Java. Синхронізація. Монітор. Загальні поняття. Ключове слово synchronized
Синхронізація. Монітор. Загальні поняття. Ключове слово synchronized


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Поняття синхронізації між потоками. Необхідність застосування синхронізації. Монітор

Бувають випадки, коли два або більше паралельно-виконуваних потоків пробують доступитись до спільного ресурсу. Якщо ресурс може бути змінений в результаті виконання одного з потоків, то інші потоки повинні дочекатись поки зміни будуть завершені. В противному випадку, потоки отримають ресурс, дані якого будуть помилковими.

Гарантувати одночасне використання спільного ресурсу тільки одним потоком може так звана синхронізація. Отже, синхронізація – це процес, який впорядковує доступ з різних потоків до спільного ресурсу.

Синхронізація базується на використанні моніторів. Монітор – це об’єкт, який використовується для взаємовиключного блокування (взаимоисключающей блокировки). Взаємовиключне блокування дозволяє володіти монітором тільки одному об’єкту, що є потоком. Кожен об’єкт, що є потоком, має власний, неявно зв’язаний з ним монітор.

Потік виконання (який представлений об’єктом) може заволодіти монітором у випадку, якщо він запросив блокування і монітор вільний на даний момент. Після того, як об’єкт увійшов у монітор всі інші об’єкти-потоки, що пробують увійти в монітор, призупиняються і очікують до тих пір, поки перший об’єкт не вийде з монітору.

Монітором може володіти тільки один потік. Якщо потік (об’єкт) володіє монітором, то він за необхідності може повторно увійти в нього.

У мові Java синхоронізація застосовується до цілих методів або фрагментів кодів. Виходячи з цього існує два способи синхронізації програмного коду:

 • з допомогою використання модифікатора доступу synchronized;
 • з допомогою використання оператора synchronized() {}.

 

2. Модифікатор доступу synchronized. Загальна форма

Модифікатор доступу synchronized застосовується при оголошені синхронізованого методу і має наступну загальну форму:

synchronized return_type MethodName(parameters) {
 ...
}

тут

 • MethodName – ім’я методу, який є спільним ресурсом і його потрібно синхронізувати;
 • return_type -тип, що повертає метод;
 • parameters – параметри методу.

 

3. Оператор synchronized() { }. Загальна форма

Оператор synchronized(), на відміну від модифікатора доступу synchronized, використовується для застосування синхронізації до об’єктів (методів), які першопочатково при їх розробці не призначались для багатопотокового доступу. Тобто, в класі не реалізовано методів з модифікатором доступу synchronized (класи сторонніх розробників).

Загальна форма оператора synchronized() наступна:

synchronized (reference) {
 // Оператори, які потрібно синхронізувати
 // ...
}

тут

 • reference – посилання на об’єкт, який синхронізується;
 • фігурні дужки { } є блоком синхронізації. У цьому блоці вказуються оператори, які потрібно синхронізувати.

 

4. Приклад, що демонструє синхронізований доступ до спільного методу з трьох різних потоків. Застосування модифікатора доступу synchronized

У прикладі демонструється необхідність застосування модифікатора доступу synchronized з метою впорядкування доступу до спільного ресурсу з різних потоків.

Спільним ресурсом є метод Get() класу Array5. Метод Get() повертає масив з 5 чисел, значення яких послідовно змінюються від 1 до 5. До цього методу буде здійснена спроба одночасного доступу з різних потоків, тому метод позначений як synchronized.

Інкапсуляція одного потоку виконання здійснюється в класі ArrayThread класичним (стандартним) способом з допомогою реалізації інтерфейсу Runnable. Клас ArrayThread містить наступні загальнодоступні (public) елементи:

 • A – посилання на екземпляр класу Array5. З допомогою цього посилання відбувається доступ до методу Get();
 • AI – масив чисел, який отримується з методу Get();
 • t – посилання на поточний потік;
 • конструктор ArrayThread(), який отримує екземпляр класу Array5 та назву потоку. У конструкторі відбувається створення потоку виконання та його запуск;
 • метод run(), який викликає метод Get() з допомогою посилання A.

У класі Threads представлено функцію main(), в якій створюється три потоки AT1, AT2, AT3 типу ArrayThread та один об’єкт A5. Метод Get() об’єкту A5 є спільним ресурсом для цих трьох потоків.

