Бази даних. Однокористувацькі та багатокористувацькі системи

Однокористувацькі та багатокористувацькі системи. Поняття централізованого керування даними


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Поняття про однокористувацькі та багатокористувацькі системи баз даних. Переваги застосування

Системи баз даних поділяються на два види:

 • однокористувацькі. У цих системах одночасний доступ до даних має тільки один користувач. Ця властивість може бути суттєвим недоліком порівняно з багатокористувацькими системами;
 • багатокористувацькі. Тут допускається робота з базою даних декількох (багатьох) користувачів одночасно. Такі системи мають ряд переваг у порівнянні з однокористувацькими. Однак, багатокористувацьку систему складніше реалізувати.

У порівнянні зі звичайним (паперовим) обліком однокористувацькі та багатокористувацькі системи баз даних мають ряд очевидних переваг:

 • значне зниження трудозатрат. Немає потреби в механічній рутинній роботі з ведення обліку. Використання сучасних програм зі зручним інтерфейсом користувача значно полегшує ведення бази даних;
 • швидкість обробки. Швидкість вибірки комп’ютера набагато швидша ніж людини. Особливо ця перевага стає більш актуальною при збільшенні бази даних. Використання комп’ютерів дозволяє в мить отримати потрібну інформацію з бази даних;
 • зниження помилок при веденні обліку. Сучасне програмне забезпечення баз даних побудоване таким чином, що помилки людини автоматично визначаються та пропонуються варіанти їх виправлення;
 • компактність. Один ноутбук чи інший цифровий пристрій може вмістити інформації стільки, скільки поміститься в тисячах об’ємних картотек;
 • актуальність. Інформація завжди актуальна на даний момент часу.

Додатковою і найбільш вагомою перевагою багатокористувацької системи баз даних є забезпечення централізованого керування даними.

 

2. Централізоване керування даними на підприємстві. Основні поняття. Адміністратор даних та адміністратор баз даних

Централізоване керування даними має зміст в багатокористувацьких середовищах чи системах. У цих системах ведення бази даних здійснюється декількома користувачами, які мають різні види привілеїв (можливостей). В сучасному інформаційному суспільстві ефективне керування будь-яким об’єднанням людей забезпечується саме багатокористувацькими системами баз даних.

Концепція централізованого управління передбачає наявність в організації, що веде базу даних, так званого адміністратора даних. Адміністратор даних несе основну відповідальність за дані підприємства та розуміється на потребах організації на рівні керуючої ланки. Адміністратор даних належить до керуючої ланки.

Адміністратор даних:

 • приймає рішення про ввід потрібних даних в базу даних;
 • визначає вимоги з супроводу та обробки введених даних;
 • визначає перелік осіб, що мають допуск до виконання визначеного набору операцій над даними;
 • забезпечує захист даних від несанкціонованого доступу тощо.

Адміністратор даних повинен мати розуміння про можливості баз даних на технічному рівні. Адміністратор даних дає вказівки технічному спеціалісту, яким є адміністратор бази даних (АБД).
Адміністратор бази даних є висококваліфікованим спеціалістом, який на професійному рівні вміє вирішувати наступні завдання:

 • створення бази даних;
 • забезпечення технічного контролю за роботою бази даних;
 • вирішення “на льоту” різноманітних задач, що виникають в процесі експлуатації бази даних. Прикладами таких задач можуть бути технічне обслуговування системи баз даних, забезпечення необхідної швидкодії тощо.

Для забезпечення повноцінного функціонування бази даних адміністратору бази даних надається в розпорядження штат, що складається з програмістів та технічних асистентів. Вся ця команда фахівців повинна забезпечувати безперебійну тривалу роботу бази даних організації.

 

3. Переваги централізованого підходу до управління даними

У мультикористувацьких базах даних особливо важливим є забезпечення централізованого підходу до управління даними. Цей підхід передбачає одночасне використання бази даних декількома користувачами.
Централізоване управління базою даних дає наступні переваги:

 1. Забезпечення сумісного доступу до даних. Тут мається на увазі забезпечення доступу до даних декількома додатками, кількість яких може розширюватись без внесення яких-небудь змін в базу даних.
 2. Зменшення надлишковості даних. Дані використовуються спільно різними додатками. Немає потреби створювати зайві допоміжні інформаційні файли для роботи кожного додатку. Інформація в цих файлах може дублюватись, що призводить до неефективного використання вторинної пам’яті. При централізованому управлінні адміністратор даних визначає специфіку використання тих чи інших даних різними додатками з врахуванням можливості виконувати їх подальші “оновлення”.
 3. Забезпечення протирічності даних. Протирічність даних виникає у випадках, коли в базі даних з’являються два записи, які протирічать один одному. Іншими словами, ці записи є неузгоджені. Будь-яка СКБД контролює подібні ситуації при внесенні нових або зміні існуючих даних. Якщо оновлення вноситься в один запис, то воно автоматично буде розповсюджуватись на всі інші. Цей процес називається розповсюдження оновлень (propagating updates).
 4. Підтримка транзакцій. Під транзакцією мається на увазі одиницю роботи, яка виконує одну або декілька операцій в базі даних (наприклад, передача грошей від одного рахунку на інший). Однією з переваг використання транзакцій є коректне виконання операцій в базі даних у випадку непередбачуваних ситуацій (наприклад, збоїв у результаті відключення електроенергії).
 5. Забезпечення цілісності даних. Це означає, що дані в базі даних повинні бути гарантовано коректними. Під коректністю розуміється наявність непротирічних записів про один факт (дивіться п.3 забезпечення протирічності даних). Також коректною повинна бути інформація у базі даних. Прикладом некоректної інформації є встановлення щоденної норми викладача у 30 годин хоча доба має 24 години. Для того, щоб інформація була коректною адміністратор даних визначає так звані бізнес-правила або, іншими словами, обмеження цілісності. Будь-яка спроба внесення некоректної інформації буде корегуватись цими обмеженнями.
 6. Встановлення захисту даних. У централізованих системах баз даних з доступом до даних багатьох користувачів обов’язково повинна бути реалізована надійна система захисту. У цій системі адміністратор баз даних реалізує так звані обмеження захисту (security constraints). Ці обмеження передбачають застосування різноманітних типів доступу до кожного елементу інформації при його обробці (вставка даних, редагування даних тощо).
 7. Забезпечення оптимального балансу розподілу ресурсів бази даних. Тут мається на увазі встановлення структури бази даних таким чином, щоб обслуговування для всієї організації було найкращим (найшвидшим). Наприклад, правильний розподіл вторинної пам’яті з метою забезпечення швидкого доступу до інформації застосунками, які найбільше використовуються (навіть з втратою продуктивності іншими застосунками). Це все реалізується адміністратоором баз даних з узгодженням з адміністратором даних.
 8. Підтримка стандартизації. Адміністратор баз даних (АБД) за вказівкою адміністратора даних (АД) реалізує підтримку всіх необхідних стандартів, які впорядковують (регламентують) представлення даних у системі. Існують приватні, корпоративні, відомчі, промислові, національні та інтернаціональні стандарти. З допомогою стандартизації забезпечується узгодження пересилання даних між різними системами, особливо це стосується випадку розподілених систем. В стандартах визначаються сумісне використання, іменування та документування даних.

 


Споріднені теми