C++. Масиви об’єктів у класах. Приклади. Масиви об’єктів в unmanaged та managed класах. Масив unmanaged (*) покажчиків на об’єкт класу
Масиви об’єктів у класах. Приклади. Масиви об’єктів в unmanaged та managed класах. Масив unmanaged (*) покажчиків на об’єкт класу


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад використання масиву об’єктів в некерованому (unmanaged) класі

Задано клас CMyPoint, що реалізує точку на координатній площині. Задано клас CPolygon, що реалізує ламану лінію. У класі CPolygon оголошується масив з 10 об’єктів типу CMyPoint.
Реалізація класу CMyPoint:

// клас описує точку на координатній площині
class CMyPoint
{
  int x, y;

  public:

  // конструктор класу
  CMyPoint(void) 
  {
    x = y = 0;
  }

  // методи доступу
  int GetX(void) { return x; }
  int GetY(void) { return y; }
  void SetXY(int nx, int ny)
  {
    x = nx;
    y = ny;
  }
};

Реалізація класу CPolygon

// клас, що описує ламану лінію
class CPolygon
{
  int n; // кількість точок
  CMyPoint cp[10]; // масив точок

  public:
  // конструктор класу
  CPolygon(void) { n = 0; }

  // методи доступу
  CMyPoint GetPoint(int index)
  {
    return cp[index];
  }

  // встановлює нове значення заданої точки
  void SetPoint(int index, CMyPoint & pt)
  {
    if (index>=n) return;
    cp[index] = pt;
  }

  // додає точку до ламаної
  void AddPoint(CMyPoint pt)
  {
    if (n<10) n++;
    else return;
    cp[n-1] = pt;
  }

  // визначає довжину ламаної
  double Length(void)
  {
    double len, t;
    int x1, y1, x2, y2;

    len = 0;
    for (int i=0; i<n-1; i++)
    {
      x1 = cp[i].GetX();
      y1 = cp[i].GetY();
      x2 = cp[i+1].GetX();
      y2 = cp[i+1].GetY();
      t = System::Math::Sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
      len += t;
    }
    return len;
  }
};

Демонстрація використання класів CPolygon та CMyPoint в деякому методі

// демонстрація використання класу CPolygon
CPolygon p1;
CMyPoint pt1;

// сформувати ламану з координатами (1; 2), (3; 4), (5;6)
pt1.SetXY(1, 2);
p1.AddPoint(pt1);

pt1.SetXY(3, 4);
p1.AddPoint(pt1);

pt1.SetXY(5, 6);
p1.AddPoint(pt1);

// перевірка
int x, y;
CMyPoint pt2;

pt2 = p1.GetPoint(0);
x = pt2.GetX(); // x = 1
y = pt2.GetY(); // y = 2

pt2 = p1.GetPoint(1);
x = pt2.GetX(); // x = 3
y = pt2.GetY(); // y = 4

// довжина ламаної
double d = p1.Length(); // d = 5.6568...

2. Приклад використання масиву об’єктів в керованому (managed) класі

Реалізація класу CMyPoint

// клас, що описує точку на координатній площині
ref class CMyPoint
{
  int x, y;

  public:
  // конструктор класу
  CMyPoint(void)
  {
    x = y = 0;
  }

  // методи доступу
  int GetX() { return x; }
  int GetY() { return y; }

  void SetXY(int nx, int ny)
  {
    x = nx;
    y = ny;
  }
};

Реалізація класу CPolygon

// клас, що описує багатокутник
ref class CPolygon
{
  int n; // кількість точок в багатокутнику
  array <CMyPoint^> ^mp; // масив точок CMyPoint

  public:
  // конструктор без параметрів
  CPolygon(void);

  // конструктор з 2 параметрами, що отримує масив точок CMyPoint
  CPolygon::CPolygon(int n, array <CMyPoint^> ^mp2);

  // методи доступу 
  CMyPoint^ GetPoint(int index); // повертає точку
  void AddPoint(int nx, int ny); // додає точку до ламаної
  double Length(void); // визначає довжину ламаної
};

// конструктор класу
CPolygon::CPolygon(void)
{ 
  n = 0;

  // виділити пам'ять - тільки 1 раз
  // для масиву в цілому
  mp = gcnew array <CMyPoint^>(10);

