Java. Використання ключового слова static. Статичні члени даних класу. Статичні методи класу
Використання ключового слова static. Статичні члени даних класу. Статичні методи класу


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Для чого у класах використовуються статичні члени даних? Особливості використання статичних членів даних

Статичні члени класу – це є особливі члени даних класу. Вони близькі до глобальних змінних. Статичні члени даних використовуються у класах у випадках, коли потрібно використовувати деякі дані незалежно від будь-якого об’єкту цього класу.

Для оголошеного класу можна оголошувати будь-яку кількість об’єктів цього класу. Статичний член класу є спільним (одним) членом даних для усіх об’єктів цього класу. Статичний член класу є доступний незалежно від того, чи на даний момент створено об’єкт цього класу чи ні.

Якщо у класі член даних оголошено як статичний, то він є доступний до моменту створення будь-яких об’єктів цього класу а також є доступний без використання посилання на будь-який об’єкт.

Фактично, оголошення класу є єдиним у всій програмі. Об’єктів (екземплярів) класу може бути декілька. Статичний член класу, як і оголошення класу є тільки один, спільний для усіх об’єктів.

 

2. Як оголосити статичний член даних? Ключове слово static

Статичний член даних оголошується з допомогою ключового слова static. В загальному, оголошення статичного члена даних у класі має вигляд:

class StaticClass
{
  ...

  static type data_member;

  ...

}

 

3. Приклад, що демонструє спільний доступ до статичного члена з різних об’єктів класу а також використання статичного методу у класі

У прикладі оголошується клас з іменем DemoStatic. У класі оголошується дві змінні-екземпляри класу або члени даних класу:

 • статична змінна (статичний член даних) класу з іменем sd;
 • внутрішня змінна класу з іменем d.

Також у класі оголошуються методи:

 • конструктор класу, що ініціалізує значення внутрішніх змінних класу;
 • методи доступу до статичного члена даних GetSd(), SetSD();
 • методи доступу до нестатичного члена даних GetD(), SetD();
 • статичний метод DemoMethod(), що демонструє використання статичного члена даних sd;
 • статичний метод main(), що є точкою входу в програму.

Лістинг класу наступний:

// Використання класу, що містить статичний член даних
public class DemoStatic
{
  static int sd; // статичний член даних - спільний для усіх об'єктів класу
  int d; // нестатичний член даних

  // конструктор
  DemoStatic()
  {
    sd = 0;
    d = 0;
  }

  // методи доступу
  int GetSd()
  {
    return sd;
  }

  int GetD()
  {
    return d;
  }

  void SetSd(int nsd)
  {
    sd = nsd;
  }

  void SedD(int nd)
  {
    d = nd;
  }

  // статичний метод, що демонструє використання статичного члена даних
  static void DemoMethod()
  {
    // оголошення об'єктів класу
    DemoStatic d1 = new DemoStatic();
    DemoStatic d2 = new DemoStatic();
    DemoStatic d3 = new DemoStatic();
    int t; // додаткова змінна

    t = d1.GetD(); // t = 0
    t = d1.GetSd(); // t = 0

    // зміна статичного члену даних
    d1.SetSd(5);
    t = d2.GetSd(); // t = 5 - статичний член даних є спільним для об'єктів d1, d2, d3
    t = d3.GetSd(); // t = 5 - так само

    // зміна нестатичного члену даних
    d1.SedD(8);
    t = d2.GetD(); // t = 0

    System.out.println(t);
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    DemoMethod();
  }
}

 

4. Яка загальна форма оголошення статичного методу в класі?

Так само як і статичний член даних класу, статичний метод в класі оголошується з допомогою ключового слова static.

У найпростішому випадку оголошення класу зі статичним методом має такий загальний вигляд:

class StaticClass
{

  // ...

  static type StaticMethod(parameters)
  {
    // ...
  }

  // ...

}

де

 • StaticClass – ім’я класу, в якому оголошується статичний метод;
 • StaticMethod() – статичний метод.

 

5. Які обмеження накладаються на статичні методи?

На статичні методи, що оголошені в деякому класі, накладаються наступні вимоги:

 • статичні методи можуть викликати тільки інші статичні методи;
 • статичні методи мають доступ тільки до статичних змінних. До нестатичних змінних класу статичні методи доступу не мають;
 • статичні методи не можуть посилатись на посилання this класу;
 • статичні методи не можуть використовувати посилання типу super.


 

6. Чи можна використовувати об’єкт класу у нестатичному методі класу, якщо у класі цього об’єкта оголошується статичний член даних?

