C#. Вкладені оператори умовного переходу

Вкладені оператори умовного переходу. Оператор умови if як складова інших операторів. Приклади

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Поняття про вкладені оператори умовного переходу if

Оператор умовного переходу (будь-яка його форма) може бути вкладений в будь-який інший оператор, що керує ходом виконання обчислювального процесу. Це можуть бути інші конструкції мови, такі як оператори циклу, оператор when, оператор умовного переходу тощо. Допускається будь-яка кількість рівнів вкладень операторів.

Якщо оператор умовного переходу вкладений в інший оператор умовного переходу, то програмний код може бути приблизно таким

if (condition1)
{
 ...

 if (condition2)
 {
  ...
 }

 ...
}

Якщо оператор умовного переходу вкладений в тіло оператора циклу for, то в найпростішому випадку програмний код такого вкладення наступний:

for (...)
{
 ...

 if (...)
 {
  ...
 }
 else
 {
  ...
 }

 ...
}

За подібним принципом можна реалізувати вкладення для будь-якого іншого керуючого оператора (while, do-while, when).

 

2. Оператор умовного переходу як складова інших операторів. Приклади
2.1. Оператор умовного переходу в тілі інших операторів умовного переходу

Умова задачі. Задано рік та номер місяця в цьому році. Визначити, скільки днів у цьому місяці.

Розв’язок.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Вкладені оператори if.
 // Визначити кількість днів у заданому місяці заданого року

 // 1. Оголошення змінних
 val year : Int   // заданий рік
 val month : Int // заданий місяць
 val days : Int   // результат - кількість днів

 // 2. Ввід даних
 print("year = ")
 year = readLine().toString().toInt()
 print("month = ")
 month = readLine().toString().toInt()

 // 3. Перевірка, чи коректно введені дані
 if ((year < 0) || (month<1) || (month>12))
 {
  println("Incorrect input.")
  return
 }

 // 4. Обчислення - вкладені оператори if
 if ((month==4)||(month==6)||(month==9)||(month==11))
  days = 30
 else
 if (month==2) // перевірка, чи місяць лютий
 {
  // Визначення високосного року - вкладений if
  if (year % 400 == 0)
   days = 29
  else
  if (year % 100 == 0)
   days = 28
  else
  if (year % 4 == 0)
   days = 29
  else
   days = 28
 }
 else
  days = 31

 print("days = " + days)
}

Результат виконання програми

year = 2020
month = 2
days = 29

 

2.2. Оператор умовного переходу в тілі циклу for. Приклад

Умова задачі. Вивести на екран всі цілі числа в діапазоні від a до b, які є кратні числу c.

Розв’язок.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Вкладений оператор if в тілі оператора циклу.

 // 1. Оголошення змінних
 val a : Int
 val b : Int
 val c : Int

 // 2. Ввід чисел
 print("a = ")
 a = readLine().toString().toInt()
 print("b = ")
 b = readLine().toString().toInt()
 print("c = ")
 c = readLine().toString().toInt()

 // Перевірка, чи коректний ввід
 if ((a>b) || (c<=0))
 {
  println("Incorrect input.")
  return
 }

 // 3. Вивід чисел
 print("[" + a + "; " + b + "] % " + c + " => ")
 for (i:Int in a .. b) // цикл for
  if (i%c == 0) // оператор if в тілі циклу for
 print(" " + i)
 println()
}

Результат виконання програми

a = -22
b = 34
c = 3
[-22; 34] % 3 => -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

 

2.3. Оператор умовного переходу в операторі while. Приклад

Умова задачі. Дано натуральне число n та дійсні числа a1, a2, …, an. Визначити суму тих дійсних чисел, які більше числа x.

Розв’язок.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обробка даних під час вводу з клавіатури
 // 1. Оголошення змінних
 val n : Int
 var a : Double
 val x : Double
 var i : Int
 var summ = 0.0   // Шукана сума - результат

 // 2. Ввід даних
 print("n = ")
 n = readLine().toString().toInt()

 print("x = ")
 x = readLine().toString().toDouble()

 // 2. Цикл while вводу чисел та обчислення суми
 println("Enter numbers:")

 i = 0
 while (i<n)
 {
  // Ввести число a
  print("=> ")
  a = readLine().toString().toDouble()

  // Обчислити суму
  if (a>x)
   summ += a

  // збільшити лічильник
  i++;
 }

 // 4. Вивести результат
 println("summ = " + summ)
}

Результат виконання програми

n = 6
x = 2.5
Enter numbers:
=> 3.1
=> 2.8
=> 1.4
=> 2.5
=> 2.2
=> 4.3
summ = 10.2

 

2.4. Оператор умовного переходу в операторі do-while. Приклад

Умова задачі.

Дано послідовність цілих чисел, яка закінчується нулем. Знайти масимальне та мінімальне значення у цій послідовності.

Розв’язок.

Для вводу даних до отримання нуля найкраще підходить цикл do-while.

 

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обробка даних під час вводу з клавіатури
 // 1. Оголошення змінних
 var number : Int // число, яке буде вводитись
 var max = 0
 var min = 0
 var f_first = true // сигналізує першу ітерацію циклу

 // 2. Цикл вводу чисел
 print("Enter numbers:")

 do {
  print("=> ")
  number = readLine().toString().toInt()

  if (number==0) break

  // Якщо перша ітерація
  if (f_first) {
   max = number
   min = number
   f_first = false
  }

  // Визначити максимум та мінімум
  if (max<number) max = number
  if (min>number) min = number
 } while (number!=0)

 // 3. Вивести результат
 println("max = " + max)
 println("min = " + min)
}

Тестовий приклад

Enter numbers:
=> 5
=> 1
=> 3
=> 4
=> 0
max = 5
min = 1

 


Споріднені теми