C++. Поняття стеку. Операції над стеком. Приклад реалізації стеку у вигляді динамічного масиву
Поняття стеку. Операції над стеком. Приклад реалізації стеку у вигляді динамічного масиву


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Призначення динамічної структури даних типу “стек”. Способи реалізації стеку

Стек – це динамічна структура зберігання даних, яка працює за принципом “останній прийшов – перший вийшов” (Last-In First-Out). У стеку додавання нових елементів та видалення існуючих відбувається з одного кінця, який називається вершиною стеку.

Організація даних з допомогою стеку ефективна коли потрібно реалізувати:

 • обмін даними між методами додатку з допомогою параметрів;
 • синтаксичний аналіз різноманітних виразів.

У програмуванні стек можна реалізовувати різними способами, наприклад:

 • у вигляді статичного масиву
 • у вигляді динамічного масиву;
 • у вигляді однозв’язного списку;
 • у вигляді двохзв’язного списку.

 

2. Які операції можна виконувати над стеком та його елементами?

Над стеком та його елементами можна виконувати наступні операції:

 • додавання елементу в стек (push);
 • витягування (видалення) елементу зі стеку (pop);
 • перегляд елементу у вершині стеку без його витягування зі стеку;
 • перевірка, чи стек пустий;
 • визначення кількості елементів у стеку;
 • відображення (перегляд) всього стеку.

 


3. Приклад шаблонного класу, в якому стек представлений як динамічний масив

У прикладі оголошується шаблонний клас STACK, який реалізує стек у вигляді динамічного масиву. Клас реалізує поля та базові функції (методи) для організації роботи стеку:

 • внутрішній масив-покажчик на узагальнений тип T та змінну count, що визначає кількість елементів у стеку;
 • конструктор за замовчуванням;
 • метод push(), що поміщає елемент в стек;
 • метод pop(), що витягує елемент зі стеку;
 • метод Head(), що переглядає елемент, що розміщується у вершині стеку;
 • конструктор копіювання, який використовується для ініціалізації об’єкту типу STACK;
 • операторна функція operator=(), яка викликається при присвоюванні об’єктів типу STACK;
 • деструктор;
 • метод Count() – повертає кількість елементів у стеку;
 • метод IsEmpty() – визначає, чи пустий стек;
 • метод Print() – виводить стек на екран, використовується для тестування.

 

#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;

// клас, що реалізує стек у вигляді динамічного масиву
template <typename T>
class STACK
{
private:
 T* stack; // Динамічний масив-покажчик на стек
 int count; // Вершина стеку - к-сть елементів типу T в стеку

public:
 // конструктор за замовчуванням
 STACK()
 {
  stack = nullptr; // необов'язково
  count = 0; // к-сть елементів у стеку визначається за значенням count
 }

 // помістити елемент в стек
 void push(T item)
 {
  T* tmp; // тимчасовий покажчик

  // блок try необхідний для перехоплення виключення, якщо пам'ять не виділиться
  try {
   // покажчик показує на stack (щоб не загубити адресу покажчика stack)
   tmp = stack;

   // виділити пам'ять на 1 елемент більше, ніж було виділено перед цим в стеку
   stack = new T[count + 1];

   // збільшити кількість елементів в стеку на 1
   count++;

   // скопіювати дані з пам'яті, на яку вказує tmp в пам'ять,
   // на яку вказує stack
   for (int i = 0; i < count - 1; i++)
    stack[i] = tmp[i];

   // додати останній елемент
   stack[count - 1] = item;

   // звільнити пам'ять, яка була перед цим виділена для stack,
   // на цю пам'ять вказує tmp
   if (count > 1)
    delete[] tmp;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділилась
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // Витягнути елемент зі стеку
 // При витягуванні елементу зі стеку пам'ять не перевизначається
 T pop()
 {
  if (count == 0)
   return 0; // стек пустий
  count--;
  return stack[count];
 }

 // Перегляд елементу, що розміщується у вершині стеку
 T Head()
 {
  if (count == 0)
   return 0;
  return stack[count - 1];
 }

 // конструктор копіювання STACK(const STACK&) - необхідний для уникнення
 // недоліків побітового копіювання
 STACK(const STACK& st)
 {
  try {
   // 1. Виділити нову ділянку пам'яті для масиву stack
   stack = new T[st.count];

