Java. Клас Character. Методи класу які визначають належність символу до заданої категорії

Клас Character. Методи класу які визначають належність символу до заданої категорії. Методи isDigit(), isIdentifierIgnorable(), isLowerCase(), isSpace(), isUpperCase(), isWhiteSpace()

У даній темі розглядаються методи, які не підтримують кодові точки Unicode.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Метод isDigit(). Визначає, чи заданий символ є цифрою

Метод isDigit() визначає, чи заданий символ є цифрою. Згідно з документацією, оголошення методу наступне

public static boolean isDigit(char ch);

тут

 • ch – символ, який розглядається. Якщо символ ch є цифрою, то метод повертає true, інакше метод повертає false.

Символ вважається цифрою, якщо його загальний тип категорії має значення DECIMAL_DIGIT_NUMBER. Це значення можна отримати з допомогою виклику

Character.getType(ch)

де ch – символ, що перевіряється на належність заданій категорії

Приклад.

// Метод isDigit() - чи символ є цифрою

// 1. Визначення з допомогою методу isDigit()
boolean res;
char c = '5';
res = Character.isDigit(c); // res = true

c = 'z';
res = Character.isDigit(c); // res = false

res = Character.isDigit('+'); // res = false
res = Character.isDigit(';'); // res = false

// 2. Перевірка з використанням константи DECIMAL_DIGIT_NUMBER
// Визначити, чи символ '5' є цифрою
int type = Character.getType('5');

if (type == Character.DECIMAL_DIGIT_NUMBER)
 res = true;
else
 res = false;

 

2. Метод isIdentifierIgnorable(). Визначає, чи ігнорується символ

Метод isIdentifierIgnorable() визначає, чи заданий символ потрібно розглядати як такий що ігнорується згідно з ідентифікатором Java або ідентифікатором Unicode.
Згідно документації, синтаксис оголошення методу має вигляд

public static boolean isIdentifierIgnorable(char ch);

тут

 • ch – символ, що перевіряється.

Метод повертає true, якщо символ є управляючим ігнорованим символом, який може бути частиною ідентифікатора Java або Unicode. В противному випадку метод повертає false.

В ідентифікаторі Java та ідентифікаторі Unicode ігноруються наступні символи:

 • керуючі символи ISO, що не є пробілами;
 • символи з кодами від ‘\u0000’ до ‘\u0008’;
 • символи з кодами від ‘\u000E’ до ‘\u001B’;
 • символи з кодами від ‘\u007F’ до ‘\u009F’;
 • всі символи, що мають значення загальної категорії FORMAT.

Приклад.

// Використання методу isIdentifierIgnorable()
boolean res;
char c = '5';
res = Character.isIdentifierIgnorable(c); // res = false

c = '\u0003';
res = Character.isIdentifierIgnorable(c); // res = true

res = Character.isIdentifierIgnorable('\u0012'); // res = true

 

3. Метод isLowerCase(). Чи є заданий символ рядковою літерою

Метод isLowerCase() визначає символ на належність рядковим літерам (a, b, c, …). Загальний синтаксис оголошення методу наступний:

public static boolean isLowerCase(char ch);

тут

 • ch – символ, який перевіряється.

Метод повертає true, якщо символ ch є символом нижнього регістру.

Символ є нижнім регістром, якщо його загальний тип категорії рівний LOWERCASE_LETTER. Цей тип можна визначити з допомогою виклику

Character.getType(ch)

Приклад.

// Метод isLowerCase() - чи символ є символом нижнього регістру

// 1. Використання методу isLowerCase()
boolean res;
char ch = '5';
res = Character.isLowerCase(ch); // res = false

res = Character.isLowerCase('+'); // res = false
res = Character.isLowerCase('f'); // res = true

// 2. Використання константи LOWERCASE_LETTER.
// Визначити, до якої категорії належить символ 'b'
byte categoryType = (byte)Character.getType('b');

if (categoryType == Character.LOWERCASE_LETTER)
 res = true;
else
 res = false;

 

4. Метод isSpace(). Визначення, чи заданий символ є пробілом

Метод isSpace() визначає, чи заданий символ є пробілом згідно з кодуванням ISO-LATIN-1. Синтаксис оголошення методу наступний:

public static boolean isSpace(char ch);

тут ch – символ, що перевіряється.

Метод повертає true для наступних символів:

'\t' - табуляція
'\n' - новий рядок
'\f' - подача форми (Form Feed)
'\r' - повернення каретки
' ' - пробіл

Приклад.

// Метод isSpace() - чи символ є пробільним
boolean res;
char ch = '5';

res = Character.isSpace(ch); // res = false

res = Character.isSpace(' '); // res = true
res = Character.isSpace('\n'); // res = true

 

5. Метод isUpperCase(). Визначити чи символ є у верхньому регістрі

Метод isUpperCase() призначений для визначення того, чи заданий символ є у верхньому регістрі. Загальний синтаксис оголошення методу наступний

public static boolean isUpperCase(char ch);

тут

 • ch – символ, що перевіряється.

Метод повертає true, якщо символ ch є у верхньому регістрі. В противному випадку метод повертає false.
Символ вважається символом верхнього регістру, якщо виклик

Character.getType(ch)

повертає значення UPPERCASE_LETTER.

Приклад.

// Метод isUpperCase() - чи символ є у верхньому регістрі

// 1. Використання методу isUpperCase()
boolean res;
char ch = '5';
res = Character.isUpperCase(ch); // res = false

res = Character.isUpperCase('a'); // res = false
res = Character.isUpperCase('B'); // res = true
res = Character.isUpperCase('F'); // res = true

// 2. Використання константи UPPERCASE_LETTER.
// Визначити, чи символ 'Z' є у верхньому регістрі
if (Character.getType('Z')==Character.UPPERCASE_LETTER)
 res = true;
else
 res = false;

 

6. Метод isWhiteSpace(). Визначити, чи заданий символ є пробільним

Метод isWhiteSpace() є оновленою версією методу isSpace() і призначений для визначення того, що заданий символ є пробільним відповідно до Java-інтерпретації. Загальна форма методу наступна

public static boolean isWhitespace(char ch);

тут

 • ch – символ, що перевіряється.

Метод повертає true, якщо символ ch є пробільним. Інакше метод повертає false.
Порівняно з методом isSpace() цей метод має додаткові критерії визначення пробільного символу, які враховують кодування Unicode.

Приклад.

// Метод isWhiteSpace() - чи символ є пробільним
boolean res;
char ch = '5';
res = Character.isWhitespace(ch); // res = false

res = Character.isWhitespace('\t'); // res = true
res = Character.isWhitespace('\r'); // res = true

 


Споріднені теми