C++. Розумні покажчики. Автоматичний покажчик. Клас auto_ptr

Розумні покажчики. Автоматичний покажчик. Клас auto_ptr

Перед використанням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Необхідність у використанні розумних покажчиків. Коректне створення та звільнення ресурсу

У мові C++ робота з ресурсами (файлами, пам’яттю) виконується на основі наступних тверджень. При виділенні пам’яті під ресурс відбувається ініціалізація. Тобто, створюється покажчик, який вказує на ресурс. При завершенні програми ресурс потрібно звільнити. У випадку з файлом, цей файл потрібно закрити. У випадку з виділеною пам’яттю цю пам’ять потрібно звільнити.

Однак, можлива ситуація, коли процес виконання програми не дійде до моменту звільнення ресурсу. Це може бути випадок, коли при виконанні програми виникне виключна ситуація. У цьому випадку ресурс залишиться не звільненим. Нижченаведений код демонструє цю ситуацію для файлового ресурсу.

...

void main()
{
 // 1. Оголосити покажчик на ресурс
 FILE* fp; // Покажчик на ресурс

 // 2. Спроба відкриття файлу
 if (!(fp = fopen("myFile.txt", "r")))
 {
  // якщо файл не відкрито, тоді вихід
  return;
 }

 // 3. Якщо файл відкрито, то виконується робота з файлом
 // ...

 // Тут може виникнути виключення і файл не буде закрито
 // !!!

 // 4. Закриття файлу, якщо програма дійде до цього коду
 fclose(fp);
}

У вищенаведеному коді у п.3 може виникнути виключна ситуація. У результаті файл не буде закрито. Це є небажано.

Рішення проблеми. Щоб розв’язати дану проблему, потрібно створити спеціальний клас, який буде містити наступні складові:

 • конструктор, в якому ініціалізується ресурс. У нашому випадку, у конструкторі відкривається файл;
 • деструктор, в якому ресурс звільнюється. У нашому випадку відбувається закриття файлу.

Після створення класу потрібно створити об’єкт цього класу, в якому ресурс (файл) буде автоматично створюватись.
Якщо у програмі виникне виключення, відбудеться звільнення об’єкту класу що призведе до виклику деструктора і, відповідно, звільнення ресурсу.

У найбільш спрощеному вигляді для файлового ресурсу цей спеціальний клас має вигляд

...

class InputFile
{
private:
 ifstream* p; // покажчик на потік вводу
public:
 // Конструктор, в якому створюється ресурс
 InputFile(const char* filename)
 {
  // Ініціалізація ресурсу
  p = new ifstream(filename);
  if (!(*p))
  {
   return;
  }
 }

 // Деструктор
 ~InputFile()
 {
  p->close();
 }

 // Інші елементи класу
 // ...
};

За вищенаведеним зразком можна створювати власні класи.

Подібні випадки можуть зустрічатись і для операцій з пам’яттю коли відбувається її виділення та звільнення. У мові C++ є спеціальний клас auto_ptr (automatic pointer – автоматичний покажчик), який забезпечує коректну роботу з будь-якими покажчиками, що вказують на виділений фрагмент пам’яті.

 

2. Клас auto_ptr. Автоматичний покажчик

Клас auto_ptr призначений для роботи з об’єктами, для яких потрібно виконувати виділення та звільнення пам’яті з допомогою оператора new. Клас розміщується в просторі імен std.

При роботі з покажчиком типу auto_ptr можна працювати як зі звичайним покажчиком, який вказує на динамічний об’єкт, що був створений оператором new. При завершенні програми, пам’ять що виділена під динамічний об’єкт, буде звільнена у деструкторі класу auto_ptr.

Оголошення класу має вигляд

class std::auto_ptr<T>;

тут T – тип об’єкту, на який вказує покажчик.

Створення об’єкту класу auto_ptr може виконуватись в один з двох нижченаведених способів

auto_ptr<T> p;
auto_ptr<T> p(pT);

тут

 • p – екземпляр типу автоматичного покажчика auto_ptr;
 • T – тип, на який вказує екземпляр p;
 • pT – покажчик, який вказує на тип T. Цей покажчик містить значення адреси пам’яті, яка була виділена оператором new.

Клас auto_ptr містить дві функції:

T* get() const;
T* release();

тут T – тип об’єкту, на який вказує покажчик auto_ptr.

Метод get() повертає покажчик на об’єкт типу T.
Метод release() повертає покажчик на об’єкт типу T, але при цьому забирає у покажчика auto_ptr права володіння на цей об’єкт. Сам об’єкт не знищується.

 

3. Приклад, що демонструє використання покажчика auto_ptr

Нижче наводиться демонстраційна програма, в якій використовується покажчик типу auto_ptr. У програмі демонструється використання:

 • оператора = при присвоєнні покажчиків;
 • методу get();
 • методу release().

 

#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
 // Покажчик типу auto_ptr
 // 1. Оголошення покажчика p1, який вказує на число 10
 auto_ptr<int> p1(new int(10));
 cout << "*p1 = " << *p1 << endl; // *p1 = 10

 // 2. Оголошення покажчика p2, який поки що рівний nullptr
 auto_ptr<int> p2;

 // 3. Присвоєння покажчиків
 // При присвоєнні пам'ять виділена для p1 звільняється,
 // а для p2 виділяється або іншими словами:
 // ресурс звільняється і ресурс виділяється
 p2 = p1; // після цього p1=nullptr, значення переходить в p2

 cout << "*p2 = " << *p2 << endl; // *p2 = 10
 // cout << *p1 << endl; // помилка, тому що для p1 пам'ять вже звільнена

 // 4. Метод get() - повернути звичайний покажчик
 // без передачі права володіння
 int* pI1;
 pI1 = p2.get();
 cout << "*pI1 = " << *pI1 << endl; // 10
 cout << "*p2 = " << *p2 << endl; // 10, покажчик p2 також вказує на 10

 // 5. Метод release() - отримати покажчик з передачею права володіння
 int* pI2;
 pI2 = p2.release(); // pI2=>10, p2=>nullptr
 cout << "*pI2 = " << *pI2 << endl; // 10

 // Перевірка значення p2
 if (p2.get() == nullptr)
  cout << "p2==nullptr" << endl; // +
 else
  cout << "p2!=nullptr" << endl;
}

Результат виконання програми

*p1 = 10
*p2 = 10
*pI1 = 10
*p2 = 10
*pI2 = 10
p2==nullptr

 


Споріднені теми