Python. Перевантаження бінарних арифметичних операторів у класах

Перевантаження бінарних арифметичних операторів у класах


Пошук на інших ресурсах:

Зміст


1. Загальні відомості про перевантаження бінарних арифметичних операторів +, , *, /, //, %

Бінарні арифметичні оператори в класах отримують 2 операнди. Загальна форма виклику бінарного арифметичного оператора має вигляд:

res = a op b

тут

 • a, b – операнди, над яким здійснюється операція;
 • op – одна з операцій +, –, *, /, //, %;
 • res – результуючий об’єкт.

Для перевантаження відповідного бінарного оператора у класі потрібно реалізувати відповідний метод.

Нижче наведено перелік загальних методів для перевантаження бінарних операторів +, –, *, /, //, %, які оперують об’єктами:

 • метод __add__() – перевантаження бінарного оператора + (додавання). Метод викликається у виразі на кшталт a+b;
 • метод __sub__() – перевантаження бінарного оператора – (віднімання). Метод викликається при відніманні об’єктів a–b;
 • метод __mul__() – перевантаження бінарного оператора * (множення). Метод викликається при множенні двох операндів a*b;
 • метод __div__() – перевантаження бінарного оператора / (ділення). Викликається у виразах на зразок a/b;
 • метод __mod__() – перевантаження бінарного оператора % (остача від ділення). Викликається у виразі a%b;
 • метод __floordiv__() – перевантаження бінарного оператора // (ділення з округленням вниз). Викликається у виразі a // b.

   

2. Приклад перевантаження операторів +, –. Клас Point

У прикладі оголошується клас Point, який реалізує точку на координатній площині. У класі перевантажуються оператори + (додавання) та – (віднімання). Для цього у класі оголошуються методи __add__() та __sub__().

# Перевантаження бінарного оператора +

# Клас, що описує точку на координатній площині
class Point:

  # Конструктор класу
  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y
    return

  # Методи доступу до полів self.x, self.y
  def GetX(): return self.x
  def GetY(): return self.y
  def SetXY(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y
    return

  #-------------- Методи перевантаження операторів --------------
  # Перевантаження бінарного оператора + (додавання об'єктів) - метод __add__()
  def __add__(self, pt):
    obj = Point(self.x + pt.x, self.y + pt.y)
    return obj

  # Перевантаження бінарного оператора віднімання - метод __sub__()
  def __sub__(self, pt):
    # віднімання координат
    obj = Point(self.x - pt.x, self.y - pt.y)
    return obj

  # ---------------------------------------------------------
  # Метод, що виводить значення внутрішніх координат x, y
  def Print(self, msg):
    print(msg, " => x = ", self.x, "; y = ", self.y)
    return

# Тестування
pt1 = Point(1,3)
pt1.Print("pt1")

pt2 = Point(2,6)
pt2.Print("pt2")

pt3 = pt1 + pt2
pt3.Print("pt1 + pt2")

(pt1-pt2).Print("pt1 - pt2")

Результат

pt1 => x = 1, y = 3
pt2 => x = 2, y = 6
pt1 + pt2 => x = 3, y = 9
pt1 - pt2 => x = -1, y = -3

   

3. Приклад перевантаження операторів +, , *, /, //, % для класу Fraction (Дріб)

У прикладі оголошується клас Fraction (Дріб) в якому перевантажуються стандартні бінарні арифметичні оператори.
Для операторів +, –, *, / виконуються відповідні операції додавання, відніманн, множення, ділення двох дробів. Оператор // (ділення націло) повертає дробове число від ділення операндів. Оператор % (взяття остачі) повертає ціле число від ділення операндів.

Клас містить метод Normal(), який приводить дріб до нормального виду на зразок

-8/-12 = 2/3

Текст програми наступний

# Перевантаження бінарного оператора +

# Клас, що описує дріб
class Fraction:

  # Конструктор класу, num - чисельник, denom - знаменник
  def __init__(self, num, denom):
    self.num = num
    self.denom = denom

    # Корегування num, denom
    if self.num == 0: self.num = 1
    if self.denom == 0: self.denom = 1

    self.Normal()
    return

  # Методи доступу до полів self.num, self.denom
  def GetNum(): return self.num
  def GetDenom(): return self.denom
  def Set(self, num, denom):
    self.num = num
    self.denom = denom
    return

  #-------------- Методи перевантаження операторів --------------
  # Перевантаження бінарного оператора + (додавання дробів) - метод __add__()
  def __add__(self, frac):
    obj = Fraction((self.num*frac.denom+self.denom*frac.num), self.denom*frac.denom)
    return obj

  # Перевантаження бінарного оператора віднімання - метод __sub__()
  def __sub__(self, frac):
    # віднімання дробів
    obj = Fraction((self.num*frac.denom-self.denom*frac.num), self.denom*frac.denom)
    return obj

  # Перевантаження бінарного * (множення) - метод __mul__()
  def __mul__(self, frac):
    obj = Fraction(self.num*frac.num, self.denom*frac.denom)
    return obj

  # Перевантаження бінарного / (ділення) - метод __div__()
  def __div__(self, frac):
    obj = Fraction(self.num*frac.denom, self.denom*frac.num)
    return obj

  # Перевантаження бінарного // (ділення націло) - метод __floordiv__()
  def __floordiv__(self, frac):
    # Метод повертає результат ділення типу float
    return float((self.num*frac.denom) / (self.denom*frac.num))

  # Перевантаження бінарного оператора % (взяття остачі) - метод __mod__()
  def __mod__(self, frac):
    # Метод повертає результат ділення типу int
    return int((self.num*frac.denom) / (self.denom*frac.num))

  # ---------------------------------------------------------
  # Метод, що виводить значення внутрішніх координат x, y
  def Print(self, msg):
    print(msg, " => ", self.num, " / ", self.denom)
    return

  # Метод, що нормалізує дріб 8/12 => 2/3
  def Normal(self):
    t = abs(self.num)
    i = 1
    num = i
    while i <= t:
      if ((self.num%i) == 0) and ((self.denom%i) == 0):
        num = i
      i = i+1

    self.num = self.num / num
    self.denom = self.denom / num

    # (-num)/(-denom) => num/denom
    if (self.num<0) and (self.denom<0):
      self.num = -self.num
      self.denom = -self.denom

    return

# Тестування
f1 = Fraction(6, -12)
f1.Print("f1")
f2 = Fraction(2, -12)
f2.Print("f2")

f3 = f1 + f2
f3.Print("f1 + f2")

f3 = f1 - f2
f3.Print("f1 - f2")

f3 = f1 * f2
f3.Print("f1 * f2")

f3 = f1 / f2
f3.Print("f1 / f2")

res = f1 // f2
print("f1 // f2 => ", res) # res = 3.0

res = f1 % f2
print("f1 % f2 => ", res) # res = 3

Результат

f1 => 1 / -2
f2 => 1 / -6)
f1 + f2 => -2 / 3
f1 - f2 => -1 / 3
f1 * f2 => 1 / 12
f1 / f2 => 3 / 1)
f1 // f2 => 3.0
f1 % f2 => 3

   


Споріднені теми