Python. Робота з редактором Python. Загальні питання. Інтерактивний та програмний режими роботи. Набір тексту програми

Робота з редактором Python. Загальні питання. Інтерактивний та програмний режими роботи. Набір тексту програми


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

 
1. Режими роботи Python. Які режими роботи підтримуються інтегрованим середовищем розробки Python?

Інтегроване середовище розробки IDLE (Integrated Development Environment) Python підтримує 2 режими роботи:

  • інтерактивний режим. У цьому режимі команди виконуються одразу після їх виклику. Результат виконання команд одразу виводиться на екран (рисунок 1). Цей режим роботи добре підходить для написання простих програм;
  • програмний режим. У цьому режимі спочатку записується вся програма, а потім ця програма виконується повністю. Попередньо текст програми потрібно зберегти. Програма на мові Python має ім’я “сценарій”або “скрипт”.

Python інтерактивний режим вікно

Рис. 1. Вікно Python в інтерактивному режимі

Python програмний режим вікно

Рис. 2. Вікно Python у програмному режимі

 

2. Особливості інтерактивного режиму

В інтерактивному режимі інтерпретатор виконує інструкції і одразу виводить результат. Зберегти ці інструкції в файлі не можна.

Інтерактивний режим роботи інтегрованого середовища Python використовується для отримання миттєвих розрахунків, проведення експериментів, тестування програм “на льоту”.

В інтерактивному режимі добре виконувати експерименти над невеликими фрагментами коду, які потім можуть бути перенесені у скрипти, що реалізуються у програмному режимі.

 

3. Як в інтерактивному режимі вводяться багаторядкові інструкції

Інструкції, які мають два і більше рядків в інтерактивному режимі мають завершуватися додатковим пустим рядком. Це означає, щоб завершити багаторядкову інструкцію потрібно два рази натиснути клавішу Enter.

Наприклад.

>>> x=3
>>> y=8
>>> if x>0: # багаторядкова інструкція
        y=5 # тут потрібно 2 рази натиснути Enter


>>>

У наведеному вище коді виконується багаторядкова інструкція if. Щоб вийти з інструкції if потрібно два рази натиснути клавішу Enter.

 

4. Особливості програмного режиму

Програмний режим дозволяє зберігати програми тривалий час. У програмному режимі, текст програми спочатку записується у файл, потім цей файл виконується в інтергованому середовищі. Файли на мові Python мають розширення *.py. і називаються модулями. Модулі – це прості текстові файли. Код модулів може виконуватись скільки завгодно. Інтерпретатор Python виконує весь програмний код в модулі.

Файли модулів, які запускаються на виконання безпосередньо, ще називаються сценаріями.

 

5. Які недоліки інтерактивного режиму?

Інтерактивний режим має такі взаємозв’язані недоліки:

  • програмний код, що вводиться, ніде не зберігається. Щоб повторно запустити той самий програмний код, його потрібно заново вводити;
  • програми, які введені в інтерактивному режимі, після виконання інтерпретатором Python зникають. Щоб виконати їх повторно, потрібно їх знову набрати або використовувати операції копіювання, що не є ефективним.

 

6. Яким чином викликати програмний режим? Як виконати програму у програмному режимі?

Якщо система знаходиться в інтерактивному режимі, то програмний режим можна викликати з допомогою команди

File->New File

як показано на рисунку 3.

Python команда File New

Рис. 3. Команда File->New File

У результаті відкриється нове вікно редактора, в якому потрібно ввести текст на мові Python. На рисунку 4 зображено вікно файлу myprog1.py з текстом програми.

Python програма текст вікно

Рис. 4. Вікно файлу myprog1.py з текстом програми на мові Python

Щоб запустити файл myprog1.py на виконання потрібно викликати команду Run з меню Run або натиснути клавішу F5 (рисунок 5).

Python команда виконання програма

Рис. 5. Команда запуску програми на виконання

У результаті виконання файлу, відбудеться перехід в інтерактивний режим з наступним результатом виконання програми

============ RESTART: C:/Programs/Python/myprog1.py ============
10
>>>

 


Зв’язані теми