C#. Вбудовані атрибути .NET

Вбудовані атрибути .NET. Атрибути [AttributeUsage], [Obsolete], [Conditional], [Serializable], [NonSerialized]

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Вбудовані атрибути .NET. Огляд. Перелік

Мова C# передбачає використання вбудованих (стандартних) атрибутів (класів-атрибутів), які можна приєднувати до власно-розроблених елементів програми (класів, методів, структур тощо). Нижче наведено найбільш поширені з них:

 • AttributeUsage;
 • Obsolete;
 • Conditional;
 • Serialize;
 • NonSerialized;
 • інші атрибути.

 

2. Атрибут [AttributeUsage]. Зчислення AttributeTargets

Атрибут AttributeUsage дозволяє визначити типи елементів, до яких може бути застосований оголошуваний користувацький атрибут. Це означає, що якщо оголошується користувацький клас-атрибут, то існує можливість вказати застосування цього класу строго для визначених елементів програми, наприклад методів, полів, властивостей тощо. Перелік елементів визначається у зчисленні AttributeTargets.

Атрибут AttributeUsage може бути використаний тільки для класів-атрибутів, тобто для класів, які успадковані від класу System.Attribute. Якщо спробувати використати атрибут AttributeUsage для будь-якого класу, що не є атрибутом (не успадкований від System.Attribute), то виникне помилка на етапі компіляції.

У найбільш загальному випадку використання атрибуту AttributeUsage має такий вигляд:

[AttributeUsage(AttributeTargets validElements)]
class MyClassAttribute : Attribute
{
 ...
}

тут validElements – перелік значень зі зчислення AttributeTargets, які визначають елементи, що можуть приєднувати користувацький клас-атрибут MyClassAttribute. Перелік значень формується через оператор | (АБО).

Зчислення AttributeTargets визначає наступні значення:

 • All або AttributeTargets.All – означає, що користувацький клас-атрибут може бути приєднаний до будь-якого елементу програми;
 • Assembly – оголошуваний (користувацький) атрибут може бути застосований до збірки;
 • Class – атрибут застосовується до класу;
 • Constructor – оголошуваний атрибут може бути застосований до конструктора;
 • Delegate – атрибут може бути застосований до делегату;
 • Enum – атрибут може бути застосований до зчислення;
 • Event – атрибут може бути застосований до події;
 • Field – атрибут може бути застосований до поля;
 • GenericParameter – атрибут може бути застосований до узагальненого параметру;
 • Interface – атрибут може бути застосований до інтерфейсу;
 • Method – атрибут може бути застосований до методу;
 • Module – застосовується до модуля;
 • Parameter – застосовується до параметру;
 • Property – застосовується до властивості;
 • ReturnValue – застосовується до значення що повертається;
 • Struct – застосовується до структури.

 

3. Приклад застосування атрибуту AttributeUsage

Нехай потрібно оголосити користувацький атрибут (клас-атрибут), який задає коментар до елементу. Потрібно забезпечити використання цього атрибуту строго для класів, структур та методів. У цьому випадку оголошення класу-атрибуту та його приєднання до іншого класу може бути, наприклад, таким

...

// Оголошення атрибуту (класу-атрибуту), що визначає коментар.
// Клас може застосовуватись строго до класів, структур та методів.
[AttributeUsage(
 AttributeTargets.Class |
 AttributeTargets.Struct |
 AttributeTargets.Method
)]
class CommentAttribute : Attribute
{
 // внутрішнє поле-коментар, позиційний параметр у конструкторі
 private string comment;

 // Конструктор класу
 public CommentAttribute(string _comment)
 {
  comment = _comment;
 }

 // Властивість, що повертає коментар
 public string Comment
 {
  get { return comment; }
 }
}

// Приєднання атрибуту CommentAttribute до класу MyClass
[Comment("This is a class")]
class MyClass
{
 // ...

 // Приєднання атрибуту CommentAttribute до методу
 [Comment("This is a method")]
 public void Print()
 {
  Console.WriteLine("Class MyClass");
 }
}

// Приєднання атрибуту CommentAttribute до структури
[Comment("This is a structure")]
struct XYZ
{
 public double x;
 public double y;
 public double z;
}

...

Якщо спробувати приєднати атрибут до іншого елементу крім класу, структури, методу то компілятор видасть помилку. Тобто, якщо спробувати приєднати атрибут CommentAttribute до зчислення

...

[Comment("This is a enumeration")]
enum Colors
{
 Red = 1,
 Blue = 2,
 Yellow = 4
}

...

то програма не відкомпілюється.