Ні. Якщо клас оголошує статичний член даних, то оголосити об’єкт цього класу у нестатичному методі класу не можна. У цьому випадку компілятор видасть помилку

Cannot make a static reference to the non-static method DemoMethod() from the type DemoStatic

де

 • DemoMethod() – нестатичний метод;
 • DemoStatic – статичний клас.

Така реакція компілятора є логічною, оскільки, нестатичний метод класу і статичний член даних належать до різних класів пам’яті. Використовувати об’єкт класу зі статичним членом даних можна тільки у статичному методі.

 

7. Чи можуть статичні змінні оголошуватись як приховані з ключовим словом private?

Так, можуть. У прикладі в п. 3 статичний член класу можна оголошувати так:

private static int sd; // статичний член даних, оголошений як private

 

8. Що таке статичний блок класу? Для чого використовується статичний блок класу?

Статичний блок класу має такий загальний вигляд:

static
{
  // тіло блоку
  // ...
}

Статичний блок класу використовується для ініціалізації

 


9. Приклад класу, в якому здійснюється ініціалізація статичної змінної різними способами

Спосіб 1. З допомогою оператора присвоєння ‘=’.

// ініціалізація статичного члену даних класу - спосіб 1
public class InitStatic
{
  static double sd=2.85; // ініціалізація статичного члена

  public static void main(String[] args)
  {
    // TODO Auto-generated method stub
    InitStatic s1 = new InitStatic(); // викликається конструктор
    double x;

    x = s1.sd; // x = 2.85
    x = sd; // x = 2.85

    System.out.println(x);
  }
}

Спосіб 2. З допомогою конструктора.

// ініціалізація статичного члену даних класу - спосіб 2
public class InitStatic
{
  static double sd;

  // ініціалізація з допомогою конструктора
  InitStatic()
  {
    sd = -8.893;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    // TODO Auto-generated method stub
    InitStatic s1 = new InitStatic(); // викликається конструктор
    double x;

    x = s1.sd; // x = -8.893
    x = sd; // x = -8.893

    System.out.println(x);
  }
}

 Спосіб 3. Ініціалізація з допомогою статичного блоку.

// ініціалізація статичного члену даних класу - спосіб 3
public class InitStatic
{
  static double sd; // ініціалізація статичного члена

  // ініціалізація з допомогою статичного блоку
  static
  {
    sd = -100.0;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    // TODO Auto-generated method stub
    InitStatic s1 = new InitStatic(); // викликається конструктор
    double x;

    x = s1.sd; // x = -100.0
    x = sd; // x = -100.0

    System.out.println(x);
  }
}

 

10. Як доступитись до статичного методу (змінної) за межами його класу? Як викликати статичний метод (змінну) використовуючи ім’я класу, в якому він реалізований. Приклад

Щоб викликати статичний метод за межами класу, в якому він оголошений, використовується наступна форма:

ClassName.StaticMethod()

де

 • ClassName – ім’я класу, в якому оголошений статичний метод;
 • StaticMethod() – ім’я статичного методу.

Щоб викликати статичну змінну за межами класу, в якому вона оголошена використовується така сама форма:

ClassName.StaticVariable

де

 • ClassName – ім’я класу, в якому оголошена статична змінна;
 • StaticVariable – ім’я статичної змінної.

Приклад. У нижченаведеному прикладі оголошується 2 класи з іменами A та B. У класі A реалізована статична змінна та статичний метод. Демонструється виклик статичних змінної та методу класу B з класу A.

Реалізація класу B:

public class B
{
  static int b; // статична змінна

  // статичний блок ініціалізації змінної b
  static
  {
    b = 13;
  }

  // статичний метод
  static int GetB()
  {
    return b;
  }
}

Реалізація класу A:

public class A
{
  // статична змінна
  static int a;

  // конструктор класу
  A()
  {
    a = 5;
  }

  // статичний метод
  static int GetA()
  {
    return a;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    // TODO Auto-generated method stub
    // доступ до статичної змінної за іменем класу A
    A.a = 8;

    int t;

    // доступ до статичного методу класу A
    t = A.GetA(); // t = 8

    // доступ до статичної змінної класу B
    t = B.b; // t = 13 - змінна ініціалізована з допомогою статичного блоку класу B
    B.b = 33;
    t = B.b; // t = 33

    // доступ до статичного методу класу B
    t = B.GetB(); // t = 33

    System.out.println(t);
  }
}

 


Зв’язані теми