  // для кожного елементу масиву
  for (int i=0; i<10; i++)
    mp[i] = gcnew CMyPoint;
}

// конструктор з 2 параметрами - ініціалізується масивом значень
CPolygon::CPolygon(int n, array <CMyPoint^> ^mp2)
{
  if (n>10) return;
  this->n = n;

  // присвоїти масив mp = mp2
  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    mp[i] = mp2[i];
  }
}

// методи доступу
// зчитати точку з заданим індексом
CMyPoint^ CPolygon::GetPoint(int index)
{
  return mp[index];
}

// додати точку до ламаної
void CPolygon::AddPoint(int nx, int ny)
{
  n++;
  mp[n-1]->SetXY(nx, ny);
}

// визначити довжину ламаної
double CPolygon::Length(void)
{
  int x1, y1, x2, y2;
  double len, t;
  CMyPoint^ pt;

  len = 0; // довжина ламаної

  for (int i=0; i<n-1; i++)
  {
    x1 = mp[i]->GetX();
    y1 = mp[i]->GetY();
    x2 = mp[i+1]->GetX();
    y2 = mp[i+1]->GetY();
    t = System::Math::Sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
    len += t;
  }
  return len; 
}

Демонстрація використання класів в іншому програмному коді

// демонстрація використання класу CPolygon
CPolygon^ cp;
cp = gcnew CPolygon;

// сформувати ламану з координатами (1;2), (3;4), (5;6)
cp->AddPoint(1, 2);
cp->AddPoint(3, 4);
cp->AddPoint(5, 6);

// перевірка
int x, y;
CMyPoint^ pt = gcnew CMyPoint;

pt = cp->GetPoint(0);
x = pt->GetX(); // x = 1
y = pt->GetY(); // y = 2

pt = cp->GetPoint(1);
x = pt->GetX(); // x = 3
y = pt->GetY(); // y = 4

// визначити довжину ламаної
double d;
d = cp->Length(); // d = 5.6568...

3. Приклад використання масиву unmanaged-покажчиків на об’єкт класу

Реалізація класу CMyPoint

class CMyPoint
{
  int x, y;

  public:
  // конструктор 
  CMyPoint::CMyPoint(void)
  {
    x = y = 0;
  }

  // методи доступу
  int GetX(void) { return x; }
  int GetY(void) { return y; }

  void SetXY(int x, int y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  } 
};

Реалізація класу CPolygon

// клас, що описує ламану лінію
class CPolygon
{
  int n;
  CMyPoint * mp[10]; // масив покажчиків на CMyPoint

  public:
  // конструктор
  CPolygon(void)
  {
    n = 0;

    // виділення пам'яті - лише один раз 
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
      mp[i] = new CMyPoint;
    }
  }

  // методи доступу
  CMyPoint GetPoint(int index)
  {
    return *mp[index];
  }

  void SetPoint(int index, CMyPoint& p)
  {
    int x, y;
    x = p.GetX();
    y = p.GetY(); 
    mp[index]->SetXY(x, y);
  }

  // додати нову точку
  void AddPoint(int x, int y)
  {
    mp[n++]->SetXY(x, y);
  }

  // обчислення довжини ламаної
  double Length(void)
  {
    double len, t;
    int x1, y1, x2, y2;

    len = 0;
    for (int i=0; i<n-1; i++)
    {
      x1 = mp[i]->GetX();
      y1 = mp[i]->GetY();
      x2 = mp[i+1]->GetX();
      y2 = mp[i+1]->GetY();
      t = System::Math::Sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
      len = len + t;
    }
    return len;
  }
};

Фрагмент методу, що демонструє використання класу CPolygon

// демонстрація використання масиву unmanaged-покажчиків на об'єкт класу
CPolygon cp; // об'єкт класу

// сформувати ламану з трьох точок
cp.AddPoint(1, 2);
cp.AddPoint(3, 4);
cp.AddPoint(5, 6);

// перевірка
int x, y;
CMyPoint mp;
mp = cp.GetPoint(0);
x = mp.GetX(); // x = 1
y = mp.GetY(); // y = 2

// визначення довжини ламаної
double d;

d = cp.Length(); // d = 5.6568...


Зв’язані теми