   // 2. Скопіювати дані з st в поточний об'єкт
   count = st.count;
   for (int i = 0; i < count; i++)
    stack[i] = st.stack[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділилась, то вивести відповідне повідомлення
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // операторна функція operator=(const STACK&) - необхідна для уникнення
 // недоліків побітового копіювання
 STACK operator=(const STACK& st)
 {
  // Потрібно скопіювати з st в поточний об'єкт
  // 1. Звільнити попередньо виділену пам'ять для поточного об'єкту
  if (count > 0)
  {
   count = 0;
   delete[] stack; // звільнити пам'ять під попередній масив
  }

  // 2. Виділити нову ділянку пам'яті для масиву stack
  try {
   // спроба виділити пам'ять
   stack = new T[st.count];

   // 3. Скопіювати дані з st в поточний об'єкт
   count = st.count;
   for (int i = 0; i < count; i++)
    stack[i] = st.stack[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо не вдалось виділити пам'ять, то вивести відповідне повідомлення
   cout << e.what() << endl;
  }

  // 4. Повернути поточний об'єкт
  return *this;
 }

 // Деструктор - звільняє пам'ять
 ~STACK()
 {
  if (count > 0)
   delete[] stack;
 }

 // Кількість елементів у стеку
 int Count()
 {
  return count;
 }

 // Функція, яка визначає, чи пустий стек
 bool IsEmpty()
 {
  return count == 0;
 }

 // Функція, що виводить стек
 void Print()
 {
  T* p; // тимчасовий покажчик, рухається по елементах стеку

  // 1. Встановити покажчик p на вершину стеку
  p = stack;

  // 2. Вивід
  cout << "Stack: " << endl;
  if (count == 0)
   cout << "is empty." << endl;

  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   cout << "Item[" << i << "] = " << *p << endl;
   p++; // прокрутити покажчик на наступний елемент
  }
  cout << endl;
 }
};

void main()
{
 // оголосити стек з цілих чисел
 STACK <int> st1;

 st1.Print(); // st1 = { }

 // +5
 st1.push(5); // st1 = { 5 }

 // +9
 st1.push(9); /// st1 = { 5, 9 }

 // +13
 st1.push(13); // st1 = { 5, 9, 13 }

 // +7
 st1.push(7); // st1 = { 5, 9, 13, 7 }
 st1.Print();
 cout << "Count: " << st1.Count() << endl;

 // ----------------------
 STACK<int> st2;
 st2 = st1; // виклик оператора копіювання
 STACK<int> st3 = st2; // виклик конструктора копіювання
 // ----------------------

 // -1 item
 int t;
 t = st1.pop(); // t = 7
 cout << "Delete item: " << t << endl;
 st1.Print(); // 5, 9, 13
 cout << "Head: " << st1.Head() << endl;

 // -2 items
 st1.pop(); // st1 = { 5, 9 }
 st1.pop(); // st1 = { 5 }
 st1.Print();

 // -2 items
 st1.pop(); // st1 = { }
 st1.pop();
 st1.Print();

 if (st1.IsEmpty())
  cout << "Stack is empty." << endl;
 else
  cout << "Stack is not empty" << endl;

 cout << "Stack st2:" << endl;
 st2.Print();

 cout << "Stack st3:" << endl;
 st3.Print();

 // виклик оператора копіювання у вигляді ланцюжка
 st1 = st3 = st2;
 st1.Print();
}

Результат роботи програми:

Stack:
is empty.

Stack:
Item[0] = 5
Item[1] = 9
Item[2] = 13
Item[3] = 7

Count: 4
Delete item: 7
Stack:
Item[0] = 5
Item[1] = 9
Item[2] = 13

Head: 13
Stack:
Item[0] = 5

Stack:
is empty.

Stack is empty.
Stack st2:
Stack:
Item[0] = 5
Item[1] = 9
Item[2] = 13
Item[3] = 7

Stack st3:
Stack:
Item[0] = 5
Item[1] = 9
Item[2] = 13
Item[3] = 7

Stack:
Item[0] = 5
Item[1] = 9
Item[2] = 13
Item[3] = 7