 

4. Атрибут [Obsolete]. Приклад

З допомогою атрибуту Obsolete можна помітити елемент програми як застарілий. Загальна форма використання (приєднання) атрибуту наступна:

[Obsolete(message)]

тут message – деяке повідомлення, що видається компілятором під час компіляції елементу програми, до якого приєднується (застосовується) атрибут Obsolete.

Приклад. У прикладі оголошується клас Complex, що реалізує комплексне число. У класі оголошуються два перевантажені методи Print(), які мають наступну сигнатуру:

void Print();
void Print(string msg);

Перший метод Print() без параметрів помічений як застарілий з допомогою атрибуту Obsolete

...
[Obsolete("Old version of Print() method.")]
public void Print()
{
 Console.WriteLine("re = {0:f2}, im = {1:f2}", re, im);
}
...

У функції main() в рядку

cm.Print();

компілятор видає попередження, що застосовується застаріла версія методу Print().

Нижче наведено весь код демонстраційної програми типу Console Application.

using System;

namespace ConsoleApp19
{
 // Клас, що описує комплексне число
 class Complex
 {
  // Внутрішні поля - дійсна та уявна частини числа
  private double re, im;

  // Конструктор
  public Complex(double _re, double _im)
  {
   re = _re;
   im = _im;
  }

  // Властивості доступу
  public double Re
  {
   get { return re; }
   set { re = value; }
  }

  public double Im
  {
   get { return im; }
   set { im = value; }
  }

  // Метод, що виводить комплексне число - застарілий варіант
  [Obsolete("Old version of Print() method.")]
  public void Print()
  {
   Console.WriteLine("re = {0:f2}, im = {1:f2}", re, im);
  }

  // Метод, що виводить комплексне число - нова версія
  public void Print(string msg)
  {
   Console.Write(msg + ": ");
   Console.WriteLine("re = {0:f2}, im = {1:f2}", re, im);
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Complex cm = new Complex(2.5, 1.8);

   // 1. Виклик старої версії методу Print()
   // тут компілятор видає попередження (warning)
   // що використовується застаріла версія методу Print()
   Console.Write("cm: ");
   cm.Print();

   // 2. Виклик нової версії методу Print()
   cm.Print("cm");
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

cm: re = 2.50, im = 1.80
cm: re = 2.50, im = 1.80

 

5. Застосування атрибуту [Conditional]. Приклад

Атрибут [Conditional] забезпечує виклик методів на основі ідентифікатора, який визначений в директиві #define.

Іншими словами, якщо в коді програми визначено деякий ідентифікатор з допомогою директиви #define

#define Identifier

то в екземплярі класу буде викликатись метод, що помічений цим ідентифікатором

class SomeClass
{
 ...

 // Приєднання атрибуту [Conditional] до методу
 [Conditional("Identifier")
 return_type MethodName(parameters)
 {
  // Цей метод буде викликатись
  // ...
 }
}

тут

 • return_type – тип, який повертає метод з іменем MethodName();
 • parameters – параметри методу MethodName().

Всі інші методи, що помічені іншим ідентифікатором, не будуть виконуватись. Також будуть виконуватись ті методи, до яких атрибут [Conditional] не приєднано.

Щоб застосувати атрибут [Conditional], у програмі потрібно підключити простір імен System.Diagnostics

using System.Diagnostics;

Приклад. У прикладі демонструється застосування атрибуту [Conditional] з різними ідентифікаторами до різних методів класу TestMethods.

// Визначити ідентифікатор DoMethod2
#define DoMethod2

using System;
using System.Diagnostics;

namespace ConsoleApp19
{
 // Клас, що містить методи, до яких прикріплено атрибут [Conditional]
 class TestMethods
 {
  // До методу Method1() приєднано атрибут [Conditional]
  [Conditional("DoMethod1")]
  public void Method1()
  {
   Console.WriteLine("Method1()");
  }

  // До методу Method2() приєднано атрибут [Conditional]
  [Conditional("DoMethod2")]
  public void Method2()
  {
   Console.WriteLine("Method2()");
  }

  // До методу Method3() приєднано атрибут [Conditional]
  [Conditional("DoMethod3")]
  public void Method3()
  {
   Console.WriteLine("Method3()");
  }

  // До методу Method4() не приєднано ніяких атрибутів
  public void Method4()
  {
   Console.WriteLine("Method4()");
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація роботи атрибуту [Conditional]
   // Створити екземпляр класу TestMethods
   TestMethods tm = new TestMethods();

   // Викликати послідовно 4 методи
   tm.Method1(); // метод не виконається
   tm.Method2(); // метод виконається
   tm.Method3(); // метод не виконається
   tm.Method4(); // метод виконається

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Method2()
Method4()

Як видно з результату, викликаються наступні два методи з чотирьох:

 • Method2() – до цього методу приєднано атрибут [Conditional] з ідентифікатором “Method2”, який визначений у директиві #define на початку програми;
 • Method4() – метод, до якого ніяких атрибутів не приєднано.

