C#. Таблиця пріоритетності. Унарні, бінарні, тернарні та n-арні операції. Префіксна та постфіксна форма оператора
Таблиця пріоритетності. Унарні, бінарні, тернарні та n-арні операції. Префіксна та постфіксна форма оператора


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Таблиця пріоритетності операцій (операторів) мови C#

Нижче наведено таблицю пріоритетності операцій (операторів) у мові програмування C#. Операції та оператори слідують у порядку спадання пріоритетності.

C# таблица приоритетности операций

Відповідно до таблиці, першими обробляються операції чи оператори, які мають найвищий пріоритет.

Наприклад, у виразі

x = a + b * (c – 5);

операції виконуються у послідовності як показано на рисунку

Рисунок 1. Пріоритет операцій згідно з таблицею пріоритетності

Пояснення до рисунку 1. Операції виконуються у наступній послідовності:

  • 1 – виконується вираз у дужках (c-5);
  • 2 – виконується бінарна операція (мінус), яка отримує два операнди: змінну c (зліва) та число 5 (справа);
  • 3 – виконується операція множення *;
  • 4 – виконується бінарний оператор + (додавання);
  • 5 – виконується оператор присвоєння =. Цей оператор має найнижчий пріоритет (згідно з таблицею).

 

2. Які операції (оператори) називаються унарними, бінарними та n-арними?

Будь-яка операція чи оператор для проведення обчислень вимагають наявності деякої кількості операндів. За кількістю операндів оператори діляться на такі групи:

  • унарні. Для проведення обчислень унарні оператори вимагають наявності одного операнда у своєму синтаксисі. Наприклад, операція позначення від’ємного числа ‘‘ (мінус) є унарною і вимагає наявності операнда справа від знаку операції (-8, -2.85);
  • бінарні. Для проведення обчислень бінарні операції вимагають двох операндів. Як правило, ці операнди розміщуються зліва і справа від знаку операції. Наприклад, операція * (множення) є бінарною;
  • тернарні. Це спеціальні операції (оператори), які для проведення обчислень вимагають трьох операндів. У мові C# існує тернарна операція ?:, яка може замінювати управляючий оператор if;
  • nарні. Це операції, які для проведення обчислень потребують більше трьох операндів.

Є оператори, які за позначенням зустрічаються в більше ніж одній групі. Наприклад, операція мінус () може бути унарною (позначення від’ємних чисел) та бінарною (операція віднімання чисел).

 

3. Що означають поняття префіксна та постфіксна форма?

Деякі оператори в мові C# можуть мати префіксну та постфіксну форму. До таких операторів належать оператори інкременту (++) та декременту (– –).

Оператори інкременту збільшують на 1 значення цілочисельної величини. Відповідно оператори декременту зменшують на 1 значення цілочисельної величини.

У префіксній формі операторів інкременту та декременту оператор ++ або – – розміщується перед змінною, яка обробляється. У постфіксній формі операторів інкременту та декременту відповідний оператор розміщується після оброблюваної змінної.

Наприклад.

int t = 5;
++t; // t = 6; - префіксна форма оператора ++
t++; // t = 7; - постфіксна форма оператора ++
--t; // t = 6; - префіксна форма оператора --
t--; // t = 5; - постфіксна форма оператора --

 


Зв’язані теми