C++. STL. Алгоритми роботи з даними, що представлені за принципом “купи” (heap).

Алгоритми роботи з даними, що представлені за принципом “купи” (heap). Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Загальні відомості про клас vector. Огляд методів класу

Клас vector представляє собою динамічний масив, розмір якого у програмі може змінюватись при необхідності. Цей клас є одним з найбільш універсальних та поширених у використанні при написанні програм на C++. Доступ до елементів класу здійснюється як до звичайного масиву з допомогою квадратних дужок [ ].

1. Алгоритм make_heap. Підготовити послідовність для використання в якості “купи”

Алгоритм make_heap має дві перевантажені реалізації, які оголошено наступним чином

template <class RandomAccessIterator>
void make_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last );

template <class RandomAccessIterator, class BinaryPredicate>
void make_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last,
 BinaryPredicate pred );

тут

 • first – ітератор довільного доступу. Цей ітератор вказує на перший елемент діапазону, який потрібно конвертувати в “купу”;
 • last – ітератор довільного доступу. Цей ітератор вказує на позицію яка слідує за останнім елементом діапазону, який конвертується в “купу”;
 • pred – бінарний предикат, що задає умову при який один елемент менше за другий. Якщо умова виконується, то предикат повертає true, в противному випадку повертається false.

Приклад.

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <list>
#include <functional>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
 // Алгоритм make_heap - Створити купу на основі заданої послідовності.
 // У купі перший елемент є найбільшим (найменшим) а також критерій сортування
 // може бути визначений бінарним предикатом.

 // 1. Використання алгоритму без предикату
 // 1.1. Оголосити вектор та вивести його
 vector<int> V1 = { 2, 1, 3, 2, 4, 5, 2, 1, 3, 0 };

 vector<int>::iterator it = V1.begin();
 cout << "V1 => ";
 while (it != V1.end())
 {
  cout << *it << " ";
  it++;
 }
 cout << endl;

 // 1.2. Створити "купу" (heap) з послідовності
 make_heap(V1.begin(), V1.end());

 // 1.3. Вивести знову V1
 cout << "V1 => ";

 for (int i : V1)
  cout << i << " ";
 cout << endl;

 // 2. Використання алгоритму зі стандартним предикатом
 // 2.1. Оголосити ще один вектор та вивести його
 vector<int> V2 = { 2, 1, 3, 2, 4, 5, 2, 1, 3, 0 };

 it = V2.begin();
 cout << "V2 => ";
 while (it != V2.end())
 {
  cout << *it << " ";
  it++;
 }
 cout << endl;

 // 2.2. Створити купу на основі стандартного предикату less
 make_heap(V2.begin(), V2.end(), less<int>());

 // 2.3. Вивести вектор
 it = V2.begin();
 cout << "V2 => ";
 while (it != V2.end())
 {
  cout << *it << " ";
  it++;
 }
 cout << endl;
}

Результат

V1 => 2 1 3 2 4 5 2 1 3 0
V1 => 5 4 3 3 1 2 2 1 2 0
V2 => 2 1 3 2 4 5 2 1 3 0
V2 => 5 4 3 3 1 2 2 1 2 0

 

2. Алгоритм push_heap. Додати останній елемент в існуючу “купу”

Алгоритм має дві реалізації

template <class RandomAccessIterator>
void push_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last );

template <class RandomAccessIterator, class BinaryPredicate>
void push_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last,
 BinaryPredicate pred);

тут

 • first, last – ітератори довільного доступу, які вказують відповідно на перший та останній елементи діапазону, який розглядається як потенційна “купа”;
 • pred – бінарний предикат, який повертає true, якщо перший елемент менший за інший.

Приклад.

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <list>
#include <functional>
#include <algorithm>
using namespace std;

void PrintVector(vector<int>& V, string msg)
{
 cout << msg << " => ";
 for (int i : V)
  cout << i << " ";
 cout << endl;
}

int main()
{
 // Алгоритм push_heap - Додати елемент в існуючу купу, купа змінюється.
 // У купі перший елемент є найбільшим (найменшим) а також критерій сортування
 // може бути визначений бінарним предикатом.

 // 1. Використання алгоритму без предикату
 // 1.1. Оголосити вектор та вивести його
 vector<int> V1 = { 2, 1, 3, 4 };
 PrintVector(V1, "V1");

 // 1.2. Створити "купу" (heap) з послідовності
 make_heap(V1.begin(), V1.end());
 PrintVector(V1, "make_heap(V1)");

 // 1.3. Додати елемент до послідовності та вивести послідовність знову
 V1.push_back(23);
 PrintVector(V1, "V1+1");

 // 1.4. Додати елемент в існуючу купу
 push_heap(V1.begin(), V1.end());
 PrintVector(V1, "V1.push_heap");

 // 2. Використання алгоритму зі стандартним предикатом greater
 // 2.1. Створити вектор
 vector<int> V2 = { 5, 9, 7, 3 };
 PrintVector(V2, "V2");

 // 2.2. Створити купу
 make_heap(V2.begin(), V2.end());
 PrintVector(V2, "make_heap(V2)");

 // 2.3. Додати елемент до послідовності V2
 V2.push_back(4);
 PrintVector(V2, "V2+1");

 // 2.4. Додати елемент в існуючу купу - предикат greater
 push_heap(V2.begin(), V2.end(), greater<int>());
 PrintVector(V2, "push_heap(V2)");
}

