C#. Відношення між класами типу uses (клас використовує інший клас). Приклади
Відношення між класами типу uses (клас використовує інший клас). Приклади

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Відношення між класами uses. Класифікація

При розробці проектів важливим є визначення того, як клас використовує інші класи. Різні залежності між класами з’являються неявно у мовах програмування.

Згідно з Б.Страуструпом (засновник мови C++) між двома класами A, B можна встановити наступні способи використання класом A класу B:

 • Клас A використовує ім’я класу B.
 • Клас A використовує клас B.
  • Клас A викликає функцію-член класу B.
  • Клас A читає поле даних класу B.
 • Клас A записує поле даних класу B.
 • Клас A створює об’єкт типу B.
  • Клас A виділяє пам’ять для автоматичних об’єктів типу B.
  • Клас A створює об’єкт типу B з допомогою оператора new.
 • Клас A отримує розміри класу B.

 

2. Приклад. Клас A використовує ім’я класу B

 

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
 // Взаємодія між класами типу uses
 // Клас A використовує ім'я класу B

 // Клас B - базовий клас
 class B
 {
  // Прихована внутрішня змінна
  private int b = 25;

  // Віртуальний метод
  public virtual void Print(B refB)
  {
   WriteLine("Method B.Print():");
   WriteLine("b = {0}", refB.b);
  }
 }

 // Клас A - похідний від класу B
 class A : B
 {
  // Прихована внутрішня змінна
  private int a = 15;

  // У параметрі методу класу A використовується
  // ім'я класу B, як базового для реалізації поліморфізму
  public override void Print(B refB)
  {
   WriteLine("Method A.Print():");
   base.Print(refB);
   WriteLine("a = {0}", a);
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити екземпляр класу A
   A objA = new A();
   B objB = new B();

   // 2. Оголосити посилання на базовий клас B
   B refB;

   // 3. Направити посилання refB на екземпляр класу A
   refB = objA;

   // 4. Викликати віртуальний метод Print() через посилання refB
   refB.Print(refB); // викликається objA.Print(refB)

   // 5. Перенаправити посилання на базовий клас B
   refB = objB;

   // 6. Викликати віртуальний метод Print() через посилання refB
   refB.Print(refB); // викликається objB.Print(refB)
  }
 }
}

Результат виконання програми

Method A.Print():
Method B.Print():
b = 25
a = 15
Method B.Print():
b = 25


 

3. Приклад. Клас A використовує клас B

У прикладі демонструється декілька форм взаємодії між класами, що відноситься до типу uses.

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
 // Взаємодія між класами типу uses
 // Клас A використовує клас B
 class B
 {
  public const double Pi2 = 6.28;
  public double Pi = 3.14;

  static public void MethodB()
  {
   WriteLine("B.MethodB()");
  }
 }

 class A
 {
  public void MethodA()
  {
   // 1. Виклик функції-члена класу B з класу A
   B.MethodB();

   // 2. Звертання до поля даних класу B з класу A
   WriteLine(B.Pi2);

   // 3. Запис поля даних класу B
   B objB = new B(); // створити екземпляр класу B
   objB.Pi = 3.141592; // записати поле даних
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити екземпляр класу A
   A objA = new A();

   // 2. Викликати метод MethodA() класу A
   objA.MethodA();
  }
 }
}

Результат роботи програми

B.MethodB()
6.28

 

4. Приклад. Клас A динамічно створює об’єкт класу B

Даний приклад більш актуальний для мови C++, оскільки у цій мові об’єкт класу в методі можна створити двома способами:

// Мова C++. Спосіб 1
B objB;

// Мова C++. Спосіб 2 - з допомогою оператора new
B* pB = new B();

У мові C# усі об’єкти (екземпляри) класу створюються динамічно з допомогою оператора new. Це пов’язано з тим, що класи відносяться до типів-посилання а не до типів-значення. У випадку з класами типи-посилання містять посилання на екземпляр класу. Саме посилання розміщується в стеку, а екземпляр розміщується в кучі (heap). Тому, для розміщення екземпляру потрібно виділити пам’ять динамічно.

Текст демонстраційної програми наступний.

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
 // Взаємодія між класами типу uses
 // Клас A динамічно створює об'єкт класу B
 class B
 {
  // Внутрішнє поле
  public int d;

  // Метод Show()
  public void Show()
  {
   WriteLine("d = {0}", d);
  }
 }

 class A
 {
  // Метод, що динамічно створює об'єкт класу B
  public void Demo()
  {
   WriteLine("Method A.Demo()");

   // 1. Створити екземпляр класу B динамічно
   WriteLine("Creating instance objB.");
   B objB = new B();
   WriteLine("OK!");

   // 2. Заповнити значенням об'єкт класу B
   WriteLine("Fill with values objB.d.");
   objB.d = 330;
   WriteLine("OK!");
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити екземпляр класу A
   A objA = new A();

   // 2. Викликати метод Demo() класу A
   objA.Demo();
  }
 }
}

Результат роботи програми

Method A.Demo()
Creating instance objB.
OK!
Fill with values objB.d.
OK!

 

5. Приклад. Клас A отримує розміри класу B

У прикладі демонструється визначення розмірів екземпляру класу з допомогою механізму серіалізації.

using System;
using static System.Console;

// Необхідно для використання можливостей класу Stream
using System.IO;

// Необхідно для використання класу BinaryFormatter
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace ConsoleApp1
{
 // Вихідний клас B, який містить одне поле та один метод
 // Перед класом вказується, що клас буде зберігатись в пам'яті
 // (клас, який серіалізується)
 [Serializable]
 class B
 {
  public double x;

  void ShowX()
  {
   WriteLine("x = {0}", x);
  }
 }

 // Клас A, який містить метод,
 // що визначає розмір екземпляру класу B
 class A
 {
  // У методі створюється екземпляр класу B,
  // та визначається його розмір
  public void DemoSizeObjB()
  {
   // 1. Оголосити внутрішні змінні
   long size = 0; // розмір екземпляру класу B
   B objB = new B(); // створити екземпляр

   // 2. Використання потоку в пам'яті у двійковому вигляді
   // 2.1. Створити потік в пам'яті
   using (Stream s = new MemoryStream())
   {
    // 2.2. Створити екземпляр бінарного (двійкового)
    //      формату серіалізації
    BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();

    // 2.3. Записати екземпляр objB у двійковому форматі
    //      в пам'ять
    bf.Serialize(s, objB);

    // 2.4. Визначити розмір пам'яті,
    //       в який був записаний екземпляр
    size = s.Length;

    // 2.5. Вивести розмір на екран
    WriteLine("size = {0}", size);
   }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити екземпляр класу A
   A objA = new A();

   // 2. Викликати метод DemoSizeObjB()
   objA.DemoSizeObjB();
  }
 }
}

Результат роботи програми

size = 129

 


Зв’язані теми