 

6. Застосування атрибутів [Serializable] та [NonSerialized]. Серіалізація. Приклад

Якщо потрібно, щоб клас чи структура підтримували серіалізацію потрібно перед їх оголошенням вказати атрибут [Serializable]. Підтримка серіалізації для класу чи структури означає, що цей клас (структура) має можливість зберігати свій стан у байтовому потоці. При збереженні стану, фактично зберігаються дані класу, якими є внутрішні поля класу.

Загальна форма оголошення класу, що підтримує серіалізацію наступна:

[Serializable]
class SomeClass
{
 ...
}

Бувають випадки, коли з набору внутрішніх полів класу, не обов’язково зберігати їх усіх. Для того, щоб вказати поля класу, які не потрібно серіалізувати, використовується атрибут [NonSerialized]. Атрибут [NonSerialized] застосовується тільки до полів класу. У найбільш простому випадку застосування атрибуту [NonSerialized] до поля має вигляд

[Serializable]
class SomeClass
{
 ...

 [NonSerialized]
 type fieldName;

 ...
}

тут

 • fieldName – ім’я поля в класі SomeClass;
 • type – тип поля fieldName.

Приклад. Задано структуру Book, що описує книгу в бібліотеці. У структурі оголошуються наступні загальнодоступні поля:

 • поле title – назва книги;
 • поле author – ім’я автора книги;
 • year – рік видання книги;
 • number – порядковий номер книги в переліку книг.

Структура Book підтримує серіалізацію у бінарному форматі. Для підтримки серіалізації до структури приєднується атрибут [Serializable]. Збереження структури у байтовому потоці здійснюється з допомогою класу BinaryFormatter. Клас BinaryFormatter реалізує інтерфейс IFormatter. У цьому інтерфейсі визначені два методи, які застосовуються до екземпляру структури:

 • Serialize() – здійснює збереження структури у байтовому потоці;
 • Deserialize() – здійснює відновлення структури Book з байтового потоку.

У програмі відбувається демонстрація серіалізації екземпляру структури типу Book. Поле number не зберігається у байтовому потоці (не серіалізується).

Код демонстраційної програми наступний.

using System;
using System.IO; // потрібно для операцій вводу/виводу

// Необхідно для використання класу BinaryFormatter
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace ConsoleApp19
{
 // Структура, що описує книгу.
 // Структура підтримує серіалізацію.
 [Serializable]
 struct Book
 {
  // Ці поля будуть серіалізовані (збережені)
  public string title;
  public string author;
  public int year;

  [NonSerialized]
  public int number; // це поле не серіалізується

  // Конструктор
  public Book(string title, string author, int year, int number)
  {
   this.title = title;
   this.author = author;
   this.year = year;
   this.number = number;
  }

  // Метод, що виводить інформацію про книгу
  public void Print(string msg)
  {
   Console.WriteLine(msg);
   Console.WriteLine("Author: " + author);
   Console.WriteLine("Title: " + title);
   Console.WriteLine("Year: " + year);
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити екземпляр типу Book
   Book b1 = new Book("The C Programming Language", "D. Ritchie", 1978, 1);

   // 2. Створити екземпляр типу BinaryFormatter
   BinaryFormatter binaryFormat = new BinaryFormatter();

   try
   {
    // 3. Зберегти у файлі books.bin дані екземпляру структури b1
    using (Stream fOut = File.Create("books.bin"))
    {
     binaryFormat.Serialize(fOut, b1);
    }
    Console.WriteLine("Binary serialize is done.");

    // 4. Зчитати дані з файлу books.bin в іншу структуру b2
    //    і вивести прочитану інформацію на екран.
    using (Stream fIn = File.OpenRead("books.bin"))
    {
     Book b2;
     b2 = (Book)binaryFormat.Deserialize(fIn);
     b2.Print("The instance of b2:");
     Console.WriteLine("Binary deserialize is done.");
    }
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

Binary serialize is done.
The instance of b2:
Author: D. Ritchie
Title: The C Programming Language
Year: 1978
Binary deserialize is done.

 


Зв’язані теми