Python. Оператори порівняння
Оператори порівняння


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Перелік операторів порівняння

Для порівняння двох величин у мові Python вводяться оператори порівняння. Оператори порівняння є бінарні, тобто для обчислення потребують двох операндів. Результатом будь-якого оператора порівняння є логічне значення True або False. Значення True встановлюється, якщо операція порівняння справджується (істина, правда). Значення False встановлюється, якщо операція порівняння не справджується (неправда).

Найчастіше оператори порівняння зустрічаються в операторах де відбувається перевірка умови (if, while), тобто хід рішення задачі залежить від виконання/невиконання деякої умови.

Нижче наведено перелік операторів порівняння в порядку спадання пріоритету

  • ==, != – оператори (операції) перевірки на рівність (найвищий пріоритет);
  • <, >, <=, >= – оператори порівняння відповідно менше, більше, менше або рівне, більше або рівне.

 

2. Приклади програмного коду, що використовують оператори порівняння

 

# Оператори порівняння
5 < 6 # п'ять менше шість
a = 8
b = 3
c = a == b # c = False
c = a < b # c = False
c = a!=b # c = True

 

3. Складені оператори порівняння. Приклади

У мові Python є можливість створювати ланцюжки з декількох операцій порівняння. У цьому випадку ланцюжок з декількох операцій типу

a < b < c

неявно перетворюється форму, в якій кожна операція представлена звичайним чином але між сусідніми операціями використовується оператор and

a < b and b < c

Наприклад.

# Складені операції порівняння
a = 5
b = 7
c = a < b < 8 # c = True
c = a != b != 8 # c = True
c = a == b == 8 # c = False

 


Зв’язані теми