C++. Класи і масиви. Ініціалізація масивів значеннями даних з об’єктів класу. Приклади
Класи і масиви. Ініціалізація масивів значеннями даних з об’єктів класу. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Ініціалізація масиву значеннями, що є членами даними об’єкту. Приклад

Можливі випадки, коли потрібно об’єднати змінні, які є членами об’єкта класу в масив. У нижченаведеному прикладі ініціалізується масив, що в якості ініціалізаторів використовує члени-даних об’єкту. На момент оголошення члени-даних об’єкту мають мати якісь змістовні значення.

Приклад визначає клас Radius, в якому оголошуються:

 • внутрішня private змінна radius;
 • внутрішній private метод CalcValues(), що заповнює значеннями public змінні length, area, volume;
 • загальнодоступні (public) внутрішні змінні класу length, area, volume, які містять відповідні значення довжини кола, площі круга та об’єму кулі для радіуса r;
 • конструктори класу;
 • методи доступу GetR(), SetR().

Лістинг класу наступний:

// клас, що реалізує величину радіуса деякої геометричної фігури
class Radius
{
  double radius; // змінна, що визначає радіус

  // внутрішній метод, що формує значення змінних length, area, volume
  void CalcValues(void)
  {
    const double pi = 3.141592653589;
    length = 2 * pi * radius;
    area = pi * radius * radius;
    volume = 4.0/3.0 * pi * radius * radius * radius;
  }

  public:
  double length; // довжина кола
  double area; // площа круга
  double volume; // об'єм кулі

  // конструктори
  Radius()
  {
    radius = 1;
    CalcValues(); // заповнити змінні length, area, volume
  }
  Radius(double radius)
  {
    this->radius = radius;
    CalcValues(); // заповнити змінні length, area, volume
  }

  // методи доступу
  int GetR(void) { return radius; }
  void SetR(double radius)
  {
    this->radius = radius;
    CalcValues(); // заповнити змінні length, area, volume
  }
};

Використання класу у функції main() або іншій функції:

Radius r(3); // об'єкт r класу Radius

// ініціалізація масиву V значеннями, що є членами даних об'єкту r
double V[] = {
  r.length,
  r.area,
  r.volume
};

double x;
x = V[0]; // x = 18.8496 - довжина кола
x = V[1]; // x = 28.2743 - площа круга
x = V[2]; // x = 113.097 - об'єм кулі

2. Ініціалізація масиву значеннями які повертають методи об’єкту класу. Приклад

Елементи масиву можуть бути ініціалізовані значеннями, які повертають методи деякого класу. У нижченаведеному прикладі демонструється ініціалізація масиву V значеннями, які повертають public методи класу Radius: Length(), Area(), Volume().


Оголошення класу має вигляд:

// клас, що реалізує величину радіуса деякої геометричної фігури
class Radius
{
  double radius; // змінна, що визначає радіус

  public:
  double Length()
  {
    return (2 * 3.1415 * radius);
  }

  double Area()
  {
    return (3.1415 * radius * radius);
  }

  double Volume()
  {
    return (4.0/3.0 * 3.1415 * radius * radius * radius);
  }

  // конструктори
  Radius()
  {
    radius = 1;
  }
  Radius(double radius)
  {
    this->radius = radius;
  }

  // методи доступу
  int GetR(void) { return radius; }
  void SetR(double radius)
  {
    this->radius = radius;
  }
};

Використання класу в деякому методі

Radius r(3); // об'єкт r класу Radius

// ініціалізація масиву V значеннями, які повертають методи об'єкту класу r
double V[] = {
  r.Length(),
  r.Area(),
  r.Volume()
};

double x;
x = V[0]; // x = 18.8496 - довжина кола
x = V[1]; // x = 28.2743 - площа круга
x = V[2]; // x = 113.097 - об'єм кулі


Зв’язані теми