001 – Створення таблиць баз даних з допомогою утиліти Database Desktop
Створення таблиць баз даних з допомогою утиліти Database Desktop


Зміст


Умова задачі

 1. Використовуючи можливості утиліти Database Desktop створити таблицю бази даних, яка має таку структуру.

Назва поля

Тип даних

Ключове поле

Пояснення

ID_Tovar

Лічильник +

Унікальний ідентифі-катор поля

Name Текстовий

Назва товару

Price

Дійсне число

Ціна товару

Count Ціле число

К-сть одиниць товару

2. Ввести дані в створену таблицю (5 записів).


Виконання

1. Запуск утиліти Database Desktop

Утиліту Database Desktop можна викликати двома методами:

 • з допомогою прямого виклику з меню “ПускWindows папки в якій встановлена система Delphi;
 • з допомогою виклику команди “Database Desktop” меню “Tools” (рис. 1).

01_01_00_001_01_Рис. 1. Команда виклику утиліти “Database Desktop” з Delphi

 

2. Робоче вікно програми Database Desktop

Вигляд вікна програми Database Desktop після запуску на виконання зображене на рисунку 2.

01_01_00_001_02_Рис. 2. Вікно утиліти Database Desktop

Програма Database Desktop дозволяє створювати, переглядати, сортувати, модифікувати і робити запити до таблиць бази даних в різних форматах, таких як Paradox, dBase, SQL.

 

3. Створення псевдоніму бази даних

Першочергово створюємо базу даних. База даних може містити будь-яку кількість таблиць, зв’язаних між собою за деякими полями.

Для створення псевдоніму бази даних необхідно викликати команду “Alias Manager…” з меню Tools (рис. 3).

01_01_00_001_03_Рис. 3. Команда створення псевдоніму бази даних

У результаті відкриється вікно “Alias Manager” (рис. 4).

01_01_00_001_04_Рис. 4. Вікно “Alias Manager” для створення псевдоніму бази даних

У вікні деякі поля мають таке призначення:

 • поле “Database alias” відображає псевдонім бази даних яка буде створена. Також в цьому полі можна переглянути існуючі псевдоніми баз даних, які зареєстровані в системі;
 • поле “Driver Type” відображає тип драйверу для доступу до бази даних;
 • поле “Path” відображає шлях до каталогу, в якому розміщуватимуться таблиці бази даних.

Для створення псевдоніму натискаємо мишкою на кнопці “New“. Вікно “Alias Manager” прийме вигляд як показано нижче (рис. 5).

01_01_00_001_05_Рис. 5. Створення нового псевдоніму бази даних

У полі “Database alias” вводимо назву псевдоніму бази даних, наприклад “myDb“.

Наступним кроком викликаємо команду “Browse…” для того щоб задати шлях до таблиць бази даних (заповнюється поле Path). У результаті відкриється вікно “Directory Browser“, яке має приблизно такий вигляд (рис. 6).

01_01_00_001_06_Рис. 6. Вікно “Directory Browser” задавання шляху до таблиць бази даних

В нижній частині вікна в полі “Drive (or Alias):” вибираємо диск, на якому розміщуватимуться таблиці бази даних програми (наприклад, диск D:).

Після цього в полі “Directories” вибираємо папку файлів таблиць бази даних.

Вигляд вікна “Directory Browzer” з заповненими полями буде мати приблизно такий вигляд:

01_01_00_001_07ruРис. 7. Вікно “Directory Browser” з вибраним шляхом до таблиць бази даних

Підтверджуємо свій вибір натиском на кнопці ОК і повертаємось до попереднього вікна “Alias Manager“.

Після задавання шляху поле Path у вікні “Alias Manager” зміниться (рис. 8).

01_01_00_001_08ruРис. 8. Створений псевдонім бази даних “myDb” і шлях до таблиць бази даних

У полі “Driver type” залишаємо тип драйвера “STANDARD“.

Свій вибір підтверджуємо натиском на кнопці OK. У результаті, система запропонує підтвердити внесення нового псевдоніму до конфігураційного файлу “IDAPI32.CFG” шляхом виведення вікна (рис. 9):

01_01_00_001_09_Рис. 9. Підтвердження внесення нового псевдоніму бази даних до конфігураційного файлу “IDAPI.CFG

Підтверджуємо внесення змін вибором команди “Да“.

 

4. Створення таблиці бази даних

Після виконання попередніх кроків маємо нову базу даних з псевдонімом “myDb” і папку, в якій будуть зберігатися таблиці бази даних.

