Patterns. Паттерн Singleton. Використання у випадку, коли класи-одинаки утворюють ієрархію успадкування. Реалізації на C++, C#, Java
Паттерн Singleton. Використання у випадку, коли класи-одинаки утворюють ієрархію успадкування. Реалізації на C++, C#, Java

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Узагальнена структура паттерну Singleton. Визначення проблеми

Перед використанням прикладу доцільно розглянути спрощену структуру паттерну Singleton.

Спрощена структура паттерну Singleton

Рисунок 1. Спрощена структура паттерну Singleton

У паттерні Singleton, з класу-одинака може бути успадковано підкласи, які конкретизують (розширяють) роботу методів (операцій) базового класу. Виникає задача, яка повинна давати відповіді на наступні питання:

 • як визначити успадкований клас;
 • як зробити, щоб клієнти могли використовувати єдиний екземпляр успадкованого класу. Тут потрібно врахувати, що з базового класу може бути успадковано декілька підкласів.

 

2. Породження та використання підкласу в паттерні Singleton. Приклад реалізації на C++
2.1. Схема класів, що утворюють ієрархію

У прикладі демонструється використання паттерну Singleton для трьох класів A, B, C, які утворюють ієрархію успадкування зображену на рисунку 2.

Згідно з умовою задачі потрібно проконтролювати створення не більше одного екземпляру кожного класу. Тобто, клієнт може створити максимум по одному екземпляру кожного з класів (усього 3 екземпляри).

Найпростішим варіантом рішення задачі є додавання в кожен клас власного статичного екземпляру та статичного методу Instance().

Паттерн Singleton. Структура у випадку успадкування класів. Реалізація на C++

Рисунок 2. Схема рішення задачі. Ієрархія класів A, B, C. Статичні методи Instance() в класах

Як видно з рисунку 2, кожен з класів має власний метод Instance(), який створює єдиний екземпляр даного класу. У кожному класі оголошується посилання (покажчик) на єдиний створений екземпляр.

 

2.2. Текст програми на мові C++

 

#include <iostream>
using namespace std;

// Реалізація паттерну Singleton на C++.
// Демонстрація використання паттерну Singleton
// у випадку, коли класи утворюють ієрархію успадкування.
// Задача. Проконтролювати створення не більше одного екземпляру кожного класу,
// які утворюють ієрархію успадкування.
class A
{
private:
 // Статична внутрішня змінна, яка зберігає екземпляр класу A.
 static A* _instance;

 // Деякі дані класу, тут можуть бути будь-які дані
 int a;

protected:
 // Конструктор
 A()
 {
  a = 0;
 }

public:
 // Статичний метод, який повертає екземпляр класу A.
 static A* Instance()
 {
  if (_instance == nullptr)
  {
   // Створити екземпляр
   _instance = (A*) new A();
   return _instance;
  }
  else
  {
   return nullptr;
  }
 }

 // Методи (операції) для доступу до внутрішніх даних класу (поля a)
 int Get()
 {
  return a;
 }

 void Set(int _a)
 {
  a = _a;
 }

 // Метод, що виводить значення внутрішнього поля d
 void Print()
 {
  cout << "A.a = " << a << endl;
 }

 // Деструктор класу - коректне звільнення пам'яті
 ~A()
 {
  delete[] _instance;
 }
};

// Клас B - успадковує клас A
class B : public A
{
private:
 static B* _instance;

 // Деякі внутрішні дані класу B, тут можна помістити власні дані
 int b;

protected:
 // Захищений конструктор класу B
 B()
 {
  b = 0;
 }

public:
 // Статичний метод, який повертає екземпляр класу B.
 static B* Instance()
 {
  if (_instance == nullptr)
  {
   // Створити екземпляр
   _instance = (B*) new B();
   return _instance;
  }
  else
  {
   return nullptr;
  }
 }

 // Методи доступу до внутрішніх даних (змінна b)
 int Get()
 {
  return b;
 }

 void Set(int _b)
 {
  b = _b;
 }

 // Вивести значення внутрішньої змінної b для контролю
 void Print()
 {
  cout << "B.b = " << b << endl;
 }

 // Деструктор класу - коректне звільнення пам'яті
 ~B()
 {
  delete _instance;
 }
};

// Клас C - успадковує клас B
class C :B
{
private:
 // Екземпляр класу C
 static C* _instance;

 // Внутрішні дані класу C
 int c;

protected:
 // Захищений конструктор класу C
 C()
 {
  c = 0;
 }

public:
 // Статичний метод, який повертає екземпляр класу C.
 static C* Instance()
 {
  if (_instance == nullptr)
  {
   // Створити екземпляр
   _instance = (C*) new C();
   return _instance;
  }
  else
  {
   return nullptr;
  }
 }

