Робота з редактором Python. Загальні питання. Інтерактивний та програмний режими роботи. Набір тексту програми

Робота з редактором Python. Загальні питання. Інтерактивний та програмний режими роботи. Набір тексту програми


Зміст


1. Режими роботи Python. Які режими роботи підтримуються інтегрованим середовищем розробки Python?

Інтегроване середовище розробки IDLE (Integrated Development Environment) Python підтримує 2 режими роботи:

  • інтерактивний режим. У цьому режимі команди виконуються одразу після їх виклику. Результат виконання команд одразу виводиться на екран (рисунок 1). Цей режим роботи добре підходить для написання простих програм;
  • програмний режим. У цьому режимі спочатку записується вся програма, а потім ця програма виконується повністю. Попередньо текст програми потрібно зберегти. Програма на мові Python має ім’я “сценарій”або “скрипт”.

Python інтерактивний режим вікно

Рис. 1. Вікно Python в інтерактивному режимі

Python програмний режим вікно

Рис. 2. Вікно Python у програмному режимі

 

2. Особливості інтерактивного режиму

В інтерактивному режимі інтерпретатор виконує інструкції і одразу виводить результат. Зберегти ці інструкції в файлі не можна.

Інтерактивний режим роботи інтегрованого середовища Python використовується для отримання миттєвих розрахунків, проведення експериментів, тестування програм “на льоту”.

В інтерактивному режимі добре виконувати експерименти над невеликими фрагментами коду, які потім можуть бути перенесені у скрипти, що реалізуються у програмному режимі. 

3. Як в інтерактивному режимі вводяться багаторядкові інструкції

Інструкції, які мають два і більше рядків в інтерактивному режимі мають завершуватися додатковим пустим рядком. Це означає, щоб завершити багаторядкову інструкцію потрібно два рази натиснути клавішу Enter.

Наприклад.

>>> x=3
>>> y=8
>>> if x>0: # багаторядкова інструкція
        y=5 # тут потрібно 2 рази натиснути Enter


>>>

У наведеному вище коді виконується багаторядкова інструкція if. Щоб вийти з інструкції if потрібно два рази натиснути клавішу Enter.

 

4. Особливості програмного режиму

Програмний режим дозволяє зберігати програми тривалий час. У програмному режимі, текст програми спочатку записується у файл, потім цей файл виконується в інтергованому середовищі. Файли на мові Python мають розширення *.py. і називаються модулями. Модулі – це прості текстові файли. Код модулів може виконуватись скільки завгодно. Інтерпретатор Python виконує весь програмний код в модулі.

Файли модулів, які запускаються на виконання безпосередньо, ще називаються сценаріями.

 

5. Які недоліки інтерактивного режиму?

Інтерактивний режим має такі взаємозв’язані недоліки:

  • програмний код, що вводиться, ніде не зберігається. Щоб повторно запустити той самий програмний код, його потрібно заново вводити;
  • програми, які введені в інтерактивному режимі, після виконання інтерпретатором Python зникають. Щоб виконати їх повторно, потрібно їх знову набрати або використовувати операції копіювання, що не є ефективним.

 

6. Яким чином викликати програмний режим? Як виконати програму у програмному режимі?

Якщо система знаходиться в інтерактивному режимі, то програмний режим можна викликати з допомогою команди

File->New File

як показано на рисунку 3.

Python команда File New

Рис. 3. Команда File->New File

У результаті відкриється нове вікно редактора, в якому потрібно ввести текст на мові Python. На рисунку 4 зображено вікно файлу myprog1.py з текстом програми.

Python програма текст вікно

Рис. 4. Вікно файлу myprog1.py з текстом програми на мові Python

Щоб запустити файл myprog1.py на виконання потрібно викликати команду Run з меню Run або натиснути клавішу F5 (рисунок 5).

Python команда виконання програма

Рис. 5. Команда запуску програми на виконання

У результаті виконання файлу, відбудеться перехід в інтерактивний режим з наступним результатом виконання програми

============ RESTART: C:/Programs/Python/myprog1.py ============
10
>>>

 


Зв’язані теми