Java. Клас ArrayList. Методи що визначають загальні характеристики масиву

Методи що визначають загальні характеристики масиву


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Метод ensureCapacity(). Зарезервувати фрагмент пам’яті для масиву

Метод ensureCapacity() встановлює по можливості мінімально-допустимий розмір масиву ArrayList. Згідно з документацією оголошення методу має наступний вигляд

public void ensureCapacity(int minCapacity);

тут

 • minCapacity – бажаний мінімальний розмір пам’яті, що виділена для масиву. Значення minCapacity не впливає на поточний розмір, який визначається методом size().

Метод доцільно використовувати у випадках, коли наперед відомо максимально-можливий розмір масиву. Це дозволяє уникнути зайвих внутрішніх операцій з виділення та звільнення пам’яті при кожному додаванні нового елементу в масив.

Приклад.

// Метод ensureCapacity() - зарезервувати фрагмент пам'яті для масиву
// 1. Створити колекцію з 4-х рядків
ArrayList<String> AL = new ArrayList();
AL.add("abc");
AL.add("def");
AL.add("jklmn");
AL.add("jprst");

// 2. Виділити мінімальний розмір масиву рівний 20 елементам
AL.ensureCapacity(20);

 

2. Метод isEmpty(). Визначити, чи масив пустий

Метод isEmpty() дозволяє визначити, чи масив пустий. Оголошення методу має наступний вигляд

public boolean isEmpty();

Якщо масив не містить жодного елементу, то метод повертає true. У противному випадку метод повертає false.

Приклад.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод isEmpty() - визначити, чи масив пустий
  // 1. Створити пусту колекцію
  ArrayList<Double> AL = new ArrayList();

  // 2. Визначити, чи колекція пуста
  boolean f_empty = AL.isEmpty(); // f_empty = true
  System.out.println("f_empty = " + f_empty);

  // 3. Додати до колекції елемент
  AL.add(7.55);

  // 4. Повторно визначити, чи колекція пуста
  f_empty = AL.isEmpty(); // f_empty = false
  System.out.println("f_empty = " + f_empty);
 }
}

Результат виконання програми

f_empty = true
f_empty = false

 

3. Метод size(). Отримати розмір масиву

Метод size() повертає кількість елементів у масиві (колекції). Оголошення методу наступне

public int size();

Приклад.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод size() - отримати розмір масиву
  // 1. Створити масив рядків
  ArrayList<String> AL = new ArrayList<String>();
  AL.add("jklm");
  AL.add("abcd");
  AL.add("elsd");
  AL.add("lkls");
  AL.add("azsd");

  // 2. Вивести розмір масиву
  int sizeArray = AL.size();
  System.out.println("sizeArray = " + sizeArray);
 }
}

Результат виконання програми

sizeArray = 5

 

4. Метод trimToSize(). Скорегувати поточний розмір масиву

Метод trimToSize() встановлює (корегує) поточний розмір масиву рівним значенню, яке повертається методом size(). Згідно з документацією, оголошення методу наступне

public void trimToSize();

Метод використовується у випадках, коли потрібно оптимізувати розмір масиву після того, як його фактичний розмір (повертається методом size()) був суттєво зменшений і масив інтенсивно використовується. У результаті під екземпляр масиву буде виділено менший об’єм пам’яті.

Приклад.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод toArray() - отримати підмасив на основі заданого масиву
  // 1. Створити масив з ємністю до 100 символів
  ArrayList<Character> AL = new ArrayList<Character>(100);

  // 2. Додати 6 символів в масив
  AL.add('0');
  AL.add('1');
  AL.add('2');
  AL.add('3');
  AL.add('4');
  AL.add('5');

  // 3. Встановити нову ємність масиву
  AL.trimToSize();

  // 4. Вивести масив
  System.out.print("AL => ");
  for (int i=0; i<AL.size(); i++)
   System.out.print(AL.get(i) + " ");
  System.out.println();
 }
}

Результат виконання програми

AL => 0 1 2 3 4 5

 


Споріднені теми