Всі записи автора BestProgISch

Java. Спадковість. Посилання на об’єкт підкласу. Виклик конструктора суперкласу. Ключове слово super

Продовжувати читання Java. Спадковість. Посилання на об’єкт підкласу. Виклик конструктора суперкласу. Ключове слово super

Об’єкти-ітератори. Використання ітераторів та генераторів для списків. Функції range(), next(), iter()

Продовжувати читання Об’єкти-ітератори. Використання ітераторів та генераторів для списків. Функції range(), next(), iter()

Обробка списків у циклах. Утворення списків з допомогою генераторів списків. Ітерації по списках. Представлення та обробка матриць з допомогою списків. Операція in

Продовжувати читання Обробка списків у циклах. Утворення списків з допомогою генераторів списків. Ітерації по списках. Представлення та обробка матриць з допомогою списків. Операція in

Операції над списками: конкатенація, дублювання, видалення, зріз, доступ за індексом

Продовжувати читання Операції над списками: конкатенація, дублювання, видалення, зріз, доступ за індексом

Інкапсуляція даних в класі. Управління доступом в Java. Модифікатори доступу private, protected, public

Продовжувати читання Інкапсуляція даних в класі. Управління доступом в Java. Модифікатори доступу private, protected, public