Patterns. Зовнішній та внутрішні ітератори. Реалізація на C++

Зовнішній та внутрішній ітератор. Реалізація на C++

Перед вивченням даної теми рекомендовано ознайомитись з наступними темами:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Особливості реалізації паттерну Iterator. Зовнішній та внутрішній ітератор

Управління ітератором може виконувати:

 • клієнт, який використовує цей ітератор. У цьому випадку ітератор називається зовнішнім або активним. Для зовнішнього ітератора клієнт явно запитує в ітератора наступний елемент щоб рухатись далі по агрегату. Зовнішні ітератори мають більшу гнучкість ніж внутрішні;
 • безпосередньо ітератор. Такий ітератор має назву внутрішній ітератор або пасивний ітератор. У цьому випадку клієнт не заморочується над викликом операцій обходу, а просто передає ітератору деяку операцію, яка виконується над кожним елементом агрегату. Однак, внутрішні ітератори вважаються простішими у використанні.

 

2. Реалізація зовнішнього ітератора

Класична схема паттерну Iterator з використанням зовнішнього ітератора зображена на рисунку 1.

Схема паттерну Iterator з реалізацією на мові C++

Рисунок 1. Схема паттерну Iterator з реалізацією на мові C++

Більш детально про реалізацію зовнішнього ітератора на мові C++ можна прочитати тут.

 

3. Реалізація внутрішнього ітератора. Приклад на C++

Для того, щоб реалізувати внутрішній ітератор, потрібно ввести додатковий клас-оболонку, який буде реалізовувати зовнішній ітератор.

У нижченаведеному коді розглядається динамічний масив Aggregate, для якого реалізовано внутрішній ітератор. Розглядається спрощений варіант з одним контейнером (Aggregate) та одним ітератором (Iterator). Поліморфний контейнер та поліморфний ітератор не розглядаються.

Код містить визначення таких класів:

 • Iterator – клас ітератора;
 • Aggregate – клас агрегату, всередині якого реалізовано динамічний масив;
 • AggregateProcess – клас, який забезпечує реалізацію внутрішнього ітератора. Це є базовий клас для підкласу MultItemBy2;
 • MultItemBy2 – клас, що перевизначає операцію ProcessItem() базового класу AggregateProcess. Операція виводить на екран добуток елементу контейнера Aggregate на число 2.

 

#include <iostream>
using namespace std;

// Паттерн Iterator для одного агрегату та одного ітератора
// Попереднє оголошення класу
template <class T>
class Aggregate;

// Клас ітератора
template <class T>
class Iterator
{
private:
 const Aggregate<T>* aggregate;
 long current;

public:
 // Конструктор, який отримує агрегатний об'єкт
 Iterator(const Aggregate<T>* _aggregate) :
  aggregate(_aggregate), current(0)
 { }

 // Перехід (перевід курсору) на початок списку
 virtual void First()
 {
  current = 0;
 }

 // Перехід (перевід курсору) на наступний елемент списку
 virtual void Next()
 {
  current++;
 }

 // Перевірка, чи досягнуто кінець списку,
 // поточна позиція курсору знаходиться за останнім елементом списку
 virtual bool IsDone() const
 {
  return current >= aggregate->Count();
 }

 // Отримати елемент списку за поточною позицією курсору
 virtual T CurrentItem() const
 {
  if (!IsDone())
   return aggregate->GetItem(current);
  else
  {
   // Тут помилка, можна згенерувати виключення або
   // виконати інші дії
   cout << "Error." << endl;
   return 0;
  }
 }
};

// Клас агрегату
template <class T>
class Aggregate
{
private:
 // дані агрегату (список, масив, ...)
 T* data;
 long count;

public:
 // Конструктор
 Aggregate(long _count)
 {
  if (_count < 0)
  {
   count = 0;
   data = nullptr;
   return;
  }

  try
  {
   data = new T[_count];
   count = _count;

   for (int i = 0; i < count; i++)
    data[i] = (T)0;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
   count = 0;
   data = nullptr;
  }
 }