 // Методи доступу до внутрішніх даних
 int Get()
 {
  return c;
 }

 void Set(int c)
 {
  this->c = c;
 }

 // Вивести значення внутрішньої змінної c для контролю
 void Print()
 {
  cout << "C.c = " << c << endl;
 }

 // Деструктор класу - коректне звільнення пам'яті
 ~C()
 {
  delete _instance;
 }
};

// Ініціалізація внутрішньої статичної змінної _instance
// в кожному з класів.
A* A::_instance = nullptr;
B* B::_instance = nullptr;
C* C::_instance = nullptr;

void main()
{
 // Демонстрація використання паттерну Singleton для успадкованих класів
 // 1. Створити екземпляр класу A
 A* objA;
 objA = A::Instance();
 if (objA != nullptr)
 {
  // якщо екземпляр створено, то записати в нього число 330
  objA->Set(330);
  objA->Print();
 }
 else
  cout << "objA == nullptr" << endl;

 // 2. Спроба створити ще один екземпляр класу A
 A* objA2;
 objA2 = A::Instance();
 if (objA2 != nullptr)
 {
  objA2->Set(550);
  objA2->Print();
 }
 else
  cout << "objA2 == nullptr" << endl;

 // 3. Створити екземпляр класу B
 B* objB;
 objB = (B*) B::Instance();

 if (objB != nullptr)
 {
  objB->Set(770);
  objB->Print();
  objA->Print();
 }
 else
  cout << "objB == nullptr" << endl;

 // 4. Спроба створення ще одного екземпляру класу B
 B* objB2 = (B*)B::Instance();
 if (objB2 != nullptr)
 {
  objB2->Set(2222);
  objB2->Print();
 }
 else
  cout << "objB2 == nullptr" << endl;

 // 5. Створити екземпляр класу C
 C* objC = (C*)C::Instance();
 if (objC != nullptr)
 {
  objC->Set(880);
  objC->Print();

  // вивести значення екземплярів objA, objB повторно
  objA->Print();
  objB->Print();
 }
 else
  cout << "objC == nullptr" << endl;
}

 

2.3. Результат роботи програми

Результат роботи програми (п. 2.2) наступний:

A.a = 330
objA2 == nullptr
B.b = 770
A.a = 330
objB2 == nullptr
C.c = 880
A.a = 330
B.b = 770

 

3. Приклад породження та використання підкласу в паттерні Singleton. Реалізація на Java

У даному прикладі наведена реалізація розв’язку задачі на мові Java для трьох класів A, B, C які утворюють ієрархію успадкування. Підхід до рішення задачі такий самий як і в попередньому прикладі на C++ (дивіться рисунок 2).

 

3.1. Текст програми

 

// Реалізація паттерну Singleton на Java для класів,
// які утворюють ієрархію
// Суперклас A
class A {
 private static A _instance=null; // посилання на екземпляр класу A
 private int a; // внутрішні дані

 // Захищений конструктор класу
 protected A() {
  a = 0;
 }

 // Метод, який повертає клієнту єдиний екземпляр класу A
 public static A Instance() {
  if (_instance==null) {
   _instance = new A(); // створити екземпляр класу A
   return _instance;
  }
  else
   return null;
 }

 // Методи доступу до даних класу
 public void Set(int _a) {
  a = _a;
 }
 public int Get() { return a; }

 // Метод виведення внутрішніх даних для контролю
 public void Print() {
  System.out.println("A.a = " + a);
 }
}

// Клас B - успадковує клас A
class B extends A {

 private static B _instance=null; // екземпляр класу B
 private int b; // внутрішні дані

 // захищений конструктор класу B
 protected B() {
  b = 0; // ініціалізувати внутрішні дані
 }

 public static B Instance() {
  if (_instance==null)
  {
   _instance = new B();
   return _instance;
  }
  else
   return null;
 }

 // Методи доступу до внутрішніх даних класу
 public void Set(int _b) { b = _b; }
 public int Get() { return b; }

 // Метод виведення даних на екран
 public void Print() {
  System.out.println("B.b = " + b);
 }
}

// Клас C - успадковує клас B
class C extends B {
 private static C _instance=null;
 private int c; // внутрішні дані

 // Захищений конструктор класу C
 protected C() {
  c = 0;
 }

 // Метод, що повертає екземпляр класу C
 public static C Instance() {
  if (_instance==null) {
   _instance = new C();
   return _instance;
  }
  else
   return null;
 }

 // Методи доступу
 public void Set(int _c) { c = _c; }
 public int Get() { return c; }

