C#. Тернарний оператор ?:. Приклади використання
Тернарний оператор ?:. Приклади використання


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Призначення оператора ?:. Загальна форма

Для реалізації виконання дії в залежності від умови використовується оператор ?:. Це єдиний тернарний оператор у мові C#. Для свого виконання він потребує трьох операндів.

Загальна форма оператора ?:

Умова ? Вираз1 : Вираз2

де

 • Умова – умовний вираз, який може приймати одне з двох значень: true або false;
 • Вираз1 – деякий вираз, який потрібно виконати у випадку якщо значення результат Умова = true;
 • Вираз2 – вираз, який потрібно виконати якщо Умова не виконується (Умова = false).

 

2. Приклади використання тернарного оператора ?:

Приклад 1. Визначити максимальне значення між двома числами. Текст додатку типу Console Application наступний.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   double x, y;
   double max;

   // 1. Ввід даних
   Console.Write("x = ");
   x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.Write("y = ");
   y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   // 2. Визначення максимального значення
   //    з допомогою тернарного оператора ?:
   max = x > y ? x : y;

   // 3. Вивід результату
   Console.WriteLine("Maximum = {0:f4}", max);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Приклад 2. Дано радіус кола та сторона квадрата. Обчислити площу кожної фігури та вивести значення максимальної площі.

Розв’язок задачі для додатку типу Console Application наступний:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   double radius, side; // радіус кола та довжина сторони квадрата
   double sCircle, sRect; // площі кола та квадрата
   double maxSquare;

   // 1. Ввід даних
   Console.Write("Input radius of a circle: ");
   radius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
   Console.Write("Input side of a rectangle: ");
   side = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   // 2. Обчислити площі круга та квадрата
   sCircle = Math.PI * radius * radius;
   sRect = side * side;

   // 3. Обчислити максимальне значення з двох площ
   //   з допомогою тернарного оператора ?:
   maxSquare = sCircle > sRect ? sCircle : sRect;

   // 3. Вивід результату
   Console.WriteLine("Square of a circle = {0:f3}", sCircle);
   Console.WriteLine("Square of the rectangle = {0:f3}", sRect);
   Console.WriteLine("Maximum = {0:f3}", maxSquare);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат роботи програми

Input radius of a circle: 2.5
Input side of a rectangle: 3.8
Square of a circle = 19.635
Square of the rectangle = 14.440
Maximum = 19.635

 

3. Чи може оператор ?: бути вкладеним?

Так. Оператор ?: може мати довільну кількість вкладень.

Приклад. З допомогою вкладеного оператора ?: обчислюється максимальне значення з трьох чисел a, b, c. Числа вводяться з клавіатури. Додаток типу Console Application.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   int a, b, c;
   int max;

   // 1. Ввід значень a, b, c
   Console.Write("a = ");
   a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   Console.Write("b = ");
   b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   Console.Write("c = ");
   c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   // 2. Обчислення максимального значення з трьох чисел
   max = a > b ? a > c ? a : c : b > c ? b : c;

   // 3. Виведення результату
   Console.WriteLine("Maximum = {0}", max);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

a = 5
b = 3
c = 8
Maximum = 8

 


Зв’язані теми