент меню;
  • ComboBox – елемент меню типу “спадний список”;
  • TextBox – елемент меню типу “поле вводу”.

У нашому випадку вибираємо перший варіант MenuItem.

C#. Windows Forms. Типи елементів меню

Рис. 4. Типи елементів меню

Для створення підменю File достатньо набрати текст “File” (рис. 5). З допомогою мишки і клавіатури, можна додавати елементи меню. Для видалення елемента меню, його попередньо потрібно виділити мишкою і натиснути клавішу Delete.

C# Windows Forms Створення підменю File

Рис. 5. Створення підменю File

Після створення усіх елементів меню, форма додатку прийме вигляд як показано на рисунку 6.

C#. Windows Forms меню рисунок

Рис. 6. Форма додатку після створення меню

Наступними кроками є програмування подій, пов’язаних з вибором того чи іншого елементу меню.

 


Зв’язані  теми