 // Метод виведення даних на екран
 public void Print() {
  System.out.println("C.c = " + c);
 }
}

public class TestSingleton {

 public static void main(String[] args) {
  // Демонстрація використання паттерну Singleton для 3-х класів,
  // які утворюють ієрархію
  // 1. Створити екземпляр класу C
  C objC = C.Instance();
  if (objC!=null)
  {
   objC.Set(255);
   objC.Print(); // C.c = 255
  }
  else
   System.out.println("objC == null");

  // 2. Спроба створення другого екземпляру класу C
  C objC2 = C.Instance();
  if (objC2!=null)
  {
   objC2.Set(550);
   objC2.Print();
  }
  else
   System.out.println("objC2 == null");

  // 3. Створення екземпляру класу A
  A objA = A.Instance();
  if (objA!=null)
  {
   objA.Set(780);
   objA.Print();
  }
  else
   System.out.println("objA == null");

  // 4. Повторне створення екземпляру класу A
  A objA2 = A.Instance();
  if (objA2!=null)
  {
   objA2.Set(1000);
   objA2.Print();
  }
  else
   System.out.println("objA2 == null");
 }
}

 

3.2. Результат виконання програми
C.c = 255
objC2 == null
A.a = 780
objA2 == null

 

4. Приклад застосування паттерну Singleton для 3-х класів, що утворюють ієрархію. Реалізація на C#

У прикладі реалізовано використання паттерну Singleton за зразком, зображени на рисунку 2 (розв’язок на C++).

 

4.1. Текст програми

 

using System;

namespace ConsoleApp9
{
 // Базовий клас в ієрархії класів
 class A
 {
  private static A _instance = null; // посилання на екземпляр класу
  private int a; // внутрішні дані

  // Захищений конструктор класу
  protected A()
  {
   a = 0;
  }

  // Метод, що повертає екземпляр класу
  public static A Instance()
  {
   if (_instance==null)
   {
    _instance = new A();
    return _instance;
   }
   return null;
  }

  // Методи доступу до поля a
  public int Get() { return a; }
  public void Set(int _a) { a = _a; }

  // Метод, що виводить значення a на екран
  public void Print()
  {
   Console.WriteLine("A.a = {0}", a);
  }
 }

 // Клас, успадкований від класу A
 class B:A
 {
  private static B _instance; // екземпляр класу B
  private int b; // внутрішні дані

  // захищений конструктор класу
  protected B()
  {
   b = 0;
  }

  // Метод, що повертає екземпляр класу
  public static new B Instance()
  {
   if (_instance == null)
   {
    _instance = new B();
    return _instance;
   }
   else
    return null;
  }

  // Методи доступу до поля b
  public new int Get() { return b; }
  public new void Set(int _b) { b = _b; }

  // Метод, що виводить значення b на екран
  public new void Print()
  {
   Console.WriteLine("B.b = {0}", b);
  }
 }

 // Клас, що успадковує клас B
 class C:B
 {
  private static C _instance; // екземпляр класу C
  private int c; // внутрішні дані

  // захищений конструктор класу
  protected C()
  {
   c = 0;
  }

  // Метод, що повертає екземпляр класу
  public static new C Instance()
  {
   if (_instance == null)
   {
    _instance = new C();
    return _instance;
   }
   else
    return null;
  }

  // Методи доступу до поля c
  public new int Get() { return c; }
  public new void Set(int _c) { c = _c; }

  // Метод, що виводить значення c на екран
  public new void Print()
  {
   Console.WriteLine("C.c = {0}", c);
  }
 }

 // Клас, що виступає клієнтом
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація паттерну Singleton для 3-х успадкованих класів
   // 1. Створити екземпляр класу B
   B objB = B.Instance();
   if (objB != null)
   {
    objB.Set(330);
    objB.Print();
   }
   else
    Console.WriteLine("objB == null");

   // 2. Повторно створити екземпляр класу B
   B objB2 = B.Instance();
   if (objB2 != null)
   {
    objB2.Set(700);
    objB2.Print();
   }
   else
    Console.WriteLine("objB2 == null");

   // 3. Створити екземпляр класу C
   C objC = C.Instance();
   if (objC != null)
   {
    objC.Set(880);
    objC.Print();
   }
   else
    Console.WriteLine("objC == null");

   // 4. Спроба повторного створення екземпляру класу C
   C objC2 = C.Instance();
   if (objC2 != null)
   {
    objC2.Set(990);
    objC2.Print();
   }
   else
    Console.WriteLine("objC2 == null");
  }
 }
}

 

4.2. Результат виконання програми

Після виконання програма (дивіться п. 4.1.) видасть наступний результат:

B.b = 330
objB2 == null
C.c = 880
objC2 == null

 


Зв’язані теми