Для створення таблиці викликаємо послідовність команд (рис. 10):

File -> New -> Table...

01_01_00_001_10_Рис. 10. Команда створення нової таблиці

У результаті відкриється вікно зображене на рисунку 11.

01_01_00_001_11_Рис. 11. Вікно вибору типу створюваної таблиці

Залишаємо все як є і натискаємо на OK.

Наступне вікно пропонує створити таблицю (рис. 12).

01_01_00_001_12_Рис. 12. Створення таблиці бази даних

Вікно містить декілька областей.

Область “Field roster” призначена для створення структури таблиці бази даних.

Область “Table Properties” дозволяє задавати властивості таблиці. Властивості вибираються зі спадного списку і є наступними:

 • властивість “Validity Checks” дозволяє задавати допустимі максимальні та мінімальні значення в записах таблиці, встановлювати значення за замовчуванням;
 • з допомогою властивості “Table Lookup” можна задавати таблицю підстановки для вибору значень з іншої таблиці;
 • властивість “Secondary Indexes” дозволяє задавати вторинні індекси;
 • властивість “Password Check” дозволяє встановлювати пароль для доступу до таблиці;
 • властивість “Table Language” дозволяє задавати мову таблиці.

У нашому випадку ніяких змін у властивостях таблиці робити не будемо.

В області “Field Roster” створюємо структуру таблиці як показано на рисунку (рис. 13).

01_01_00_001_13ruРис. 13. Створення структури таблиці бази даних

У стовпці “Field Name” вводимо назви полів таблиці.

У стовпці “Type” з допомогою клавіші “пробіл” або контекстного меню (права кнопка миші) вводимо тип поля. Задаємо такі типи даних:

 • для поля ID_Tovar задаємо тип “+/- Autoincrement” (лічильник);
 • для поля Name задаємо тип “Alpha” (текст);
 • для поля Price задаємо тип “# BCD” (число з плаваючою комою);
 • для поля Count задаємо тип Short (ціле число).

Стовпець “Size” дозволяє встановлювати довжину поля. Так, наприклад, для поля Name, що є рядком символів, встановлено максимальну довжину у 50 символів. А для поля Price, що є числом з плаваючою комою, встановлено кількість знаків після коми рівною 2.

У стовпці “Key” задається первинний ключ. Поле ID_Tovar є лічильником, тому воно є первинним ключем (знак “*”). Встановлення або зняття первинного ключа здійснюється клавішою “пробіл”.

Після створення структури таблиці викликаємо команду “Save As…“. Відкривається вікно “Save Table As“.

01_01_00_001_14_Рис. 14. Додавання таблиці до бази даних “myDb

У вікні в полі “Alias” зі спадного списку вибираємо псевдонім “myDb” нашої новоствореної бази даних. Автоматично буде встановлена відповідна папка (див. п. 3). У полі “Имя файла” задаємо ім’я нової таблиці “tovar” (рис. 15).01_01_00_001_15ruРис. 15. Ввід імені таблиці “tovar.db

Зберігаємо таблицю викликом “Сохранить“. У результаті, в папці бази даних з псевдонімом “myDb” з’явиться файл таблиці “tovar.db” у форматі Paradox.

 

5. Внесення змін до таблиці

Програма Database Desktop дозволяє вносити дані в таблиці бази даних.

Для цього з головного меню програми слід викликати послідовність команд (рис. 16):

File->Open->Table...

01_01_00_001_16_Рис. 16. Виклик команди для відкриття таблиці

Відкриється вікно вибору таблиці, в якому спершу вибираємо псевдонім (поле Alias) а потім таблицю “tovar.db” (рис. 17). 01_01_00_001_17ruРис. 17. Вибір таблиці “tovar.db” з бази даних “myDb

Після відкриття таблиці вікно програми прийме вигляд (рис. 18).

01_01_00_001_18ruРис. 18. Вікно програми з відкритою таблицею “tovar.db

Щоб внести зміни в таблицю потрібно перевести її в режим редагування. Це здійснюється командою “Edit Data” меню Table (рис. 19).

01_01_00_001_19ruРис. 19. Команда переводу таблиці в режим редагування

Тепер можна вносити дані в таблицю. Заповнимо поля таблиці приблизно так як показано на рисунку.

01_01_00_001_20ruРис. 20. Заповнення полів таблиці tovar.db

Закриваємо таблицю. Таким чином таблиця, задана в умові задачі створена засобами утиліти Database Desktop.