C#. Приклад доступу до методів та властивостей успадкованих класів з допомогою посилання на базовий клас
Приклад доступу до методів та властивостей успадкованих класів з допомогою посилання на базовий клас. Приклад

У прикладі вивчається:

 • способи доступу до екземплярів успадкованих класів з допомогою посилання на базовий клас;
 • вивчення особливостей використання ключових слів is, as;
 • способи виклику методів в ієрархії класів, які мають однакові імена.

Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Умова задачі

Оголосити клас Figure, який містить поле name, яке визначає назву фігури. У класі Figure оголосити наступні методи:

 • конструктор з 1 параметром;
 • метод Display(), який відображає назву фігури.

З класу Figure успадкувати клас Rectangle (прямокутник), який містить наступні поля:

 • координату лівого верхнього кута (x1; y1);
 • координату правого нижнього кута (x2; y2).

У класі Rectangle реалізувати наступні методи та функції:

 • конструктор з 5 параметрами, який викликає конструктор базового класу Figure;
 • конструктор без параметрів, який реалізує встановлення координат кутів (0; 0), (1; 1) та викликає конструктор з 5 параметрами з допомогою засобу this;
 • метод Display(), який відображає назву фігури та значення внутрішніх полів. Даний метод звертається до однойменного методу базового класу;
 • метод Area(), який повертає площу прямокутника.

З класу Rectangle успадкувати клас RectangleColor. У класі RectangleColor реалізувати поле color (колір) та наступні методи;

 • конструктор з 6 параметрами, який викликає конструктор базового класу Rectangle;
 • конструктор без параметрів, який встановлює координати (0; 0), (1; 1) та викликає конструктор з 6 параметрами з допомогою засобу this;
 • метод Display(), який відображає назву фігури та значення внутрішніх полів. Даний метод звертається до однойменного методу базового класу;
 • метод Area(), який повертає площу прямокутника. У методі викликається метод Area() базового класу.

У функції Main() виконати наступні дії:

  • оголосити посилання на базовий клас Figure;
  • створити екземпляри класів Rectangle та RectangleColor;
 • продемонструвати доступ до методів похідних класів з допомогою посилання на клас Figure.

 Виконання. Текст програми

Нижче наведений розв’язок задачі. Програма реалізована як додаток Console Application.

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp1
{
 // Клас Figure
 class Figure
 {
  // Приховане поле класу
  protected string name;

  // Конструктор з 1 параметром
  public Figure(string name) { this.name = name; }

  // Метод Display()
  public void Display()
  {
   WriteLine("Figure.name = {0}", name);
  }
 }

 // Клас Rectangle - успадковує (розширює) можливості класу Figure
 class Rectangle : Figure
 {
  // Приховані поля - координати точок
  protected double x1, y1, x2, y2;

  // Конструктор з 5 параметрами
  public Rectangle(string name, double x1, double y1, double x2, double y2) :
      base(name) // викликати конструктор базового класу
  {
   this.x1 = x1; this.y1 = y1;
   this.x2 = x2; this.y2 = y2;
  }

  // Конструктор без параметрів, викликає конструктор з 5 параметрами
  public Rectangle() : this("Rectangle", 0, 0, 1, 1) { }

  // Метод Display() - виводить значення полів,
  // викликає однойменний метод базового класу.
  // Даний метод перевизначає метод Diplay() базового
  // класу Figure, тому вказується ключове слово new
  public new void Display()
  {
   base.Display(); // викликати метод Display базового класу

   Write("Rectangle: x1 = {0:f2}, y1 = {1:f2}, ", x1, y2);
   WriteLine("x2 = {0:f2}, y2 = {1:f2}", x2, y2);
  }

  // Метод, що повертає площу прямокутника
  public double Area()
  {
   return Math.Abs(x1 - x2) * Math.Abs(y1 - y2);
  }
 }

 // Клас RectangleColor - додає до прямокутника колір,
 // успадковує можливості класу Rectangle
 class RectangleColor : Rectangle
 {
  // Приховане поле класу
  protected int color = 0;

  // Конструктор з 6 параметрами,
  // викликає конструктор базового класу Rectangle
  public RectangleColor(string name, double x1, double x2,
    double y1, double y2, int color) : base(name, x1, y1, x2, y2)
  {
   this.color = color;
  }

  // Конструктор без параметрів,
  // викликає конструктор з 6 параметрами
  public RectangleColor() : this("RectangleColor", 0, 0, 1, 1, 0) { }

  // Метод Display() - викликає однойменний метод базового класу,
  // щоб його не сховати, потрібно використовувати ключове слово new
  public new void Display()
  {
   base.Display();
   WriteLine("RectangleColor.color = {0}", color);
  }

  // Метод обчислення площі
  public new double Area()
  {
   return base.Area(); // виклик методу Area() базового класу
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголосити посилання на базовий клас
   Figure refFg;

   // 2. Створити екземпляри класів Figure, Rectangle, Rectangle
   Figure objFg = new Figure("Figure");
   Rectangle objRect = new Rectangle("Rectangle", 1, 2, 5, -4);
   RectangleColor objRectCol = new RectangleColor("RectangleColor", 1, 8, -1, 3, 2);

   // 3. Присвоїти посиланню refFg значення посилання objFg на базовий клас Figure
   refFg = objFg;
   refFg.Display(); // Викликається метод Display() класу Figure
   WriteLine("-----------------------");

   // 4. Присвоїти посиланню refFg значення посилання objRect
   refFg = objRect;

   // 4.1. Викликається метод Display() класу Figure
   refFg.Display();
   WriteLine("-----------------------");

   // 4.2. Викликається метод Display() класу Rectangle - спосіб 1
   try
   {
    ((Rectangle)refFg).Display(); // явне приведення до типу Rectangle
    WriteLine("-----------------------");
   }
   catch
   {
    // якщо приведення до типу відбулось некоректно, то вихід
    WriteLine("Error.");
    return;
   }

   // 4.3. Викликається метод Display() класу Rectangle - спосіб 2.
   // У цьому способі використовується ключове слово as,
   // яке реалізує спробу приведення одного типу до іншого,
   // у нашому випадку Figure => Rectangle
   Rectangle r = refFg as Rectangle; // оголосити додаткове посилання типу Rectangle

   if (r != null) r.Display();
    WriteLine("-----------------------");

   // 4.4. Викликається метод Display() класу Rectangle - спосіб 3.
   // Тут використовується ключове слово is, яке дозволяє
   // визначити сумісність типів, результат перевірки - тип bool.
   // Якщо типи можна привести, то повертається true, інакше false.
   if (refFg is Rectangle)
   {
    (refFg as Rectangle).Display();
    WriteLine("-----------------------");
   }

   // 5. Оголосити посилання на екземпляр класу RectangleColor
   refFg = objRectCol;

   // 5.1. Викликати метод Display() базового класу Figure (а не Rectangle)
   refFg.Display();
   WriteLine("-----------------------");

   // 5.2. Викликати метод Display() класу Rectangle одним зі способів,
   // які описані в п.п. 4.2 - 4.4.
   try
   {
    ((Rectangle)refFg).Display();
    WriteLine("-----------------------");
   }
   catch
   {
    WriteLine("Error.");
    return;
   }

   // 5.3. Викликати метод Display() класу RectangleColor одним зі способів,
   // описаних в п.п. 4.2 - 4.4.
   if (refFg is RectangleColor)
   {
    (refFg as RectangleColor).Display();
    WriteLine("-----------------------");
   }
  }
 }
}

 


Зв’язані теми