Java. Посилання на конструктори класу
Посилання на конструктор класу

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Посилання на конструктор класу. Загальна форма

Механізм лямбда-виразів може використовуватись для конструкторів класу. Посилання на конструктори створюються таким самим чином як і посилання на методи.

Загальна форма синтаксису оголошення посилання на конструктор має вигляд

ім’я_класу::new

Посилання на конструктор може бути присвоєне посиланню на функціональний інтерфейс при умові, що сигнатура конструктора сумісна з сигнатурою методу функціонального інтерфейсу.

 

2. Приклади використання посилань на конструктори класу
2.1. Посилання на конструктор класу. Клас реалізує трикутник за його сторонами

У прикладі продемонстровано використання посилання на конструктор класу Triangle, який реалізує трикутник за його сторонами.

// Клас, що реалізує трикутник за його сторонами
class Triangle {
 private double a, b, c;

 // Конструктор
 public Triangle(double a, double b, double c) {
  this.a = a; this.b = b; this.c = c;
 }

 // Методи доступу
 public double GetA() { return a; }
 public double GetB() { return b; }
 public double GetC() { return c; }

 // Метод друку значень полів
 public void Print(String text) {
  System.out.println(text);
  System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
 }
}

// Функціональний інтерфейс для класу трикутника
interface IFunction {
 // Сигнатура співпадає з сигнатурою конструктора класу Triangle
 Triangle Function(double a, double b, double c);
}

public class DemoRefMethod {

 public static void main(String[] args) {
  // 1. Оголосити посилання на функціональний інтерфейс
  IFunction ref;

  // 2. Присвоїти посиланню значення конструктора
  ref = Triangle::new;

  // 3. Створити екземпляр класу Triangle
  Triangle tr = ref.Function(5, 4, 5);
  tr.Print("tr:");
 }
}

У вищенаведеному коді в рядку

ref = Triangle::new;

посиланню ref на функціональний інтерфейс присвоюється значення конструктора класу Triangle. Маючи посилання на конструктор можна створити екземпляр класу Triangle шляхом виклику методу Function() інтерфейсу IFunction як показано нижче

Triangle tr = ref.Function(5, 4, 5);

Результат роботи програми

tr:
a = 5.0, b = 4.0, c = 5.0

 

2.2. Посилання на конструктор узагальненого (шаблонного) класу

Умова задачі. Реалізувати шаблонний клас Array<T>, який містить методи оперування масивом даних:

 • обчислення суми елементів масиву;
 • обчислення максимального елементу в масиві.

Продемонструвати використання посилання на конструктор класу для створення екземпляру класу Array<T>.

Розв’язок.

// Шаблонний клас, що містить методи оперування масивом даних типу T
class Array<T extends Number> {

 // Конструктор класу без параметрів
 Array() {
 }

 // Метод обчислення суми елементів масиву
 Double Sum(T[] A) {
  Double sum = 0.0;
  for (int i=0; i<A.length; i++)
   sum += A[i].doubleValue();
  return sum;
 }

 // Метод обчислення максимального елементу в масиві
 Double Max(T[] A) {
  Double max = A[0].doubleValue();
  for (int i=1; i<A.length; i++)
   if (max<A[i].doubleValue())
    max = A[i].doubleValue();
  return max;
 }
}

// 2. Узагальнений функціональний інтерфейс,
// призначений для роботи з класом Array
interface IFunction<T extends Number> {
 // Сигнатура цього методу повинна співпадати
 // з сигнатурою конструктора класу Array<T>
 Array<T> Function();
}

public class DemoRefMethod {

 public static void main(String[] args) {
  // Демонстрація використання посилання на конструктор класу Array<T>
  // 1. Для типу Integer
  // 1.1. Оголосити посилання на функціональний інтерфейс IFunction<T>
  IFunction<Integer> refInt;

  // 1.2. Присвоїти посиланню значення конструктора
  refInt = Array::new;

  // 1.3. Створити екземпляр класу Array<T> з використанням конструктора
  // з прив'язкою до типу Integer
  Array<Integer> objInt = refInt.Function();

  // 1.4. Тестувальний масив
  Integer[] AI = { 1, 3, 7 };

  // 1.5. Обчислити суму для масиву AI
  Double sum = objInt.Sum(AI);
  System.out.println("sum = " + sum); // sum = 11.0

  // 2. Прив'язка до типу Float
  // 2.1. Створити екземпляр класу Array<T> з прив'язкою до типу Float
  IFunction<Float> refFloat = Array::new;

  // 2.2. Створити екземпляр класу Array<T> для типу Float
  Array<Float> objFloat = refFloat.Function();

  // 2.3. Тестувальний масив
  Float[] AF = { 1.8f, -2.5f, 3.4f, 2.9f, 1.7f };

  // 2.4. Обчислити максимальне значення
  Double max = objFloat.Max(AF);
  System.out.println("max = " + max); // max = 3.4000000953674316
 }
}

У вищенаведеному коді для доступу до конструктора класу Array<T> використовується виклик

Array::new

У класі Array<T> необов’язково оголошувати конструктор без параметрів Array(). Це пояснюється наступним правилом: якщо в класі не оголошено жодного конструктора, то компілятор створює неявний конструктор без параметрів, який називається конструктором за замовчуванням.

 


Зв’язані теми