Python. Числа з фіксованою точністю. Клас Decimal
Числа з фіксованою точністю. Клас Decimal


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Особливості використання чисел з фіксованою точністю. Клас Decimal

Числа з фіксованою точністю – це числа типу Decimal, які при обчисленнях використовують фіксовану кількість знаків після коми. Тип Decimal – це спеціально розроблений клас (починаючи з версій Python 2.4).

Поняття “фіксована точність” означає, що з допомогою таких чисел можна зберігати значення яке буде завжди зберігати визначену кількість знаків після коми.

Наприклад, потрібно зберігати числа строго з кількістю 6 знаків після коми.

Клас Decimal реалізований в модулі decimal. Щоб використовувати можливості класу Decimal потрібно виконати команду

from decimal import Decimal

 

2. Як з допомогою класу Decimal задати потрібну фіксовану точність? Приклади

Щоб створити об’єкт класу Decimal використовується конструктор цього класу. Конструктор отримує рядок з числом, в якому вказується задана точність, наприклад

Decimal('0.002') # фіксована точність 3 знаки після коми
Decimal('0.23') # фіксована точність 2 знаки після коми
Decimal('0.00001') # фіксована точність 5 знаків після коми

 

3. Приклад необхідності застосування класу Decimal у програмах на Python

У прикладі продемонстровано необхідність написання програм з використанням класу Decimal для випадків, коли точність обислення є вкрай важлива.

# Числа з фіксованою точністю. Клас Decimal - переваги застосування
# підключити клас Decimal з модуля decimal
from decimal import Decimal

# звичайне обчислення, існує похибка
a = 0.2+0.2+0.2-0.4 # a = 0.20000000000000007 - похибка (???)
print('a = ', a)

# обчислення з допомогою класу Decimal
b = Decimal('0.2')+Decimal('0.2')+Decimal('0.2')-Decimal('0.4')
print('b = ', b) # b = 0.2 - точний результат

Результат роботи програми

a = 0.20000000000000007
b = 0.2

Спочатку створюється об’єкт (змінна) з іменем a, в яку записується сума

0.2+0.2+0.2–0.4

Потім значення цієї змінної виводиться на екран. Як видно з результату, результат обчислення змінної a містить похибку. Це пов’язане з тим, що пам’ять, що виділяється для чисел дійсного типу, є обмежена. Іншими словами, кількість бітів у представленні дійсних чисел є недостатньою.

Потім створюється об’єкт з іменем b, в який записується сума з використанням класу Decimal

b = Decimal('0.2')+Decimal('0.2')+Decimal('0.2')-Decimal('0.4')

Після виведення значення b на екран, видно що значення змінної b представлене точно без похибки.

 

4. Приклад використання класу Decimal та функції str()

У попередньому прикладі конструктор класу Decimal отримував рядок з числом

Decimal('0.2')

в якому визначалось точність (1 знак після коми) та значення числа 0.2.

Можлива ситуація, коли потрібно передати безпосередньо число а не рядок. У цьому випадку зручно використовувати функцію str(), як показано нижче

# обчислення з допомогою класу Decimal
b = Decimal(str(0.2))+Decimal(str(0.2))+Decimal(str(0.2))-Decimal(str(0.4))
print('b = ', b) # b = 0.2

Функція str() отримує число і переводить його в рядок

x = str(0.2) # x = '0.2'


 

5. Використання фіксованої точності для чисел з різною точністю представлень. Приклад

Можлива ситуація, коли у виразі, що містить клас Decimal, представлено числа з різною точністю представлень. У цьому випадку точність результату автоматично встановлюється рівною точності числа з найбільшою точністю представлення.

Наприклад. При додаванні трьох чисел

c = Decimal('0.1')+Decimal('0.001')+Decimal(str(0.01)) # c = 0.111

автоматично встановлюється точність 3 знаки після коми, оскільки конструктор

Decimal('0.001')

визначає число 0.001 з найбільшою точністю представлення.

 

6. Створення об’єктів класу Decimal з дійсних чисел. Приклад

Для випадків, коли є в наявності дійсне число, можна створити об’єкт класу Decimal. У цьому випадку використовується метод from_float() класу Decimal.

# Створення об'єкту типу Decimal, не завжди працює
# Випадок 1. Спотворена точність
# x1 =   2.479999999999999982236431605997495353221893310546875
x1 = Decimal.from_float(2.48)
print('x1 =',x1)

# Випадок 2. Фіксована точність
x2 = Decimal.from_float(2.5) # x2 = 2.5 - правильна точність
print('x2 =', x2)

Результат виконання вищенаведеного коду

x1 = 2.479999999999999982236431605997495353221893310546875
x2 = 2.5

Як видно з результату, не завжди вдається отримати фіксовану точність при використанні методу from_float().

 

7. Глобальне налаштування точності. Приклад

Бувають випадки, коли точність в програмі потрібно задати для усіх операцій поточного потоку керування. Це може бути, наприклад, представлення грошових сум з врахуванням копійок (2 знаки після коми).

Приклад.

# Глобальне задавання точності
# підключити клас Decimal
from decimal import Decimal

a = Decimal(5)/Decimal(13) # точність не задана
print('a = ', a) # a =   0.3846153846153846153846153846

# задавання точності 6 знаків після коми
import decimal
decimal.getcontext().prec=6
b = Decimal(5)/Decimal(13)
print('b = ', b) # b = 0.384615

c = Decimal(6)/Decimal(13)
print('c = ', c) # c = 0.461538

Результат виконання програми

a = 0.3846153846153846153846153846
b = 0.384615
c = 0.461538

У вищенаведеному прикладі глобальна точність для класу Decimal задається з допомогою функції getcontext(), яка повертає об’єкт контексту в цьому модулі. Точність задається у поточному потоці керування.

 


Зв’язані теми