Java. Клас Exception. Створення власних класів виключень. Приклади
Клас Exception. Створення власних класів виключень. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Призначення класу Exception. Створення власних підкласів виключень

Клас Exception є базовим для усіх користувацьких класів у програмі. Для того, щоб створити клас власного виключення, достатньо визначити його як похідний від класу Exception. Оскільки клас Exception є похідний від класу Throwable, то в класі Exception є доступні усі методи з класу Throwable.

Тобто, при оголошенні класу MyExceptionClass на зразок

class MyExceptionClass extends Exception
{

}

екземпляр цього класу зможе використовувати усі методи класу Throwable. У нижченаведеному коді продемонстровано використання методу getMessage() з класу Throwable.

public class TrainException {
 public static void main(String[] args) {
  MyExceptionClass mc = new MyExceptionClass();
  String str = mc.getMessage();
  System.out.println("str = " + str);
 }
}

Результат виконання функції main()

str = null

Отже, у власних реалізованих підкласах що успадковані від класу Exception, не обов’язково реалізовувати власні методи. Часто буває достатньо методів базового класу Throwable.

 

2. Приклад створення класу Triangle. Обчислення площі трикутника з використанням власного класу виключення TriangleException

У прикладі демонструється створення власного класу TriangleException для обробки виключення “неправильно задані сторони трикутника”.

Оголошується два класи:

 • Triangle – реалізує трикутник за його сторонами a, b, c;
 • TriangleException – реалізує перехоплення виключної ситуації “неправильно задані сторони трикутника”.

Текст програми наступний:

import java.util.Scanner;

// Створення власного класу виключення TriangleException
// Створення власного класу Triangle, що реалізує трикутник за його сторонами

// оголосити власний клас виключення
class TriangleException extends Exception
{
 // перевизначити метод toString(), який описує виключення
 public String toString()
 {
  return "Error. Bad sides of triangle.";
 }
}

// оголосити клас трикутник
class Triangle
{
 // сторони трикутника
 private double a,b,c;

 // конструктор за замовчуванням
 public Triangle()
 {
  // рівносторонній трикутник з довжиною сторони 1
  a = b = c = 1;
 }

 // параметризований конструктор
 public Triangle(double _a, double _b, double _c)
 {
  // використання класу виключення TriangleException
  try {
   // чи взагалі з сторін _a, _b, _c можна утворити трикутник
   if (((_a+_b)<_c)||((_a+_c)<_b)||((_b+_c)<_a))
    throw new TriangleException();
  }
  catch(TriangleException e)
  {
   System.out.println("Exception: "+e.toString());
   return;
  }

  // якщо сторони трикутника введені коректно,
  // записати їх у внутрішні змінні класу
  a = _a;
  b = _b;
  c = _c;
 }

 // метод, що повертає площу трикутника
 public double getArea()
 {
  // якщо сторони трикутника мають коректні розміри,
  // то перевірку на корінь з від'ємного числа не потрібно робити
  double p, s;
  p = (a+b+c)/2; // півпериметр
  s = Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); // формула Герона
  return s;
 }
}

// клас, що містить функцію main()
public class Train04 {
 // функція main() тестує роботу класів Triangle та TriangleException
 public static void main(String[] args) {
  double a, b, c;
  Scanner in = new Scanner(System.in);

  // ввід a, b, c
  System.out.print("a = ");
  a = in.nextDouble();
  System.out.print("b = ");
  b = in.nextDouble();
  System.out.print("c = ");
  c = in.nextDouble();

  // обчислення площі
  Triangle tr = new Triangle(a,b,c);
  double area = tr.getArea();
  System.out.println("area = " + area);

  in.close();
 }
}


Клас TriangleException є успадкований від класу Exception, який, в свою чергу, успадкований від класу Throwable. Таким чином, у класі TriangleException є доступні методи класу Throwable, у тому числі метод toString(), який описує виключення. Клас TriangleException перевизначає метод toString() класу Throwable. Це робиться з метою більшої конкретизації опису самого виключення.

У функції main() для того, щоб ввести дані, використовується клас Scanner з пакету java.util. Тому на початку програми вводиться команда

import java.util.Scanner;

Результат роботи програми у випадку, якщо ввести неправильні дані

a = 3
b = 1
c = 1
Exception: Error. Bad sides of triangle.
area = 0.0

Результат роботи програми у випадку, якщо ввести коректні дані

a = 2
b = 2
c = 2
area = 1.7320508075688772

 


Зв’язані теми