C++. Константні функції-члени. Функції-члени volatile
Константні функції-члени. Функції-члени volatile


Зміст

Пошук на інших ресурсах:

1. Які функції називаються константними функціями-членами класу?

Функції, які повертають константний об’єкт називаються константними функціями. Якщо такі функції оголошені в класі, то ці функції називаються константними функціями-членами класу.
Щоб оголосити функцію, яка повертає константний об’єкт, потрібно перед оголошенням функції розмістити ключове слово ‘const’

const returned_type FunName(parameters)
{
  // function's body
  // ...
}

де

 • returned_type – тип, що повертається функцією;
 • parameters – параметри функції;
 • FunName – ім’я функції, що повертає константний об’єкт (константної функції).

Якщо функція оголошена в класі, то приблизне її оголошення буде таким:

class CMyClass
{
  private:
  // приватні члени та методи класу
  // ...

  public:
  // загальнодоступні члени та методи класу
  // ...

  // оголошення константної функції в класі
  const returned_type FunName(parameters);
}

// реалізація функції FunName
const returned_type CMyClass::FunName(parameters)
{
  // тіло функції FunName()
  // ...
}

2. Приклад оголошення класу, що містить константні (const) функції-члени

У прикладі оголошується клас CMyClass, що містить константну функцію GetX(), яка повертає константне значення типу double.

// клас, що містить оголошення константної функції
class CMyClass
{
  double x; // внутрішня змінна

  public:
  CMyClass(void); // конструктор

  void SetX(double nx);
  const double GetX(void); // константна функція-член класу
};

Використання константної функції в деякому програмному коді:

// використання константної функції
CMyClass MC;

MC.SetX(25.08); // встановлення значення x

// використання константної функції GetX() класу CMyClass
double t1 = MC.GetX(); // t1 = 25.08 - ініціалізація змінної
const double t2 = MC.GetX(); // t2 = 25.08 - ініціалізація константи

3. Який загальний вигляд функції-члена класу, що повертає об’єкт типу volatile?

Об’єкт (змінна), що оголошений зі специфікатором volatile може бути змінений у програмі неявно без застосування явно заданих команд. Ключове слово volatile інформує компілятор, що значення змінної у програмі може бути змінене неявно (програмою обробки переривань, фоновим процесом, тощо). Знаючи про неявну мінливість змінної у програмі (ключове слово volatile), компілятор сформує код, що буде опитувати значення змінної перед кожним її використанням у програмі. Таким чином, буде сформовано реальне значення змінної (а не те, що було до зміни).


Наприклад. Нехай у деякій програмі P реалізована глобальна змінна X, що містить адресу, яка може бути змінена програмою-обробником переривання. Програма-обробник переривання викликається незалежно від виконання даної програми P і відповідним чином змінює значення цієї глобальної змінної X. Якщо у програмі P не вказати ключового слова volatile перед X, то, при зчитуванні значення X у програмі P може відображатись старе значення X. Якщо вказати слово volatile, то компілятор буде оновлювати значення змінної X при кожному звертанні до неї, і, спотворення результату не буде.

Функції-члени, які оголошені зі специфікатором volatile просто повертають непостійний (volatile) об’єкт. Такий об’єкт може бути присвоєний змінній, що оголошена з специфікатором volatile.

Загальний вигляд класу, що містить функцію, яка повертає volatile-значення

class CMyClass
{
  private:
  // приватні члени та методи класу
  // ...

  public:
  // загальнодоступні члени та методи класу
  // ...

  // оголошення константної функції в класі
  volatile returned_type FunName(parameters);
}

// реалізація функції FunName
volatile returned_type CMyClass::FunName(parameters)
{
  // тіло функції FunName()
  // ...
}

де

 • returned_type – тип, що повертається функцією;
 • parameters – параметри функції;
 • FunName – ім’я функції, що повертає volatile-об’єкт.

4. Приклад оголошення класу, що містить функції-члени volatile

У класі CMyVolatileClass оголошено функцію Get(), що повертає volatile-значення типу int.

// клас, що містить volatile-функцію
class CMyVolatileClass
{
  int d;

  public:
  CMyVolatileClass(void);

  // функції-члени класу
  // звичайна функція-член класу
  void Set(int nd) { d = nd; }

  // функція-член класу, що повертає volatile-значення
  volatile int Get(void);
};

Демонстрація використання класу в деякому методі чи програмному коді:

// клас, що містить volatile-функцію
CMyVolatileClass VC;

VC.Set(33); // виклик звичайної функції

// виклик volatile-функції для звичайної змінної
int t1 = VC.Get(); // t1 = 33

volatile int t2;

// виклик volatile-функції для volatile-змінної
t2 = VC.Get(); // t2 = 33

Як видно з вищенаведеного коду, volatile-функції можна використовувати у поєднанні зі звичайними та volatile-змінними.


Зв’язані теми