Результат

V1 => 2 1 3 4
make_heap(V1) => 4 2 3 1
V1+1 => 4 2 3 1 23
V1.push_heap => 23 4 3 1 2
V2 => 5 9 7 3
make_heap(V2) => 9 5 7 3
V2+1 => 9 5 7 3 4
push_heap(V2) => 4 9 7 3 5

 

3. Алгоритм pop_heap. Видалити найбільший елемент з початку купи до позиції, що слідує за останньою, в діапазоні, а потім формує нову купу з елементів, що залишились

Алгоритм pop_heap має два перевантажені варіанти реалізації, що відрізняються відсутністю/наявністю предикату:

template <class RandomAccessIterator>
void pop_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last);

template <class RandomAccessIterator, class BinaryPredicate>
void pop_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last,
 BinaryPredicate pred);

тут

 • first, last – ітератори довільного доступу, які вказують відповідно на перший та останній елементи діапазону, який розглядається як потенційна “купа”;
 • pred – бінарний предикат, який повертає true, якщо перший елемент менший за інший.

Приклад.

#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <list>
#include <functional>
#include <algorithm>
using namespace std;

void PrintVector(vector<int>& V, string msg)
{
 cout << msg << " => ";
 for (int i : V)
  cout << i << " ";
 cout << endl;
}

int main()
{
 // Алгоритм pop_heap - видалити найбільший елемент з купи з її подальшим переформуванням.
 // У купі перший елемент є найбільшим (найменшим) а також критерій сортування
 // може бути визначений бінарним предикатом.

 // 1. Використання алгоритму без предикату
 // 1.1. Оголосити вектор та вивести його
 vector<int> V1 = { 2, 1, 3, 4 };
 PrintVector(V1, "V1");

 // 1.2. Створити "купу" (heap) з послідовності
 make_heap(V1.begin(), V1.end());
 PrintVector(V1, "make_heap(V1)");

 // 1.3. Додати елемент до послідовності та вивести послідовність знову
 V1.push_back(23);
 PrintVector(V1, "V1+1");

 // 1.4. Додати елемент в існуючу купу
 push_heap(V1.begin(), V1.end());
 PrintVector(V1, "V1.push_heap");

 // 1.5. Витягти найбільший елемент з існуючої купи - алгоритм pop_heap
 pop_heap(V1.begin(), V1.end());
 V1.resize(V1.size() - 1);
 PrintVector(V1, "V1.pop_heap");

 // 2. Використання алгоритму зі стандартним предикатом greater
 // 2.1. Створити вектор
 vector<int> V2 = { 5, 9, 7, 3 }
 PrintVector(V2, "V2");

 // 2.2. Створити купу
 make_heap(V2.begin(), V2.end());
 PrintVector(V2, "make_heap(V2)");

 // 2.3. Додати елемент до послідовності V2
 V2.push_back(4);
 PrintVector(V2, "V2+1");

 // 2.4. Додати елемент в існуючу купу - предикат greater
 push_heap(V2.begin(), V2.end(), greater<int>());
 PrintVector(V2, "push_heap(V2)");

 // 2.5. Витягти найбільший елемент з існуючої купи
 pop_heap(V2.begin(), V2.end(), greater<int>());
 V2.resize(V2.size() - 1);
 PrintVector(V2, "V2.pop_heap");
}

Результат

V1 => 2 1 3 4
make_heap(V1) => 4 2 3 1
V1+1 => 4 2 3 1 23
V1.push_heap => 23 4 3 1 2
V1.pop_heap => 4 2 3 1
V2 => 5 9 7 3
make_heap(V2) => 9 5 7 3
V2+1 => 9 5 7 3 4
push_heap(V2) => 4 9 7 3 5
V2.pop_heap => 5 9 7 3

 

4. Алгоритм sort_heap. Посортувати числа в “купі”

Алгоритм має дві перевантажені реалізації

template <class RandomAccessIterator>
void sort_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last);

template <class RandomAccessIterator, class Compare>
void sort_heap(
 RandomAccessIterator first,
 RandomAccessIterator last,
 Compare pred);

тут

 • first, last – ітератори довільного доступу, які вказують відповідно на перший та останній елементи діапазону, який розглядається як потенційна “купа”;
 • pred – бінарний предикат, який повертає true, якщо перший елемент менший за інший.

Приклад.

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <functional>
#include <ostream>
using namespace std;

void print(const string& s, const vector<int>& v)
{
 cout << s << " => ";
 for (auto i = v.begin(); i != v.end(); i++)
 {
  cout << *i << " ";
 }
 cout << endl;
}

int main()
{
 // Алгоритм sort_heap - посортувати числа в "купі" (heap)

 // 1. Створити вектор і вивести його
 vector<int> V1 = { 2, -1, 3, 8, 4, 0, 5, 3, 1 };
 print("V1", V1);

 // 2. Конвертувати послідовність V1 в "купу"
 make_heap(V1.begin(), V1.end());

 // 3. Посортувати числа в "купі"
 sort_heap(V1.begin(), V1.end());

 // 4. Вивести результат
 print("sort_heap(V1)", V1);
}

Результат

V1 => 2 -1 3 8 4 0 5 3 1
sort_heap(V1) => -1 0 1 2 3 3 4 5 8

 


Споріднені теми