C#. Windows Forms. Підключення до бази даних MS Access в Microsoft Visual Studio 2010
Підключення до бази даних MS Access


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Умова задачі

Здійснити підключення до файлу бази даних Microsoft Access, який має ім’я poshta.mdb і розміщується на диску за таким шляхом:

C:\Programs\C_Sharp\Train_10\WindowsFormsApplication1\poshta.mdb

Додаток, що має підключатись, реалізувати як Windows Forms Application.

 


Виконання

1. Створення додатку типу Windows Forms Application.

Запустити MS Visual Studio. Створити додаток за шаблоном Windows Forms Application. Приклад створення додатку за шаблоном Windows Forms Application описується тут.

 

2. Виклик майстра підключення до бази даних.

Для доступу до файлу бази даних необхідно здійснити підключення цього файлу до додатку. Це здійснюється викликом команди “Add New Data Source…” з меню “Data” (рис. 1) або натиском на крайній лівій кнопці з панелі інструментів Data Source.

Visual Studio підключення файл база даних

Рис. 1. Виклик майстра підключення до файлу бази даних

 

3. Вибір типу джерела даних (БД).

У результаті відкривається вікно майстра для підключення до джерела даних яке зображене на рис. 2.

Visual Studio тип підключення дані

Рис. 2. Вибір типу підключення з якого додаток буде отримувати дані

У вікні потрібно вибрати один з чотирьох можливих варіантів підключення до джерела даних. У MS Visual Studio існує чотири типи підключення до джерел даних:

 • Database – підключення до бази даних і вибір об’єктів бази даних;
 • Service – відкриває діалогове вікно Add Service Reference що дозволяє створити з’єднання з сервісом, який повертає дані для вашої програми;
 • Object – дозволяє вибрати об’єкти нашого додатку, які в подальшому можуть бути використані для створення елементів управління з прив’язкою до даних;
 • Share Point – дозволяє підключитися до сайту SharePoint і вибрати об’єкти SharePoint для вашої програми.

У нашому випадку вибираємо елемент Database і продовжуємо натиском на кнопці Next.

 

4. Вибір моделі підключення до бази даних.

Наступний крок – вибір моделі підключення до бази даних (рис. 3).

Visual Studio модель підключення база даних

Рис. 3. Вибір моделі підключення до бази даних

Система нам пропонує вибір одного з двох варіантів:

 • моделі даних на основі набору даних (Dataset);
 • моделі даних Entity, що означає, що система може згенерувати модель даних з бази даних якою може виступати Microsoft SQL Server, Microsoftt SQL Server Compact 3.5 чи Microsoft SQL Server Database File, або створити порожню модель як відправну точку для візуального проектування концептуальної моделі за допомогою панелі інструментів.

У нашому випадку вибираємо тип моделі даних DataSet.

 

5. Задавання з’єднання з БД.

Наступним вікном майстра (рис. 4) є вибір з’єднання даних яке має використовуватись додатком для з’єднання з базою даних.

Visual Studio з’єднання база даних

Рис. 4. Вибір з’єднання з базою даних

Для створення нового з’єднання необхідно вибрати кнопку “New Connection…“. У результаті відкриється вікно “Add Connection” (рис. 5) в якому треба додати нове з’єднання Microsoft Access та вибрати маршрут до файлу бази даних. У нашому випадку поле “Data source” вже містить потрібний нам тип з’єднання “Microsoft Access Database File (OLE DB)”.

Visual Studio нове з'єднання файл база даних

Рис. 5. Додавання нового з’єднання та вибір файлу бази даних

Якщо потрібно вибрати іншу базу даних, то для цього використовується кнопка “Change…” яка відкриває вікно, зображене на рис. 6.

зміна джерела даних Microsoft Access

Рис. 6. Зміна джерела даних

У вікні на рис. 6. системою Microsoft Visual Studio буде запропоновано такі види джерел даних:

 • Microsoft Access Database File – база даних Microsoft Access;
 • Microsoft ODBC Data Source – доступ до бази даних з допомогою програмного інтерфейсу ODBC (Open Database Connectivity);
 • Microsoft SQL Server;
 • Microsoft SQL Server Compact 3.5;
 • Microsoft SQL Server Database File;
 • Oracle Database – база даних Oracle.

Натискаємо кнопку “Browse…” і у вікні, що відкриється вибираємо маршрут до файлу бази даних “poshta.mdb“. Доцільно розміщувати файл бази даних у тому ж каталозі, що й виконавчий модуль програми.

Для перевірки правильності з’єднання можна скористатися кнопкою “Test Connection“.Після натиску на кнопці ОК система згенерує рядок “Connection string” (рис. 7) який у подальшому нам згодиться для програмного підключення до бази даних.

база даних рядок Connection string

Рис. 7. Рядок база “poshta.mdb” і рядок Connection string

 

6. Формування конфігураційного файлу додатку.

Після вибору кнопки “Next” майстра з’являється вікно, в якому пропонується записати рядок з’єднання в конфігураційний файл додатку (рис. 8).

Visual Studio рядок підключення до бази даних

Рис. 8. Пропозиція запису рядка підключення до бази даних в конфігураційний файл додатку

Нічого не змінюємо, залишаємо все як є (вибираємо кнопку Next).

 

7. Вибір об’єктів БД для використання в програмі.

Останнє вікно майстра (рис. 9) пропонує вибрати список об’єктів (таблиць, запитів, макросів, форм і т.д.), що будуть використовуватись в наборі даних. Як правило вибираємо усі таблиці (база даних містить три таблиці “Замовлення”, “Клієнт” і “Тариф”).

Visual Studio об’єкт баз даних

Рис. 9. Вибір об’єктів бази даних, що будуть використовуватись у даному наборі даних

Вибором кнопки “Finish” завершуємо роботу з майстром підключення до бази даних. Тепер база даних підключена до додатку.

 

8. Що ж змінилося в програмі в результаті виконання майстра?

Якщо вибрати панель Data Source (рис. 10), то можна побачити, як підключено набір даних з іменем poshtaDataset у якому є три таблиці “Замовлення“, “Тариф” та “Клієнт” з відповідними полями.

Visual Studio вікно DataSources

Рис. 10. Вікно DataSources містить підключення до бази даних

Так само можна помітити зміни у панелі Server Explorer (рис. 11) де з’явилася база даних poshta.mdb з таблицями і полями. У програмі таких баз даних може бути декілька.

MS Visual Studio панель Server Explorer

Рис. 11. Вікно додатку зі змінами в панелі Server Explorer

 

9. Підключення методів оперування БД.

Для того, щоб використовувати методи, що програмно оперуватимуть базою даних MS Access (і не тільки MS Access), необхідно підключити простір імен System.Data.OleDb.

Для цього в основній формі (Form1.cs) в Solution Explorer вибираємо режим перегляду коду (View Code) з контекстного меню (рис. 12) і на початку файлу додаємо наступний рядок:

using System.Data.OleDb;

Visual Studio основна форма Form1.cs команда

Рис. 12. Виклик програмного коду основної форми (Form1.cs) з Solution Explorer

Загальний вигляд верхньої частини файлу Form1.cs вже має вигляд:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

На цьому все, підключення до бази даних poshta.mdb здійснено. Подальшими кроками є написання програмного коду для оперування даними в базі даних.

 


Зв’язані теми