 // Конструктор копіювання
 Aggregate(const Aggregate& obj)
 {
  // скопіювати дані з obj в поточний екземпляр
  count = obj.count;

  // виділити пам'ять для масиву в цілому
  try
  {
   data = new T[count];
   for (int i = 0; i < count; i++)
    data[i] = obj.data[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
   count = 0;
  }
 }

 // Метод, що повертає ітератор
 Iterator<T>* CreateIterator() const
 {
  return new Iterator<T>(this);
 }

 // Інші методи класу ConcreteAggregate
 long Count() const
 {
  return count;
 }

 T GetItem(long index) const
 {
  if ((index >= 0) && (index < count))
   return data[index];
  return data[0];
 }

 // Метод, що додає в кінець списку елемент
 void Append(T value)
 {
  T* data2 = data;
  data = new T[count + 1];

  for (int i = 0; i < count; i++)
   data[i] = data2[i];
  data[count++] = value;
  delete[] data2;
 }

 // Видалення елементу зі списку,
 // index = 0, 1, ..., count-1
 void Remove(long index)
 {
  if ((index >= 0) && (index < count))
  {
   // Видалити елемент зі списку
   T* data2 = data;
   data = new T[count - 1];

   for (int i = 0; i < index; i++)
    data[i] = data2[i];

   for (int i = index + 1; i < count; i++)
    data[i - 1] = data2[i];

   count--;
   delete[] data2;
  }
 }

 // Деструктор
 ~Aggregate()
 {
  if (count > 0)
   delete[] data;
 }

 // Виведення вмісту агрегату
 void Print(string text)
 {
  cout << text << endl;
  for (int i = 0; i < count; i++)
   cout << data[i] << " ";
  cout << endl;
 }
};

// Клас, що реалізує внутрішній ітератор.
// Цей клас є базовим для підкласів, що будуть реалізовувати
// конкретні операції.
template <class T>
class AggregateProcess
{
private:
 // Ітератор всередині класу
 Iterator<T> it;

public:
 // Конструктор - створює ітератор у класі
 AggregateProcess(Aggregate<T>* ag) : it(ag)
 { }

 // Метод, що обробляє усі елементи
 bool ProcessItems()
 {
  bool res = false;

  // 1. Перейти на перший елемент в контейнері
  it.First();

  // 2. Цикл перебору всіх елементів
  while (!it.IsDone())
  {
   // 2.1. Обробити поточний елемент, на який вказує ітератор it
   res = ProcessItem(it.CurrentItem());

   // 2.2. Якщо елемент не оброблено, то вийти з циклу
   if (!res) break;

   // 2.3. Перейти до наступного елементу
   it.Next();
  }

  // 3. Повернути результат обробки
  return res;
 }

protected:
 // Віртуальний метод, що обробляє один елемент.
 // У підкласах цей метод має бути замінений
 // конкретною реалізацію, що здійснює специфічну обробку.
 virtual bool ProcessItem(const T&) = 0;
};

// Підклас, що визначає операцію обробки окремого елементу контейнера.
// Цей підклас успадковує клас AggregateProcess для того
// щоб перевизначити операцію ProcessItem().
template <class T>
class MultItemBy2 : public AggregateProcess<T>
{
public:
 // Конструктор
 MultItemBy2(Aggregate<T>* ag) : AggregateProcess<T>(ag) { }

protected:
 // Метод обробки одного елементу контейнеру
 bool ProcessItem(const T& item)
 {
  // Вивести елемент, помножений на 2
  cout << item * 2 << " ";

  // Обробка пройшла успішно
  return true;
 }
};

void main()
{
 // 1. Створити агрегат
 Aggregate<double> ag(0);
 ag.Append(2.55);
 ag.Append(3.8);
 ag.Append(-1.557);
 ag.Append(7.32);

 // 2. Створити внутрішній ітератор, який
 //    буде виводити на екран кожен елемент контейнера
 //    помножений на 2
 MultItemBy2<double> it(&ag);
 bool res = it.ProcessItems();
 if (res == true)
  cout << endl << "Ok!" << endl;
 else
  cout << endl << "Error" << endl;
}

 


Зв’язані теми