// Тема. Синхронізація потоків.
// Клас, що містить спільний ресурс
class Array5 {
 // Синхронізований метод, що повертає масив з 5 чисел
 // і виводить його на екран
 synchronized public int[] Get(String threadName) {
  // Вивести назву потоку, який виконується
  System.out.println("Begin => " + threadName);

  // Сформувати 5 цілих чисел від 1 до 5
  int[] AI = new int[5];
  for (int i=0; i<AI.length; i++)
   AI[i] = i+1;

  // Викликати затримку,щоб інші потоки могли виконуватись
  try {
   Thread.sleep(100);
  }
  catch (InterruptedException e) {
   System.out.println(e.getMessage());
  }

  // Вивести в методі масив AI для звірки
  System.out.print(threadName + " = [ ");
  for (int i=0; i<AI.length; i++)
   System.out.print(AI[i] + " ");
  System.out.println(" ]");

  // Сповістити про закінчення виконання методу
  System.out.println("End => " + threadName);

  return AI;
 }
}

// Клас, який є потоком, що читає масив чисел
class ArrayThread implements Runnable {
 Array5 A; // екземпляр спільного ресурсу
 int[] AI; // масив з 5 чисел, що отримується зі спільного ресурсу
 Thread t; // посилання на поточний потік

 // Конструктор - отримує параметри:
 // - ім'я потоку;
 // - екземпляр класу Array5.
 ArrayThread(String threadName, Array5 A) {
  // Зберегти масив
  this.A = A;

  // Створити потік
  t = new Thread(this, threadName);

  // Запустити потік на виконання
  t.start(); // виклик методу run()
 }

 // Метод, в якому запускається потік, що створює масив з 5 чисел
 public void run() {
  AI = A.Get(t.getName()); // отримати масив чисел від 1 до 5
 }
}

public class Threads {

 public static void main(String[] args) {
  // Продемонструвати доступ до спільного ресурсу з 3-х різних потоків
  // 1. Оголосити екземпляр, який буде спільним ресурсом у трьох різних потоках
  Array5 A5 = new Array5();

  // 2. Оголосити три різні потоки і запустити їх
  ArrayThread AT1 = new ArrayThread("AT1", A5);
  ArrayThread AT2 = new ArrayThread("AT2", A5);
  ArrayThread AT3 = new ArrayThread("AT3", A5);

  // 3. Дочекатись завершення усіх трьох потоків
  try {
   AT1.t.join();
   AT2.t.join();
   AT3.t.join();
  }
  catch (InterruptedException e) {
   System.out.println(e.getMessage());
  }
 }
}

Результат виконання програми

Begin => AT1
AT1 = [ 1 2 3 4 5 ]
End => AT1
Begin => AT3
AT3 = [ 1 2 3 4 5 ]
End => AT3
Begin => AT2
AT2 = [ 1 2 3 4 5 ]
End => AT2

Якщо у вищенаведеному прикладі перед методом Get() класу Array5 забрати ключове слово synchronized

class Array5 {

 ...

 // тут немає модифікатора synchronized
 public int[] Get(String threadName) {
  ...
 }
}

то послідовного виконання потоків не буде. У цьому випадку програма після кожного запуску буде видавати різний (хаотичний) результат, наприклад такий

Begin => AT1
Begin => AT2
Begin => AT3
AT1 = [ AT2 = [ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ]
End => AT1
5 ]
End => AT2
AT3 = [ 1 2 3 4 5 ]
End => AT3

 

5. Приклад застосування оператора synchronized() {} для синхронізованого доступу до спільного ресурсу

Код попереднього прикладу (дивіться п. 4), що синхронізує потоки, можна представити по іншому. У цьому випадку, замість модифікатора доступу synchronized перед іменем методу Get() потрібно використати оператор synchronized() { }. Оператор synchronized повинен бути використаний у методі run() класу ArrayThread.

Після внесених змін, скорочений код програми буде наступний:

 

// Клас, що є спільним ресурсом
class Array5 {
 // Метод, що повертає масив з 5 чисел і виводить його на екран.
 // Вже не синхронізований
 public int[] Get(String threadName) {
  ...
 }
}

// Клас, який є потоком, що читає масив чисел
class ArrayThread implements Runnable {
 Array5 A; // екземпляр спільного ресурсу
 int[] AI; // масив з 5 чисел, що отримується зі спільного ресурсу
 Thread t; // посилання на поточний потік

 // Конструктор - отримує параметри:
 // - ім'я потоку;
 // - екземпляр класу Array5.
 ArrayThread(String threadName, Array5 A) {
  ...
 }

 // Метод, в якому запускається потік, що створює масив з 5 чисел
 public void run() {
  // Оператор synchronized для спільного ресурсу A
  synchronized (A) {
   AI = A.Get(t.getName()); // отримати масив чисел від 1 до 5
  }
 }
}

 


Зв’язані теми